Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 9. september 2022 Prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija

V petek, 2. septembra 2022, je  Luka Kostadinovski zaključil dodiplomski študij Varstvena biologija z diplomsko nalogo »Stanje populacije barjanskega okarčka, Coenonympha oedippus (Lepidoptera: Rhopalocera: Nymphalidae), na Cerju dve leti po požaru« pod mentorstvom doc. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom doc. dr. Martine Lužnik.

Njegovo raziskovalno delo je potekalo na območju Cerja, ki ga je v letu 2019 prizadel močan požar. V raziskovalnem delu je tako primerjal velikost populacije barjanskega okarčka med letoma 2020 in 2021.  Kot je povedal, je ta eden izmed najbolj ogroženih vrst metuljev v celotni Evropi. Izsledki raziskave so pokazali, da se je populacija barjanskega okarčka povečala dvakrat, prav tako se je obnovil tudi habitat v primerjavi z letom 2020. 

"Smer Varstvena biologija me je navdušila že od samega začetka, saj se nam zaradi manjšega števila študentov profesorji bolj posvetijo. Prav tako pa sem pridobil in nadgradil strokovno znanje v katerem ni manjkalo praktičnega dela. Zelo sem hvaležen vsem profesorjem in asistentom, še posebej pa svojemu mentorju doc. dr. Juretu Jugovicu in somentorici doc. dr. Martini Lužnik pri izdelavi zaključne naloge."  je dodal.

Luka Kostadinovski je prvi diplomant dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Varstvena biologija in je z zaključkom študija pridobil strokovni naslov diplomirani varstveni biolog.

V letu 2017 je bil študijski program prenovljen. Med večjimi spremembami je tudi sprememba imena študijskega programa - študijski program Biodiverziteta smo preimenovali v Varstvena biologija, pri čemer ostaja strokovni naslov diplomanta nespremenjen - diplomirani varstveni biolog (UN) oz. diplomirana varstvena biologinja (UN). Spremembe študijskega programa, vključno z novim imenom programa, veljajo za študente, ki so se prvič vpisali v študijski program v študijskem letu 2018/19.

Iskrene čestitke in veliko uspeha na nadaljnji raziskovalni poti!

     
                                                                                 Luka Kostadinovski