Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentsko tutorstvo

natisni

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje varovance (študente) in jim svetujejo pri reševanju njihovih problemov. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru dodiplomskega študijskega programa.

Kdo so tutorji študenti na naši fakulteti?

V študijskem letu 2019/20 se lahko študentje obrnejo na tutorje študente:

 • Đorđe Mitrović, Matematika, 1. st.
 • Tamara Dulmin, Matematika v ekonomiji in financah, 1. st.
 • Đorđe Klisura, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Ina Bašić, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Matej Arsen Golubovikj, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Dotoreja Vujinović, Bioinformatika, 1. st.
 • Matthew Duncan Kerr, Bioinformatika, 1. st.
 • Robert Logar, Biodiverziteta/Varstvena biologija, 1. st.
 • Dimitar Miloshev, Biodiverziteta/Varstvena biologija, 1. st.
 • Hana Truta, Sredozemsko kmetijstvo, 1. st.
 • Dajana Dančić, Biopsihologija, 1. st.
 • Cita Jenko, Biopsihologija, 1. st.
 • Sara Brglez, Biopsihologija, 1. st.
 • Kristina Šparemblek, Biopsihologija, 1. st.
 • Marjeta Malovrh, Biopsihologija, 1. st.
 • Narmina Baghirova, Matematične znanosti, 2. st.
 • Jelena Ilić, Matematične znanosti, 2. st.
 • Eda Kaja, Matematične znanosti, 2. st.
 • Pia Modrijan, Matematične znanosti, 2. st.
 • Nina Klobas, Matematične znanosti, 2. st.
 • Goran Tubić, Računalništvo in informatika, 2. st.
 • Tadej Vozlič, Računalništvo in informatika, 2. st.
 • Lisi Qarkaxhija, Podatkovna znanost, 2. st.
 • Taja Pajmon Rak, Varstvo narave, 2. st.
 • Andreja Olovec, Biopsihologija, 2. st
 • Špela Bizjan, Uporabna psihologija, 2. st.
 • Ana Kuder, Uporabna psihologija, 2. st.
 • Tina Stergar, Uporabna psihologija, 2. st.
 • Amar Bapić, Matematične znanosti, 3. st.

Tuji študenti na UP FAMNIT se lahko za pomoč pri privajanju na novo okolje obrnejo na tutorki za tuje študente:

 • Đorđe Mitrović, Matematika, 1. st.
 • Ina Bašić, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Matej Arsen Golubovikj, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Đorđe Klisura, Računalništvo in informatika, 1. st.
 • Matthew Duncan Kerr, Bioinformatika, 1. st.
 • Dajana Daničić, Biopsihologija, 1. st.
 • Tina Stergar, Biopsihologija, 2. st.
 • Amar Bapić, Matematične znanosti, 3. st.

Več informacij o tutorstvu in kontakti tutorjev so dostopni TUKAJ.
Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje dogovorijo za naslednji korak.

Kako postanem študent tutor?na vrh

Preprosto! Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FAMNIT in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na (letni) razpis za tutorje študente. Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja študenta.

Razpis za tutorje študente v študijskem letu 2019/20 je objavljen (razpis 2019/20, obrazec: prijava.)

Poročilo o delu študenta tutorjana vrh

Tutor – študent mora do 30. junija oddati poročilo o delu za posamezno študijsko leto na predpisanem obrazcu Poročilo od delu tutorja (obrazec). Poskrbeti mora, da poročilo (so)podiše tudi koordinator tutorjev študentov, ki s podpisom potrdi vsebino poročila.

Tutor – študent odda poročilo v Referat za študente UP FAMNIT, ki poročilo posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev v pregled.

Na podlagi potrjenega poročila o tutorskem delu in predloga koordinatorja tutorjev – učiteljev pristojna Komisija odloča o priznanju opravljenega tutorskega dela, s tem je tutor-študent upravičen do certifikata o delu tutorja in vpis priznanega tutorskega dela v prilogo k diplomski listini.

Uporabno gradivona vrh

Tutorji študenti imajo na razpolago nekaj uporabnega gradiva, ki jih je lahko v pomoč pri opravljanju svojega pomembnega dela.
Vse o tutorskem sistemu si lahko preberete v Priročniku za tutorje Univerze na Primorskem.

Na voljo sta tudi priročnik za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente.

Izobraževanje študentov tutorjevna vrh

Tutorji imajo možnost izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih. Ta se izvajajo v okviru Sistema permanentnega izobraževanja za tutorje.

Kratek pregled izobraževanj v preteklih študijskih letih je dostopen na spletni stran univerze - tukaj.