Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentsko tutorstvo

natisni

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru dodiplomskega študijskega programa.

Študentsko tutorstvo je formalno opredeljeno v Pravilniku o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem.

Uporabno gradivo

Tutorji študenti imajo na razpolago nekaj uporabnega gradiva, ki jih je lahko v pomoč pri opravljanju svojega pomembnega dela.
Vse o tutorskem sistemu si lahko preberete v Priročniku za tutorje Univerze na Primorskem.

Na voljo sta tudi priročnik za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente.

Kdo so tutorji študenti na naši fakulteti?na vrh

V študijskem letu 2017/2018 se lahko študentje obrnejo na tutorje študente:

 • Eda Kaja, študentka 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika,
 • Jelena Ilić, študentka 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika,
 • Lisi Qarkaxhija, študent 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika
 • Narmina Baghirova, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika,
 • Pia Modrijan, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika v ekonomiji in financah,
 • Elmir Šut, študent 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika,
 • Goran Tubić, študent 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika,
 • Tadej Vozlič, študent 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika,
 • Ana Kuder, študentka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija,
 • Andreja Olovec, študentka dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija,
 • Brina Plavšič, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija,
 • Lucia Rojs, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija,
 • Maja Čeček, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija,
 • Taja Pajmon Rak, študentka 1. letnika magistrskega študijskega programa Varstvo narave

 

Tuji študenti na UP FAMNIT se lahko za pomoč pri privajanju na novo okolje obrnejo na tutorke za tuje študente:

 • Sara Cerar, študentka dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta,
 • Ines Gorkič, študentka dodiplomskega študijskega programa Biodiverziteta,
 • Tina Stergar, študentka 3. letnika dodiplomskega študijskega programa Biopsihologija

Več informacij o tutorstvu in kontakti tutorjev so dostopni TUKAJ.

Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje dogovorijo za naslednji korak.

Kako postanem študent tutor?na vrh

Preprosto! Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FAMNIT in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na (letni) razpis za tutorje študente. Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja študenta.

Razpis za tutorje študente v študijskem letu 2017/2018 je objavljen (razpis 2017/18, obrazec: prijava).

Izobraževanje študentov tutorjevna vrh

Tutorji imajo možnost izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih. Ta se izvajajo v okviru Sistema permanentnega izobraževanja za tutorje.

Gradivo z usposabljanja je objavljeno na spletni strani univerze - tukaj.

Kratek pregled izobraževanj v preteklih študijskih letih je dostopen na spletni stran univerze - tukaj.

Poročilo o delu študenta tutorjana vrh

Tutor – študent mora do 30. junija oddati poročilo o delu za posamezno študijsko leto na predpisanem obrazcu Poročilo od delu tutorja (obrazec). Poskrbeti mora, da poročilo (so)podiše tudi koordinator tutorjev študentov, ki s podpisom potrdi vsebino poročila.

Tutor – študent odda poročilo v Referat za študente UP FAMNIT, ki poročilo posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev v pregled.

Na podlagi potrjenega poročila o tutorskem delu in predloga koordinatorja tutorjev – učiteljev pristojna Komisija odloča o priznanju opravljenega tutorskega dela, s tem je tutor-študent upravičen do certifikata o delu tutorja in vpis priznanega tutorskega dela v prilogo k diplomski listini.