Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentsko tutorstvo

natisni

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje tutorande (študente) in jim svetujejo pri reševanju težav. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru dodiplomskega študijskega programa.

Kdo so tutorji študenti na naši fakulteti?

V študijskem letu 2021/2022 se lahko študentje obrnejo na tutorje študente:

Andrea Ćaleta Bioinformatika, 1. stopnja
Mihail Filipovski Bioinformatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Eva Krebl Biopsihologija, 1.stopnja (tudi za tuje študente)
Sinolichka Naunovska Biopsihologija, 1.stopnja (tudi za tuje študente)
Lev Percan Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja
Agnes Kogoj Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Ajla Šehović Matematika, 1 stopnja (tudi za tuje študente)
Dorotea Redžepi Matematika, 1 stopnja (tudi za tuje študente)
Nevena Stojnić Matematika, 1 stopnja (tudi za tuje študente)
Todor Antić Matematika, 1 stopnja (tudi za tuje študente)
Elena Spirova Računalništvo in informatika, 1. stopnja
Karolina Trajkovska Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Milan Milivojčević Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Inga Raič Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Nadeen Al Hawamdeh Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Pavle Mihailovski Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Maruša Penca Kocjan Varstvena biologija, 1. stopnja
Zala Horvat Varstvena biologija, 1. stopnja
Milica Pantelić Varstvena biologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Mojca Pungerčar Varstvena biologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Matija Zagoranski Biopsihologija, 2. stopnja
Arsen Matej Golubovikj Podatkovna znanost, 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Klara Lelja Psihologija, 2.stopnja
Nina Jazbec Psihologija, 2.stopnja (tudi za tuje študente)
Cita Jenko Psihologija, 2.stopnja (tudi za tuje študente)
Luka Duniš Varstvo narave, 2. stopnja
Amar Bapić Matematične znanosti, 3. stopnja (tudi za tuje študente)

 

Več informacij o tutorstvu in kontakti tutorjev so dostopni TUKAJ.
Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje dogovorijo za naslednji korak.

Kako postanem študent tutor?na vrh

Preprosto! Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FAMNIT in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na (letni) razpis za tutorje študente. Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja študenta.

Razpis za tutorje študente v študijskem letu 2021/22 je objavljen (razpis 2021/22, obrazec: prijava).

Poročilo o delu študenta tutorjana vrh

Tutor – študent mora do 30. junija oddati poročilo o delu za posamezno študijsko leto na predpisanem obrazcu Poročilo od delu tutorja (obrazec). Poskrbeti mora, da poročilo (so)podiše tudi koordinator tutorjev študentov, ki s podpisom potrdi vsebino poročila.

Tutor – študent odda poročilo v Referat za študente UP FAMNIT, ki poročilo posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev v pregled.

Na podlagi potrjenega poročila o tutorskem delu in predloga koordinatorja tutorjev – učiteljev pristojna Komisija odloča o priznanju opravljenega tutorskega dela, s tem je tutor-študent upravičen do certifikata o delu tutorja in vpis priznanega tutorskega dela v prilogo k diplomski listini.

Uporabno gradivona vrh

Tutorji študenti imajo na razpolago nekaj uporabnega gradiva, ki jih je lahko v pomoč pri opravljanju svojega pomembnega dela.
Vse o tutorskem sistemu si lahko preberete v Priročniku za tutorje Univerze na Primorskem.

Na voljo sta tudi priročnik za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente.

Izobraževanje študentov tutorjevna vrh

Tutorji imajo možnost izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih. Ta se izvajajo v okviru Sistema permanentnega izobraževanja za tutorje.

Tukaj si lahko ogledate kratek video o izobraževanju tutorjev, ki je potekalo v preteklih študijskih letih.