Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tanja Labus

Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Head of International Office

Strokovna služba
Administration
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
International Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Head of International Office
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 75
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ International Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ Head of International Office