Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Tutorski sistem

natisni

Tutorji študenti

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje tutorande (študente) in jim svetujejo pri reševanju težav. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru dodiplomskega študijskega programa.

Kdo so tutorji študenti na naši fakulteti?na vrh

V študijskem letu 2023/2024 se lahko študentje (tudi tuji študentje) obrnejo na tutorje študente:

Ime in priimek

Študijski program

Andrej Natev

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Danilo Lazić

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Dunja Kostić

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Ekaterina Bochvaroska

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Hasib Kolaković

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Marija Ćetković

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Nikola Kovačević

Računalništvo in informatika, 1. stopnja
Trenutno študent Podatkovne znanosti (MAG), 2. stopnja

Pavel Jolakoski

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Teodor Veskovski

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Zhivko Stoimchev

Računalništvo in informatika, 1. stopnja

Martin Skok

Matematika, 1. stopnja

Nevena Stojnić

Matematika, 1. stopnja

Diar Gashi

Matematika, 1. stopnja

Dmytro Tupkalenko

Matematika, 1. stopnja

Dren Neziri

Matematika, 1. stopnja

Sibora Canhasi

Matematika, 1. stopnja

Yllkë Jashari

Matematika, 1. stopnja

Teodora Ilić

Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja

Anastasija Anteljevic

Bioinformatika, 1. stopnja

Igor Heslenji

Bioinformatika, 1. stopnja

Jelena Pašagić

Bioinformatika, 1. stopnja

Saša Krajnović

Bioinformatika, 1. stopnja

Evgenija Gagaleska

Bioinformatika, 1. stopnja

Miha Rupar

Bioinformatika, 1. stopnja

Andjela Končar

Biopsihologija, 1. stopnja

Anuška Dinić Nemanič

Biopsihologija, 1. stopnja

Eva Krebl

Biopsihologija, 1. stopnja
Trenutno študentka Psihologije (MAG), 2. stopnja

KOORDINATORICA ŠTUDENTOV TUTORJEV NA UP FAMNIT

Lana Gorinjac

Biopsihologija, 1. stopnja

Nika Varlamova

Biopsihologija, 1. stopnja

Nuša Šijanec

Biopsihologija, 1. stopnja
Trenutno študentka Psihologije (MAG), 2. stopnja

Jovana Lukić

Biopsihologija, 1. stopnja

Ajda Oražem

Biopsihologija, 1. stopnja

Lea Sodnikar

Varstvena biologija, 1. stopnja

Sara Ogrizek

Varstvena biologija, 1. stopnja

Eva Špec

Varstvena biologija, 1. stopnja

Adele Tamburin

Varstvena biologija, 1. stopnja

Erazem Derenčin

Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja

Milan Milivojčević

Računalništvo in informatika (MAG), 2. stopnja

Teodora Kitanovska

Psihologija (MAG), 2. stopnja

Študenti tutorji za študente s posebnimi potrebami: Saša Krajnović, Evgenija Gagaleska, Andjela Končar, Anuška Dinić Nemanič, Eva Krebl, Lana Gorinjac, Nuša Šijanec, Ajda Oražem, Diar Gashi, Dmytro Tupkalenko, Dren Neziri, Sibora Canhasi, Teodora Ilić, Teodora Kitanovska, Hasib Kolaković, Teodor Veskovski, Milan Milivojčević, Pavel Jolakoski, Lea Sodnikar, Eva Špec, Adele Tamburin.

Več informacij o tutorstvu in kontakti tutorjev so dostopni TUKAJ.

Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje dogovorijo za naslednji korak.


O TUTORSTVUna vrh

Tutorstvo je na FAMNIT-u ključnega pomena za uspeh študentov, saj zagotavlja individualno podporo in mentorstvo, ki ju pogosto študenti ne morejo dobiti v okviru rednih predavanj.

Poleg tega aktivno sodelujemo s profesorji in akademskim osebjem, da zagotovimo, da tutorstvo učinkovito dopolnjuje učni načrt in cilje predmetov. Redno vzpostavljamo stik s profesorji, da se seznanimo s potrebami študentov in da lahko uskladimo svoje dejavnosti s potekom predavanj in izpitnih rokov.

Posebno pozornost namenjamo tudi pomoči tujim študentom, ki se soočajo z jezikovnimi, kulturnimi in akademskimi izzivi. Na različne načine skušamo zagotoviti, da se tujim študentom omogočijo enake možnosti za uspeh kot domačim študentom. Trudimo se spodbujati odprt dialog, raziskovanje in zaupanje.

Seveda pa se tudi mi srečujemo z različnimi izzivi, in sicer s časovno omejitvijo, saj smo tutorji po navadi študentje, ki so vključeni še v veliko drugih ob-študijskih dejavnosti, pozorni moramo biti na individualne potrebe študentov ter predvsem znati svetovati in jih usmerjati k samostojnemu delu.

Tutorji se zavzemamo tudi za ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem se študenti počutijo podprte in motivirane za učenje.

