Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 12. oktober 2022 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

Včeraj se je uspešno zaključilo izobraževanje »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ«, ki je potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022, v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

Izobraževanje je bilo del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

Profesionalno usposabljanje DIGI-MAT je bilo vsebinsko razdeljeno na tri teme, ki so jih sodelujočim predstavili izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Štefko Miklavič in doc. dr. Nino Bašić..

Usposabljanje pa je bilo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 5 ur v živo in dve Zoom srečanji po 3 ure.

         
           Predavanje prof. dr. Martina Milaniča                                   Predavanje doc. dr. Nino Bašića

»Letos smo na Oddelku za matematiko prvič organizirali seminar za osnovnošolske in srednješolske učitelje matematike »DIGI-MAT: Obravnava učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij«, kjer so se udeleženci spoznali z osnovami kriptografije, kombinatorike in uporabe programskega jezika Python. Eden od namenov izobraževanja je povezovanje učiteljev matematike na celotni izobraževalni vertikali - torej od osnovne šole do fakultete. Na ta način si lahko izmenjamo izkušnje, izpostavimo morebitne težave in iščemo rešitve. Prvi odzivi udeležencev so pozitivni, tako da se že veselimo bodočih izvedb«, je povzela dr. Ana Zalokar, koordinatorica izobraževanja.

Po sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovniih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023) so udeleženci za opravljeno izobraževanje prejeli 1 točko.

Natančen program usposabljanja je dostopen tukaj.