Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Informativni dnevi 2017/18

natisni

Podiplomski študij: informativni dan - petek, 12.5.2017

Informativni dan za podiplomski študij bo potekal v petek, 12. maja 2017 od 16. ure dalje v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli (Livade 6, Izola).

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2017/18 je objavljen TUKAJ.

Naši predavatelji in koordinatorji študija bodo kandidatom predstavili magistrske in doktorske študijske programe, na voljo bo info točka za vprašanja v zvezi s prijavo in vpisom, poleg tega pa so predvidena predavanja, na katerih bodo predstavljene nekatere vsebine, ki se izvajajo na UP FAMNIT.

PROGRAM INFORMATIVNEGA DNE

Od 15:00 dalje
  • predstavitvene stojnice,
  • srečanja s profesorji in koordinatorji programov,
  • info točka za informacije o prijavi in vpisu.
Ob 16:00 Matematične znanosti / Matematika s finančnim inženiringom:
Upravljanje finančnih tveganj in matematika (izr. prof. dr. Mihael Perman)
  Uporabna psihologija:
Raziskovanje in intervencije v zaporih (asist. Nuša Zadravec Šedivy)
Ob 17:00 Računalništvo in informatika:
Ko prepletanje digitalnega in realnega ustvari novo resničnost (doc. dr. Klen Čopič Pucihar)
  Trajnostno grajeno okolje:
Les: material zdravega bivalnega okolja (izr. prof. dr. Andreja Kutnar)
Ob 18:00 Biopsihologija:
Biopsihološki vidiki stika z naravo (asist. Marko Posavčević)
  Varstvo narave:
Sodobni pristopi k varstveni biologiji (izr. prof. dr. Elena Bužan)

Za morebitna vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na Referat za študente UP FAMNIT. Dosegljivi smo po e-pošti na naslovu referat@famnit.upr.si, lahko nas pokličete na tel. št. 05 611 75 75, lahko pa na tudi obiščete na sedežu fakultete (Glagoljaška 8, Koper).

Od 1.10.2017 se bosta študijska programa Aplikativna kineziologija (magistrski in doktorski) izvajala na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). Na spletni strani UP FVZ bo objavljen termin informativnega dne. Kandidati za vpis za informacije kontaktirajo Referat UP FVZ. Informacije: 05 663 58 01, a.kineziologija@famnit.upr.si / 05 662 64 61, referat@fvz.upr.si.

Dodiplomski študij: informativni dnevi - 10. in 11.2.2017na vrh

Informativni dnevi za vpis v dodiplomski študij v letu 2017/18 so potekali v petek, 10. februarja, ob 10. in 15. uri in v soboto, 11. februarja, ob 10. uri na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper).

Naši predavatelji in koordinatorji študija so kandidatom predstavili dodiplomske univerzitetne študijske programe:

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT v študijskem letu 2017/18 je dostopen TUKAJ.

Informativni dnevi za vpis v študijski program ​Aplikativna kineziologija, so potekali v prostorih Univerzitetnega Kampusa Livade (Livade 6, Izola). NOVO: Od 1.10.2017 se bo študijski program Aplikativna kineziologija izvajal na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ). Kandidati za vpis za informacije kontaktirajo Referat UP FVZ. Informacije: 05 663 58 01, a.kineziologija@famnit.upr.si / 05 662 64 61, referat@fvz.upr.si