Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 18. marec 2022 Na 19. Slavnostni akademiji Univerze na Primorskem podelili nagrade in priznanja zaposlenim in študentom

Leta 2003, natančneje 17. marca, je bila Univerza na Primorskem vpisana v sodni register – letos je tako dopolnila 19 let, kar je proslavila s Slavnostno akademijo v Dvorani Svetega Frančiška v četrtek, 17. 3. 2022, na kateri je podelila priznanja in nagrade Univerze na Primorskem.  

V uvodnem delu Slavnostne akademije je prisotne pozdravila prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je izpostavila ključne dosežke zadnjega leta. Obiskovalce prireditve je nagovorila tudi Katja Kosem, podpredsednica Študentskega sveta UP, ki je predstavila želje študentov po epidemiji covid-19. Slavnostni govornik je bil mag. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d. d., ki je poudaril pomen sodelovanja v mešanih raziskovalnih timih, saj omogočajo izmenjavo različnih pogledov, pri tem pa je izpostavil tudi skupni projekt z UP FAMNIT.

Rektorica je nato s prorektorjema in dekanjami ter dekani podarila nagrade Univerze na Primorskem, med njimi tudi zaposlenim in študentom UP FAMNIT.

Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Zlato plaketo Univerze na Primorskem prejme Jasna Prezelj

za njen prispevek k razvoju UP ter za pomembno vlogo pri uspešni realizaciji 8. Evropskega kongresa matematike, s katerim sta se okrepila ugled in prepoznavnost UP tako v globalni  univerzitetni mreži kot tudi v slovenskem družbenem okolju.

Izr. prof. dr. Jasna Prezelj je visokošolska učiteljica s področja matematike, ki je leta 2000 doktorirala na Univerzi v Ljubljani ter predstavlja vodilno strokovnjakinjo svoje generacije na področju kompleksne analize. Na UP je zaposlena od 2014. Poleg znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela skrbi tudi za popularizacijo znanosti in prepoznavnost UP. Je namreč ustanoviteljica Matematičnega adventnega koledarja, ki ga UP FAMNIT pripravlja od 2015 naprej. Kot izredno aktivna članica organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematikov (skrb za sponzorska in donatorska sredstva, organizacija nagradnega natečaja, organizacija sekcije s področja kvaternionske in kompleksne geometrije ter satelitske konference za predstavnike slovenskih zavarovalnic in aktuarskih združenj) je pripomogla k njegovi uspešni izvedbi v letu 2021.


Izr. prof. dr. Jasna Prezelj

Prof. dr. Elena Bužan

Na predlog UP FAMNIT in UP IAM Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2021 prejme Elena Bužan za objavo 10 izvirnih znanstvenih člankov v bazi Web of Science v l. 2021.

Prof. dr. Elena Bužan, ki  je leta 2007 doktorirala na Univerzi v Ljubljani, je na UP FAMNIT zaposlena že od njene ustanovitve. Njeno raziskovalno področje obsega kar nekaj prepletajočih se ved, kot so molekularna ekologija, biokemija, varstvena biologija, populacijska in varstvena genetika ter imunologija. Poseben poudarek njenih raziskav je na uporabi tehnik molekularne biologije v bazičnih in aplikativnih raziskavah s področij evolucije, biogeografije in varstva naravne dediščine. Njena bibliografija obsega 53 izvirnih znanstvenih člankov (10 jih je bilo objavljenih v 2021) v bazi Web of Science ter izkazuje 523 čistih citatov v tej isti bazi. Med drugim izjemno uspešno pridobiva mednarodne projekte: je vodja projekta Horizon »STEP CHANGE: Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch«, sodelovala pa je pri uspešni izvedbi še treh projektov Horizon ter pri številnih drugih raziskovalnih projektih. Je tudi nacionalna koordinatorica konzorcija »European Reference Genomic Atlas« ter članica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Ornitologia neotropical. 


Prof. dr. Elena Bužan

Besfort Shala

Na predlog UP FAMNIT nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem za svojo diplomsko nalogo prejme Besfort Shala.