Kot koordinatorka tutorjev imam ključno vlogo pri obveščanju, usmerjanju in podpori tutorjev pri njihovem delu. S svojim delom želim spodbuditi sodelovanje med študenti, tutorji in profesorji ter ustvariti okolje, ki spodbuja odprt dialog, raziskovanje in učenje.

Tutorstvo mi prinaša zadovoljstvo zaradi možnosti, da lahko neposredno vplivam na študentsko izkušnjo ter študentom pomagam pri njihovem akademskem in osebnem razvoju. Tutorstvo mi omogoča priložnost za razvijanje organizacijskih in komunikacijskih spretnosti ter sodelovanje pri različnih projektih. Ob tutorstvu se nenehno učim in rastem, saj se vsak dan soočam z novimi izzivi in priložnostmi za izboljšanje študijskega okolja.

Vloga tutorja je pomembna in vredna, saj lahko s svojim prizadevanjem in motiviranostjo pripomoremo k boljšemu počutju študentov ter jim pomagamo pri premagovanju vsakdanjih študijskih izzivov. Vsak uspeh, vsak trenutek, ko vidimo, kako študent razvija svoje sposobnosti in gre čez sebe, nas spomni, zakaj smo se odločili postati tutorji. Največja nagrada našega dela je zadovoljstvo in ponos, ki ju čutimo ob hvaležnosti študentov. Zato smo veseli, da nam fakulteta omogoča, da smo del tega ter da vztrajamo in nadaljujemo svojo poslanstvo s strastjo in optimizmom, saj lahko vsak naš nasmeh,  korak in spodbuda naredi lepši dan. - Koordinatorica študentov tutorjev na UP FAMNIT, EVA KREBL - 

Kako postanem študent tutor?na vrh

Preprosto! Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FAMNIT in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na (letni) razpis za tutorje študente. Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja študenta. Mandat študenta tutorja traja eno študijsko leto.

23. februarja 2022 je bil na 26. redni seji Senata Univerze na Primorskem sprejet nov Pravilnik o tutorstvu Univerze na Primorskem, ki je stopil veljavo 9. maja 2022. 

Nov Pravilnik o tutorstvu med drugim določa, da se razpis za tutorje praviloma objavi vsaj enkrat letno, najkasneje 1. marca.

Poročilo o delu študenta tutorjana vrh

Tutor – študent mora do 30. junija oddati poročilo o delu za posamezno študijsko leto na predpisanem obrazcu Poročilo od delu tutorja (obrazec). Poskrbeti mora, da poročilo (so)podiše tudi koordinator tutorjev študentov, ki s podpisom potrdi vsebino poročila.

Tutor – študent odda poročilo v Referat za študente UP FAMNIT, ki poročilo posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev v pregled.

Na podlagi potrjenega poročila o tutorskem delu in predloga koordinatorja tutorjev – učiteljev pristojna Komisija odloča o priznanju opravljenega tutorskega dela, s tem je tutor-študent upravičen do certifikata o delu tutorja in vpis priznanega tutorskega dela v prilogo k diplomski listini.

Uporabno gradivona vrh

Tutorji študenti imajo na razpolago nekaj uporabnega gradiva, ki jih je lahko v pomoč pri opravljanju svojega pomembnega dela.
Vse o tutorskem sistemu si lahko preberete v Priročniku za tutorje Univerze na Primorskem.

Na voljo sta tudi priročnik za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente.

Izobraževanje študentov tutorjevna vrh

Tutorji imajo možnost izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih. Ta se izvajajo v okviru Sistema permanentnega izobraževanja za tutorje.

Tukaj si lahko ogledate kratek video o izobraževanju tutorjev, ki je potekalo v preteklih študijskih letih.

Tutorji učiteljina vrh

Tutorji učitelji svetujejo predvsem individualno. Študentom so v pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke na posameznem študijskem področju, svetujejo pri izbiri izbirnih vsebin in odgovarjamo na vprašanja glede napredovanj v višji letnik, glede dokončanja študija in izbire mentorja pri zaključnem delu. Še posebej pa so tutorji učitelji na voljo študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami in skupaj z njim oblikujejo individualiziran študijski načrt. 

V študijskem letu 2023/2024 se lahko študentje obrnejo na tutorje učitelje:

Matjaž Hladnik Bioinformatika, 1. stopnja
Vesna Jug Biopsihologija, 1. stopnja
Dunja Bandelj Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja
Marko Orel Matematika, 1. stopnja
Rado Pezdir Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja
Branko Kavšek Računalništvo in informatika, 1. stopnja
Martina Lužnik Varstvena biologija, 1. stopnja
Vesna Jug Biopsihologija, 2. stopnja
Vlasta Zabukovec Psihologija, 2. stopnja
Marko Tkalčič Podatkovna znanost, 2. stopnja
Vito Vitrih Matematične znanosti, 2. stopnja
Matjaž Kljun Računalništvo in informatika, 2. stopnja
Mihael Perman Matematika s finančnim inženiringom, 2. stopnja
Andreja Kutnar Trajnostno grajeno okolje, 2. stopnja
Matthew Schwarzkopf Trajnostno grajeno okolje, 2. stopnja
Živa Fišer Varstvo narave, 2. stopnja