Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 22. julij 2022 Laborant na Oddelku za biodiverziteto – UP FAMNIT

RAZPISANO DELOVNO MESTO: J016037 Strokovni delavec - Laborant na Oddelku za biodiverziteto

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja dela NOE,
 • vodenje evidenc, pripravljanje gradiv, sodelovanje na sejah in delovnih sestankih, pisanje zapisnikov in povzetkov, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov in projektne dokumentacije, tehnično spremljanje dela komisij in drugih strokovnih organov,
 • skrb za informiranje in obveščanje vodstva članice ali univerze ter strokovnih sodelavcev o izbranih podatkih notranjega informacijskega sistema,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela: 

 • urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična),
 • naročanje laboratorijskega in drugega materiala,
 • vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala),
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

Pogoji za opravljanje dela:

 • višješolska (prejšnja) oz. višja strokovna izobrazba biološke in sorodne vede,
 • visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno.

Zahtevana znanja:

 • izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi,
 • znanje angleškega jezika, ki zajema dobro govorjenje in pisanje.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in odgovornost,
 • zanesljivost in komunikativnost,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • sposobnost timskega dela.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1.10. 2022 do 30. 9. 2023.

Več informacij lahko najdete TUKAJ.

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo: 1. avgust 2022.