Besfort Shala je pod mentorstvom izr. prof. dr. Russa Woodroofa pripravil diplomsko nalogo z naslovom »The Probabilistic Zeta Function of a Finite Lattice« (»Verjetnostna zeta funkcija na končni mreži«). V delu Besfort preučuje definicijo iz članka Kena Browna iz leta 2000. Malo preučevana definicija tega prispevka posplošuje Dirichletovo vrsto, pridobljeno iz (kosetne mreže) končne grupe, na podobno vrsto, dobljeno iz poljubne mreže. Prvotni namen naloge je bil, da bi študent poskušal izračunati, kaj se zgodi s to vrsto na preprostih primerih, kot je particijska rešetka. Študent je samostojno hitro opazil, da particijska rešetka običajno ne daje navadne Dirichletove vrste, saj se v bazi pojavljajo racionalna števila. Zato je nadaljeval z dokazovanjem previdnejše različice tega pa tudi podobnih rezultatov za druge razrede rešetk. Študentski raziskovalni projekt je uspešen, ko študent mentorju pove nekaj, česar še ne ve. Po besedah mentorja se je pri tem projektu to zgodilo zgodaj in večkrat. Dejansko je bil študent precej samostojen, saj je do več idej za definicije prišel večinoma sam. Rezultat projekta je dobro napisana naloga, ki je skorajda objave vreden članek.

Amar Bapić

Na predlog Študentskega sveta UP ter UP FAMNIT Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem prejme Amar Bapić.

Amar Bapić je doktorski študent 3. letnika Matematičnih znanosti na UP FAMNIT. Od 2018 je aktiven član Študentskega sveta UP FAMNIT, od 2020 tudi njegov podpredsednik. V tem času je aktivno sodeloval pri organizaciji številnih dogodkov za študente. Promocijsko dejavnost za Študentski svet izvaja na različnih dogodkih, med drugim na Orientacijskih dnevih in srečanjih brucev. Prav tako je v sodelovanju s Službo za komuniciranje UP FAMNIT odgovoren za promocijo raznih dogodkov in posredovanje novic preko družbenih omrežij Študentskega sveta UP FAMNIT in ostalih kanalov. Pri tem stremi k opremljanju študentov s čim več uporabnimi informacijami, vedno pa jim na voljo ostaja tudi za individualna vprašanja. Skrbi tudi za (grafično) oblikovanje vsebin tako, da se jih čim bolj približa študentom. Od 2019 je predstavnik študentov v Upravnem Odboru UP. V študijskem letu 2020/21 je bil vodja prostovoljcev na 8. Evropskem kongresu matematike, ki ga je junija letos naša univerza gostila v Portorožu. Poleg opravljanja funkcije koordinatorja prostovoljskega dela je pomagal pri izdelavi velike zaloge promocijskih materialov ter pridobivanju zajemnih baz podatkov za lažjo analizo informacij o udeležencih kongresa. Bil je tudi del skupine za tehnično podporo pri delovanju videokonferenčnega sistema Zoom na sami lokaciji in preko spleta. Od 2019 je tehnična podpora prireditvam »Matematični izleti v vesolje« na UP FAMNIT. Opravljal je delo prostovoljca na 10. matematičnem poletnem taboru »Matematika je kul« za dijake, kjer je prevzel vlogo skrbnika udeležencev. Ob vsaki ponujeni priložnosti UP aktivno promovira tudi na mednarodni ravni (obisk osnovnih in srednjih šol, univerz, predstavitve). Med drugim je letos gostoval na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Tuzli, kjer je predstavil prednosti prostovoljnega dela na 8ECM ter študijske programe na UP, poleg tega pa je na Erasmus Days 2021, ki jih je organizirala UP, predstavil sistem sodelovanja tujih študentov s študenti tutorji. Vlogo tutorja na UP FAMNIT je pričel opravljati 2021. 


Amar Bapić

Vse prejemnike nagrad in priznanj ter utemeljitve si lahko ogledate tukaj.

Vsem sodelavcem in študentom iskreno čestitamo!