Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sabrina Ostanek

Predsednica Alumni kluba UP FAMNIT / President of Alumni club UP FAMNIT
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Predsednica Alumni kluba UP FAMNIT / President of Alumni club UP FAMNIT


Strokovna služba
Administration
Oddelek za matematiko - nepedagoški
Department of Mathematics
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Oddelek za matematiko - nepedagoški
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate