Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 11. november 2022 Prvo predavanje FAMNITovih bioloških izletov 2022/23

Vljudno vabljeni na prvo letošnje predavanje z naslovom 

»Restoring nature – from international commitments to local actions«,

ki bo v sredo, 16. novembra 2022, ob 19.00,
 prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Dagmar Hagen (Norveški inštitut za raziskovanje narave - NINA).

Predavanje se bo pričelo s predstavitvijo širšega pogleda na potrebo po obnovi ekosistemov in na to, kako je prenova teh v zadnjih letih vstopila v mednarodno, politično, znanstveno in gospodarsko okolje. Predavateljica bo opisala in prikazala povezavo globalnih ciljev z lokalnim načrtovanjem in iskanju pravih rešitev v lokalnem okolju. Na primerih dobrih praks že izvedenih projektov bo izpostavila obnove in blaženja posledic, aplicirane v različnih tipih narave. Pri tem bo predstavila tudi pomen obnove ekosistema k zmanjšanju izgube naravnega okolja in obnovi degradiranih zemljišč. V sklopu predavanja nas bo seznanila s tem kako vključevati deležnike, sodelovati z lokalnimi izvajalci in integracijo znanstvenega in “tihega” znanja, ki prinaša merljive rezultate za ekologijo, družbo in gospodarstvo. 

O predavateljici:

Dr. Dagmar Hagen je višja znanstvena raziskovalka na Norveškem inštitutu za raziskovanje narave (NINA). Doktorirala je iz obnovitvene ekologije s poudarkom na upravljanju in obnovi degradiranih območij. Dr. Dagmar ima več kot 20 let izkušenj s področja raziskovanja obnove in obnovitvenih posredovanj s poudarkom na stiku z družbenimi in naravoslovnimi znanostmi, kot tudi z znanostjo in obnovo na terenu. Poleg tega je vodilna ekologinja pri dveh največjih projektih obnove na Norveškem. Sodeluje tudi pri projektu ReNature, ki je del Norveškega finančnega mehanizma EGS, med Norveško/NINA in Slovenijo. Norveški inštitut za raziskavo narave (NINA), je vodilna institucija za aplikativno obnovitveno ekologijo na Norveškem, ki trenutno izvaja projekte v različnih naravnih okolji in sodeluje z različnimi deležniki iz stroke.