Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 1. april 2022 Nove zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnosti profesorjev in raziskovalcev UP FAMNIT

Mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev je v središču delovanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT). V letošnjem študijskem letu je na UP FAMNIT vpisanih 44,1 % študentov iz tujine,  pedagoško dejavnost pa izvaja kar 26,6 % tujih učiteljev in raziskovalcev.

Naši profesorji so vzpostavili številne povezave s profesorji in raziskovalci iz prestižnih tujih univerz, ki nas redno obiskujejo. Poleg daljših gostovanj je visoka tudi udeležba na raznih dogodkih, med drugim na tradicionalnih mednarodnih konferencah v (so)organizaciji UP FAMNIT. Leta 2021 je fakulteta soorganizirala tudi 8. Evropski kongres matematike (8ECM), ki je bil po številu udeležencev (1.771 matematikov iz 77 držav) in izpeljanih dogodkov največji evropski matematični kongres do zdaj. 

Mobilnost spodbujamo v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in tudi v skladu z možnostmi izven obstoječih shem. Pogosto pa študenti, učitelji in raziskovalci dodatno sodelujejo kot vabljeni govorci in kot gostujoči predavatelji na univerzah v tujini, na mednarodnih znanstvenih konferencah, srečanjih in poletnih šolah na različnih znanstvenih področjih.

Usposabljanje v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201

UP FAMNIT, v sodelovanju z BGCI – Botanic Garden Conservation International (Velika Britanija), Portugalskim botaničnim društvom in Prirodoslovnim muzejem Črne gore, je med 29. 3 2022 in 1. 4. 2022 v Podgorici (Črna gora) sodelovala pri usposabljanju ocenjevalcev za uvrščanje rastlin v rdeče sezname po IUCN kategorijah in kriterijih. Usposabljanje je potekalo v okviru Cost akcije ConservePlants CA 18201 in na njemu sodeluje 40 udeležencev - predvsem botanikov, ki delujejo na različnih področjih - iz 14 različnih evropskih držav. Cilj delavnice je bil usposobiti strokovnjake iz področja proučevanja in varstva rastlinske pestrosti za načrtovanje in pripravo tako globalnih, kot tudi nacionalnih rdečih seznamov, ki so ključni dokumenti pri zagotavljanju ustreznega načrtovanja varstva biotske pestrosti. Usposabljanja se je udeležil tudi dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

       

Srečanje v okviru ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia 

V sklopu projekta ELBA (Establishment of training and research centers and Courses development on Intelligent BigData Analysis in Central Asia) so predstavniki naše Univerze, Ariana Ferfila, dr. Jernej Vičič in dr. Branko Kavšek, pretekli teden uspešno zaključili prvi Management Meeting v živo v Torinu (Italija) pri našem italijanskem partnerju - Politechnico do Torino. Ker je projekt že v zaključnih fazah (zadnje leto), je bilo na sestanku največ govora o sklepnih korakih ter poročanju, ki jih je potrebno izpeljati za učinkovit zaključek projekta.

Februarja letos smo kot del ELBA projekta na UP FAMNIT gostili 10-dnevno mednarodno izobraževanje univerzitetnih profesorjev s področja inteligentne analize podatkov. O usposabljanju, ki ga je koordiniral in izvajal dr. Branko Kavšek, lahko več preberete tukaj.