Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 20. oktober 2022 Uspešen zaključek mednarodne konference »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT

V sredo, 19. oktobra 2022, je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) potekal zaključni dogodek Erasmus+ projekta GrowthMinds – mednarodna konferenca »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education«.

Na dogodku so visokošolski, osnovnošolski in srednješolski učitelji, šolski svetovalni delavci ter izobraževalci odraslih imeli priložnostspoznati različne metode, orodja in dobre prakse pri poučevanju študentov različnih smeri ter se udeležiti različnih vsebinskih diskusij na temo razvojne miselnosti.

                  

Več o programu konference lahko preberete tukaj.

Kaj je razvojna miselnost in zakaj je pomembno, da jo krepimo pri študentih?

Osebe z razvojno miselnostjo (t.i. growth mindset) v večji meri kot tiste s fiksno miselnostjo verjamejo, da se njihove sposobnosti lahko spreminjajo, so bolj pripravljene na spopadanje z izzivi in dlje časa vztrajajo kljub neuspehom. Dosedanje izkušnje kažejo, da se razvojno miselnost pri študentih da krepiti z različnimi načini.

Študenti z razvojno miselnostjo iščejo boljše povratne informacije, dlje vztrajajo, bolje se spoprijemajo s spremembami in razvijejo boljše samo-regulacijske spretnosti. Razvojna miselnost se povezuje tudi z blagostanjem, nižjimi nivoji stresa, prosocialnim vedenjem in drugimi ugodnimi psiho-socialnimi izidi.

Visokošolski učitelji ter drugi, ki zagotavljajo učne izkušnje za študente, imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju spodbudnega in vključujočega okolja zanje. Učitelji lahko z različnimi pristopi pomagajo svojim študentom ne samo uspeti, temveč jim tudi verjeti, da njihov uspeh izhaja iz truda in uporabe učinkovitih (učnih) strategij.

GrowthMinds projekt

Dvoletni GrowthMinds projekt, ki ga vodi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se je pričel 1. novembra 2020, vključuje pa univerzitetne učitelje in študente, za katere so bili oblikovane posebne izobraževalne vsebine in treningi.

Nosilni partner projekta je UP FAMNIT, sodelujoči partnerji pa so še STEP Inštitut Zavod za psihologijo dela in podjetništvo (Slovenija), Balıkesir University (Turčija), University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş (Romunija) in University of Klagenfurt (Avstrija).

Sofinancira ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.