Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tutorski sistem

natisni

Tutorji študenti

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom, ki temelji na osebnem pristopu.

Študenti tutorji usmerjajo svoje tutorande (študente) in jim svetujejo pri reševanju težav. Tutor lahko študentu tudi svetuje glede izbora študijskih smeri, izbirnih predmetov, nadaljnjega študija ipd. Namen tutorstva je torej krepiti stike med študenti prek izmenjave koristnih informacij in izkušenj s področja študijskih in študentskih zadev.

Študenti tutorji magistrskih študijskih programov lahko študentom dodiplomskih študijskih programov posredujejo informacije in svoje izkušnje o študiju na prvi stopnji v okviru dodiplomskega študijskega programa.

Kdo so tutorji študenti na naši fakulteti?na vrh

V študijskem letu 2022/2023 se lahko študentje obrnejo na tutorje študente:

Bogdan Šinik Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Nadeen Al Hawamdeh Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Inga Raič Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Andrej Perković Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Elsa Morina  Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Pavel Jolakoski Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Jana Ristovska  Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Marko Taleski  Računalništvo in informatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Nevena Stojnić Matematika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Dorotea Redžepi Matematika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Diar Gashi Matematika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Lana Jurišić  Bioinformatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Igor Heslenji Bioinformatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Mihail Filipovski Bioinformatika, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Jan Rom Varstvena biologija, 1. stopnja
Teodora Dalmacija Varstvena biologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Enya Kvarantan Varstvena biologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Maruša Penca Kocjan Varstvena biologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Eva Krebl Biopsihologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Anuška Dinić Nemanič Biopsihologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Anđela Končar Biopsihologija, 1. stopnja (tudi za tuje študente)
Ajla Šehović​ Matematične znanosti, (MAG) 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Karolina Trajkovska Računalništvo in informatika, (MAG) 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Milan Milivojčević Računalništvo in informatika, (MAG) 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Lucia Nikolić Varstvo narave (MAG), 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Cita Jenko Psihologija (MAG), 2. stopnja (tudi za tuje študente)
Matija Zagoranski Biopsihologija (MAG), 2. stopnja (tudi za tuje študente)

 

Več informacij o tutorstvu in kontakti tutorjev so dostopni TUKAJ.
Študentom svetujemo, da navežejo prvi stik s tutorjem preko e-pošte ter se tako najhitreje dogovorijo za naslednji korak.

Kako postanem študent tutor?na vrh

Preprosto! Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent, ki je uspešno zaključil prvi letnik študija na UP FAMNIT in je vpisan na 1., 2. ali 3. stopnjo študija na UP FAMNIT. Kandidat za tutorja študenta se prijavi na (letni) razpis za tutorje študente. Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in bodo izbrani bodo prejeli sklep o imenovanju v tutorja študenta. Mandat študenta tutorja traja eno študisjsko leto.

23. februarja 2022 je bil na 26. redni seji Senata Univerze na Primorskem sprejet nov Pravilnik o tutorstvu Univerze na Primorskem, ki je stopil veljavo 9. maja 2022. 

Nov Pravilnik o tuotrsvu med drugim določa, da se razpis za tutorje praviloma objavi vsaj enkrat letno, najkasneje 1. marca.

Razpis za tutorje študente v študijskem letu 2022/23 je bil letos izjemoma objavljen po predlaganem roku (glede na novi pravilnik), in sicer 21. aprila 2022.

Poročilo o delu študenta tutorjana vrh

Tutor – študent mora do 30. junija oddati poročilo o delu za posamezno študijsko leto na predpisanem obrazcu Poročilo od delu tutorja (obrazec). Poskrbeti mora, da poročilo (so)podiše tudi koordinator tutorjev študentov, ki s podpisom potrdi vsebino poročila.

Tutor – študent odda poročilo v Referat za študente UP FAMNIT, ki poročilo posreduje koordinatorju tutorjev učiteljev v pregled.

Na podlagi potrjenega poročila o tutorskem delu in predloga koordinatorja tutorjev – učiteljev pristojna Komisija odloča o priznanju opravljenega tutorskega dela, s tem je tutor-študent upravičen do certifikata o delu tutorja in vpis priznanega tutorskega dela v prilogo k diplomski listini.

Uporabno gradivona vrh

Tutorji študenti imajo na razpolago nekaj uporabnega gradiva, ki jih je lahko v pomoč pri opravljanju svojega pomembnega dela.
Vse o tutorskem sistemu si lahko preberete v Priročniku za tutorje Univerze na Primorskem.

Na voljo sta tudi priročnik za tutorstvo za študente s posebnimi potrebami in tutorstvo za tuje študente.

Izobraževanje študentov tutorjevna vrh

Tutorji imajo možnost izobraževanja in usposabljanja na različnih delavnicah in srečanjih. Ta se izvajajo v okviru Sistema permanentnega izobraževanja za tutorje.

Tukaj si lahko ogledate kratek video o izobraževanju tutorjev, ki je potekalo v preteklih študijskih letih.

Tutorji učiteljina vrh

Tutorji učitelji svetujejo predvsem individualno. Študentom so v pomoč pri študiju s ciljem izboljšati študijske dosežke na posameznem študijskem področju, svetujejo pri izbiri izbirnih vsebin in odgovarjamo na vprašanja glede napredovanj v višji letnik, glede dokončanja študija in izbire mentorja pri zaključnem delu. Še posebej pa so tutorji učitelji na voljo študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami in skupaj z njim oblikujejo individualiziran študijski načrt. 

V študijskem letu 2022/2023 se lahko študentje obrnejo na tutorje učitelje:

Matjaž Hladnik Bioinformatika, 1. stopnja
Vesna Jug Biopsihologija, 1. stopnja
Dunja Bandelj Sredozemsko kmetijstvo, 1. stopnja
Marko Orel Matematika, 1. stopnja
Rado Pezdir Matematika v ekonomiji in financah, 1. stopnja
Branko Kavšek Računalništvo in informatika, 1. stopnja
Martina Lužnik Varstvena biologija, 1. stopnja
Vesna Jug Biopsihologija, 2. stopnja
Vlasta Zabukovec Psihologija, 2. stopnja
Michael David Burnard Podatkovna znanost, 2. stopnja
Vida Groznik Podatkovna znanost, 2. stopnja
Vito Vitrih Matematične znanosti, 2. stopnja
Matjaž Kljun Računalništvo in informatika, 2. stopnja
Mihael Perman Matematika s finančnim inženiringom, 2. stopnja
Andreja Kutnar Trajnostno grajeno okolje, 2. stopnja
Matthew Schwarzkopf Trajnostno grajeno okolje, 2. stopnja
Živa Fišer Varstvo narave, 2. stopnja