Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Matic Jančič

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
I/03 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 62
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija morja
Marine Ecology
Sodobni pristopi v varstveni biologiji
Advanced topics in conservation biology
Populacijska biologija
Population biology
Varstvena biologija morja
Marine Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Varstvena biologija
/ Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator