Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 20. junij 2022 V celoti financiran doktorski študij matematike (kriptografija) na Univerzi na Primorskem

           

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) ponuja v celoti financirano štipendijo za doktorski študij v Centru za kriptografijo.

Sprejemamo prijave tako evropskih kot mednarodnih študentov, ki jih navdihuje delo v multidisciplinarni skupini, ki se osredotoča na matematične kriptografske raziskave na naslednjih področjih:

 • Boolove funkcije z visoko nelinearnostjo (ukrivljene funkcije, AB funkcije, ravninske funkcije …),
 • linearne kode,
 • kriptoanalize (klasična in kvantna).

Izbrani kandidat bo na UP FAMNIT vključen v raziskovalni projekt s področja kriptografije.

Kaj vključuje štipendija?

Izbrani kandidat bo prejel 36-48 mesečno štipendijo, ki vključuje:

 • mesečna plačila okoli 1000 € neto,
 • šolnine,
 • raziskovalna oprema in delovna miza,
 • letni proračun za druge stroške raziskav za kritje terenskega dela in udeležbe na konferencah.

Merila upravičenosti

Kandidatova pridobljena diploma in magisterij morata pokazati izjemen akademski potencial. Zaželeno je dobro razumevanje končnih polj, vektorskih prostorov, algebraičnih in kombinatoričnih tehnik. Poznavanje programskih paketov Sage, Mathematica, Magma ali podobnih programov je dodana vrednost.
Kandidati morajo biti rojeni leta 1994 ali mlajši.

Obveznosti kandidata

Poleg rednih predmetov, vključenih v doktorski študij (več informacij je na voljo tukaj), 2 uri na teden asistentskega dela (npr. vodenje laboratorijskih vaj, svetovanje študentom, priprava in popravljanje nalog itd.). Delo asistenta se izvaja 32 tednov študijskega leta.

Če izbrani kandidat prihaja iz držav izven EU, bo potreboval dokazilo o tekočem znanju angleškega jezika. Izbrani kandidati bodo s študijem pričeli najkasneje 1. oktobra 2022. Izbrani kandidat bo predvidoma zaključil doktorski študij v najmanj 3 in največ 4 letih.

Kako poteka prijava?

Kandidati za štipendijo morajo priložiti naslednje dokumente (če niso v angleščini ali slovenščini, morajo biti vsi dokumenti uradno prevedeni in priloženi dokumenti v izvirnem jeziku):

 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis (osebni podatki, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje, jezikovno znanje, nagrade in priznanja, predhodno raziskovalno delo, objave) - največ 4 strani,
 • overjena kopija vseh predhodno opravljenih visokošolskih stopenj, npr. diploma, magisterij itd.,
 • priloga k diplomi (potrdila o opravljenih predmetih, povprečni oceni ...),
 • priporočilno pismo,
 • če boste za študij v Sloveniji potrebovali vizo, kopijo strani potnega lista, ki vsebuje vaše polno ime, številko potnega lista itd.,

Prijavitelji naj te podatke pošljejo v datoteki ZIP na enes.pasalic@famnit.upr.si in nastja.cepak@iam.upr.si.

Rok za oddajo prijav je 30. julij, 2022.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo, vpisom in drugimi administrativnimi postopki najdete tukaj ali se obrnite na Referat za študente UP FAMNIT.

Vodilni mentor: prof. dr. Enes Pašalić

Več informacij: Center za kriptografijo


Člani centra za kriptografijo (od leve proti desni): Dr. Samir Hodžić, Dr. Nastja Cepak, Prof. dr. Enes Pasalic, Sadmir Kudin, Rene Rodriguez Aldama, Amar Bapić