Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 6. maj 2022 Projekt EDUFarm - k sodelovanju vabimo kmetije znotraj varstvenih območij

Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je potrebno najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. V pilotnem projektu EDUFarm (Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost), ki poteka pod okriljem raziskovalk iz Oddelka za Biodiverziteto na UP FAMNIT, razvijajo ustrezen in predvsem učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območjubesedilo s ciljem ohranjanja biotske pestrosti

Projekt je nastal z željo po ozaveščanju lastnikov kmetij in ostalih ciljnih skupin (šol, fakultet, širše javnosti) o pomembnosti ohranjanja in varovanja biotske pestrosti v kmetijski in kulturni krajini, prepoznavanju kazalnikov biotske pestrosti in razvoju ekonomsko vzdržnega modela upravljanja kmetije ter prenosu znanja, potrebnega za trajnostno rabo biotske pestrosti, ostalim kmetijam in ostalim ciljnim skupinam.

Več informacij o projektu in o raziskovalni skupini, katerega del so tudi kmetija Mahne ter kmetija Lambergar, si lahko preberete tukaj.

Prof. dr. Elena Bužan (vodja projekta), asist. Sandra Potušek ter Aja Bončina, so pripravile anketni vprašalnik, s pomočjo katerega želijo pridobiti vpogled o pogledu in stališču pridelovalcev, ki upravljajo kmetije znotraj varstvenih območij, o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini.

Rezultati vprašalnika bodo osnova za razvoj odločevalskega drevesa, ki bo v prihodnje služilo kot orodje za izboljšanje varovanja biotske pestrosti na kmetijah, obenem pa omogočilo kmetijam, da najbolje izkoristijo obstoječe finančne mehanizme oz. podpore, ki so na voljo za ohranjanje biotske pestrosti.

Rezultati bodo omogočali tudi razumevanje o razlogih potencialne ne-rabe obstoječih finančnih mehanizmov in ukrepov, ki so trenutno na voljo za ohranjanje biotske pestrosti. Tako bodo lahko ponudili podrobnejši vpogled tudi v to, zakaj se kmetje/pridelovalci ne poslužujejo ukrepov in finančnih podpor, ki so namenjene za ohranjanje visoke biotske pestrosti v kmetijski krajini.

K izpolnjevanju vprašalnika vabimo vse kmetije v zavarovanih območjih, vprašalnik je dostopen na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/ed095227