Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Alumni klub UP Famnit

natisni

O Alumni klubu Univerze na Primorskem

Senat Univerze na Primorskem je na svoji redni 17. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel nova Pravila o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže Alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem (Pravila o delovanju Alumni UP).

V Pravilih o delovanju Alumni UP so opredeljena delovanje, cilji in naloge Alumni UP, organi in skrbništvo Alumni UP ter Alumni klubov članic univerze, članstvo v klubu, pogoji za delovanje, obveščanje in zagotavljanje javnosti dela, evidence ter varstvo podatkov.

Ostali sprejeti interni akti glede Alumni kluba UP so:

O Alumni klubu UP FAMNITna vrh

Alumni klub UP FAMNIT je uradno združenje diplomantk in diplomantov Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, ki deluje pod okriljem Alumni kluba Univerze na Primorskem (Alumni UP).

Alumni UP predstavlja stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja. Ne glede na to kaj želite, razvijati, graditi ali pa samo želite biti informirani - Alumni UP ostaja mesto, ki vas bo v teh prizadevanjih povezalo. Bodisi preko spleta, bodisi v živo - kadarkoli in kjerkoli.

Člani Alumni kluba UP FAMNIT postanete z včlanitvijo ob diplomiranju, lahko pa tudi kadarkoli kasneje z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani. Članstvo v združenju je prostovoljno in brezplačno.


PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V ALUMNI KLUBU UP FAMNIT


Namen združenja Alumni kluba UP FAMNITna vrh

 • povezovanje in druženje diplomantov s profesorji, raziskovalci, sodelavci, študenti in partnerji fakultete,
 • nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov,
 • strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov z UP FAMNIT
 • spodbujanje in pospeševanje povezovanja pedagoškega in znanstveno - raziskovalnega dela fakultete z delodajalci,
 • zagotavljanje kakovostne ponudbe študijskih programov fakultete preko povratnih informacij diplomantov,
 • promocijo znanja in dosežkov svojih članov ter promocijo študijskih programov in skrb za ugled poklica z področij  fakultete, v družbenem okolju in širše,
 • sodelovanje pri promocijskih dejavnostih za zagotavljanje prepoznavnosti in krepitev ugleda fakultete ter s tem dvigovanje vrednosti svojih diplomantov,
 • izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse s področja,
 • krepitev identitete in občutka pripadnosti skupnosti diplomantov UP FAMNIT ter Univerze na Primorskem.

Aktivnosti Alumni kluba UP FAMNIT ter Alumni UPna vrh

 • organizacija znanstvenih konferenc in delavnic, seminarjev, tečajev in predavanj, dogodkov za splošno javnost, profesionalnih usposabljanj, posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov (več informacij tukaj),
 • organizacija in izvedba družabnih in športnih srečanj na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • povezovanja in partnerstva pri znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • sodelovanja diplomantov pri pripravi ali prenovi obstoječih študijskih programov,
 • mentorstva študentom v okviru strokovne prakse in drugih projektov,
 • izdajanja in objave publikacij ter drugih oblik promocije področja,
 • spodbujanja delodajalcev iz Slovenije in tujine k vključitvi v Štipendijski sklad UP,
 • povezovanja z organizacijami in posamezniki, ki imajo sorodne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte v Sloveniji in širše,
 • informiranja diplomantov in javnosti o pedagoških in znanstveno - raziskovalnih dosežkih s področja članica UP,
 • združevanja kapitala znanja, idej in poslovnega povezovanja ter prispevanja stroki.

Ugodnosti članstvana vrh

Priložnosti in ugodnosti, ki jih članstvo v Alumni klubu prinaša je zares veliko, vseskozi pa se trudimo, da nabor ugodnosti za člane še povečamo.

Člani Alumni kluba UP FAMNIT oz. Alumni UP prejmejo digitalno člansko izkaznico s katero lahko uveljavljajo naslednje ugodnosti:

 • ŠPORT UP ponuja brezplačne športno-rekreativne dejavnosti. Več informacij je na voljo tukaj.
 • VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM - UP s članicami univerze ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja, ki so namenjena različnim ciljnim skupinam. Več informacij je na voljo tukaj.
 • POPUSTI ZA ČLANE ALUMNI UP - članom Alumni UP se pri vseh storitvah in blagu, ki jih ponuja UP, dodeli 10 % popust. Več informacij je na voljo tukaj.
 • AKVARIJ PIRAN - Člani Alumni UP lahko pri obisku akvarija koristijo popust. Več informacij tukaj.

Obveščanjena vrh

O vsem boste obveščeni preko spletnih strani Alumni kluba UP FAMNIT in Alumni UP, novičnika Alumni UP ter preko družbenih omrežij fakultete in univerze.

Vabimo vas, da nam sledite na slednjih platformah, saj boste na ta način najhitreje prišli do aktualnih informacij.

  LinkedIn UP FAMNIT
  Facebook UP FAMNIT
 Instagram UP FAMNIT
  YouTube UP FAMNIT
  LinkedIn Univerza na Primorskem
  Facebook Univerza na Primorskem
  Instagram Univerza na Primorskem
  Twitter Univerza na Primorskem


Alumni klub Univerze na Primorskem ter njenih članic odraža značaj in neguje vrednote Univerze na Primorskem, ki nas povezujejo.  Združuje raznolikost, spodbuja kreativnost in vliva pogum za nove profesionalne poti ter povezovanje s skupnostjo. Skozi številne cilje Alumni UP poskušamo postati navdih za nove ideje, priložnosti, razvoj in osebno zadovoljstvo.

Vabimo vas k aktivnemu soustvarjanju, da z vašimi mnenji, komentarji in predlogi
so-oblikujete Alumni UP.

Pridruži se nam in postani del Alumni UP!

Kontaktna vrh

Predsednica Alumni kluba UP FAMNIT

Sabrina Ostanek

Skrbnica Alumni kluba UP FAMNIT

Sanja Sandić

Alumni klub Univerze na Primorskem Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Alumni UP FAMNIT)
Glagoljaška 8, 6000 Koper
E-pošta: alumni@famnit.upr.si
Telefon: 05/61 17 675