Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 7. september 2022 Pričetek izvedbe študijskega procesa v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli v prihodnjem študijskem letu 2022/23

Študente obveščamo, da se bo v prihodnjem študijskem letu 2022/23 študijski proces ponovno pričel izvajati tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli.

Za tri študijske programe – Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave – se bo študijski proces izvajal pretežno v Izoli, delno pa še vedno v Kopru.

V Univerzitetnem kampusu Livade se bodo izvajali tudi posamezni predmeti nekaterih drugih študijskih programov, in sicer:

  • Bioinformatika (dodiplomski): vaje in nekatera predavanja pri bioloških predmetih;
  • Biopsihologija (dodiplomski): vaje pri po enem predmetu 1. in 3. letnika;
  • Biopsihologija (magistrski) in Psihologija (magistrski): izbirni predmet Molekularne osnove nevrodegeneracije.

Natančni podatki o izvedbi v prvem semestru 2022/23 bodo znani ob objavi urnika, predvidoma 2 tedna pred pričetkom novega študijskega leta.

Referat UP FAMNIT