Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Združenje Alumni Famnit

natisni

Združenje Alumni Famnit - diplomanti in prijatelji Famnit ali krajše Alumni Famnit, združuje diplomante in prijatelje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Namen združenja

 • Vzpostaviti in negovati povezanost, sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj med člani združenja in fakulteto.
 • Negovati pripadnost članov združenja fakulteti.
 • Zagotoviti možnosti za sodelovanje članov združenja pri razvoju in uveljavljanju fakultete.
 • Promovirati dosežke članov združenja.
 • Prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov fakultete doma in v tujini.
 • Omogočiti članom združenja medsebojno povezovanje in druženje.

Članstvo v združenjuna vrh

Člani združenja lahko postanejo diplomanti fakultete ter fizične in pravne osebe, ki želijo s svojimi aktivnostmi prispevati k razvoju, rasti in uveljavljanju fakultete (prijatelji fakultete).

Prijavite se lahko na tej povezavi.

Aktivnostina vrh

V okviru združenja načrtujemo izvedbo številnih aktivnosti, ki jih želimo z leti, v sodelovanju s člani združenja, še razširiti in nadgraditi.

Družabna srečanja in dogodki

 • Udeležba na letnem družabnem in športnem srečanju v organizaciji fakultete (ob zaključku študijskega leta, praviloma junija).
 • Sprejem novih diplomantov v Alumni Famnit (vabljeni so vsi diplomanti Famnit).
 • Aktivno športno udejstvovanje v tekmovalnih ali rekreacijskih ekipah združenja v različnih športnih disciplinah.
 • Možnost organizacije skupnih druženj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd.

Strokovno sodelovanje

 • Sodelovanje pri sooblikovanju študijskih programov z vključitvijo v delovne skupine pri oblikovanju novih in posodabljanju obstoječih študijskih programov.
 • Vključevanja v izvedbo študijskih programov UP FAMNIT kot gostje (tematsko predavanje v dogovoru z nosilcem predmeta).
 • Vključevanje diplomantov v projekte UP FAMNIT - projektno partnerstvo v različnih raziskovalnih in razvojnih projektih.
 • Organizacija predavanj in delavnic za člane združenja z namenom predstavitve novosti v stroki in informacij o razvoju fakultete.

Predstavitev in promocija članov združenja

 • Fakulteta bo organizirala predstavitvene dogodke za člane združenja – Večer s članom združenja Alumni Famnit, na katerem se član predstavi študentom, zaposlenim in drugim vabljenim na dogodek.

Ugodnosti za člane združenjana vrh

Poleg vključevanja v različne aktivnosti združenja, ki smo jih opisali zgoraj, članstvo nudi še naslednje ugodnosti:

 • Obveščanje o konferencah, predavanjih, delavnicah in drugih dogodkih, ki jih (so)organizira fakulteta.
 • Člani združenja ob koncu koledarskega leta prejmejo poročilo za preteklo študijsko leto. Poročilo obsega predstavitev ključnih podatkov o razvoju fakultete na vseh področjih in pregled aktivnosti, izvedenih v okviru združenja.
 • Popust pri kotizacijah za konference, delavnice in posvete ter pri storitvah fakultete (npr. opravljanje posameznih predmetov študijskih kot občan in drugo).
 • Član ob včlanitvi v združenje prejme majico Alumni Famnit. 

O dodatnih ugodnostih bomo člane združenja sproti obveščali.

Sodelujte z nami!na vrh

Delovanje in razvoj združenja je odvisno od sodelovanja njegovih članov. Želimo si vaših pobud in predlogov, s katerimi bomo naše združenje razvili v odlično in v javnosti prepoznavno skupnost, ki bo v ponos članom združenja in fakulteti.

Sodelujete lahko na več načinov:

 • Z aktivnim vključevanjem v vse aktivnosti združenja, opisane predhodno.
 • S pobudami in predlogi, ki lahko prispevajo k razvoju in prepoznavnosti združenja in fakultete.
 • S pridobivanjem novih članov v združenje.
 • Z organiziranjem in vodenjem različnih dogodkov (promocijska, družabna in športna srečanja).
 • S sofinanciranjem dejavnosti, ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju fakultete (sponzorstva, donacije).

Če imate lastno idejo, pobudo, kako sodelovati in prispevati k razvoju združenja, bomo veseli vseh vaših pobud in mnenj.

Pišite nam na e-naslov alumni@famnit.upr.si ali nas pokličite na št. 05 611 75 67.