Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 24. september 2022 Predstavnik UP Famnit na srečanju ob 35. obletnici programa Erasmus +

Program Erasmus+ je evropski program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. V letošnjem letu obeležuje 35. obletnico, ki sovpada z evropskim letom mladih. Ob tej priložnosti je tako Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade povabila 35 mladih iz različnih evropskih držav na srečanje 20. septembra 2022 v Bruslju. Z njimi je izmenjala pretekle izkušnje in prihodnja pričakovanja glede programa Erasmus+. Kot predstavnik Slovenije se je srečanja udeležil Milan Milivojčević, študent tretjega letnika študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Famnit.

Sam ima s programom bogate izkušnje – svoje prvo študijsko leto je preživel na izmenjavi Erasmus+ na češki Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labe. Med izmenjavo je postal aktiven v mreži ESN (Erasmus Student Network), v kateri je prepoznal priložnosti in po vrnitvi na domačo univerzo podal predlog za ponovno vzpostavitev mreže, kar je vodstvo sprejelo kot odličen predlog. Okoli sebe je zbral 30 prostovoljcev, ki nudijo podporo študentom na izmenjavi. Začasno so bili znani kot Primorska Student Exchange Network, saj so z junijem 2022 prejeli potrditev kandidature. S svojim delom so dnevno nudili podporo študentom, premostili vrzel med študenti in vodstvom ter predstavljali dragocen vir informacij. Opisano je Milan Milivojčević predstavil komisarki med srečanjem v Bruslju.

Vtise o obisku je strnil z naslednjimi besedami: »Obisk v Bruslju je bil odlična priložnost za srečanje z evropsko komisarko in podpredsednikom komisije Margaritisom Schinasom. Pogovarjali smo se o trenutnem stanju projekta Erasmus+, možnih izboljšavah ter prihodnjih načrtih in promociji. Prav vsak od nas, 35 predstavnikov iz evropskih držav, je imel priložnost izraziti svoje mnenje in sodelovati. Zanimiv del je bila predstavitev začetkov in razvoja programa, saj smo prisluhnili neposredno članom ustanovne ekipe, Hywelu Ceriju Jonesu, Alanu Smithu, Angeliki Verli in Davidu O'Sullivanu. Z gospodom Jonesom sem se lahko tudi fotografiral in mu izrazil svoje navdušenje in hvaležnost za idejo projekta Erasmus+

Omenjeno uspešnost programa na evropski ravni kaže tudi dejstvo, da je ocenjeni proračun programa za obdobje 2021-2027 kar 26,2 milijarde evrov, skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim sedemletnim obdobjem (2014–2020). Prenovljeni in okrepljeni program namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju. Navedeno je tudi del prizadevanj Univerze na Primorskem, vidnih v projektu, ki se prične z oktobrom – GDI: Green, Digital, Inclusive / Zelena, Digitalna, Vključujoča UP.

Program Erasmus+ je za Univerzo na Primorskem tako en ključnih programov pri sledenju cilja internacionalizacije in udejanjanju vizije. Program že od leta 1987 ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na različnih področjih (visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih, mladina in šport). Priložnosti za izmenjave je v 35 letih delovanja izkoristilo že več kot 10 milijonov oseb (tako iz EU, ostalih evropskih držav, pa tudi širše). Z Univerze na Primorskem se je v skoraj 20 letih obstoja izmenjav udeležilo 2.519 študentov, ki so gostovali na UP in pa 1.398 študentov UP, ki so obiskali tujino.

Erasmus+ prinaša nove izkušnje, spoznavanje drugih kultur, včasih pa pomeni stalne selitve, saj naj bi po statistiki Evropske komisije kar 20 odstotkov v času izmenjave našlo ljubezen.