Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Razpis za vpis in oddaja prijave za vpis

natisni

Aktualni roki

 • 20. 2. - 20. 3. 2024: prvi prijavni rok za slovenske državljane, državljane držav članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija
 • 20. 2. - 23. 5. 2024: prvi prijavni rok za tuje državljane izven EU za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija

 

Prijavno-sprejemni postopki za vpis v študijske programe Univerze na Primorskem na vrh

Informacije o sprejemnem postopku za vpis > TUKAJ

 

Razpis za vpis v DODIPLOMSKI študij 2024/25na vrh

V skupnem uvodnem delu razpisa so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo.

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Kandidati pošljejo elektronsko prijavo in zahtevano dokumentacijo preko spletnega portala eVŠ.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (slov. državljanov in državljanov EU ter Slov. brez slov. državljanstva) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v treh rokih:

 • prvi prijavni rok: 20. 2. do 20. 3 2024,
 • drugi prijavni rok: 21. 8. do 27. 8. 2024,
 • tretji prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2024 (do 10. ure).

V teh rokih se za študij prijavijo tudi diplomanti.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov (državljanov izven EU) v 1. letnik

Kandidati se lahko prijavijo za vpis v štirih rokih:

 • prvi prijavni rok: 20. 2. do 23. 5. 2024,
 • drugi prijavni rok: 28. 5. do 29. 7. 2024,
 • tretji prijavni rok: 12. 8. do 5. 9. 2024,
 • četrti prijavni rok: 25. 9. do 26. 9. 2024 (do 10. ure).

Postopek prijave vodi Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem. Kontakt: (+386 5) 611 76 30, 611 76 31, e-naslov: vpis@upr.si.

Rok za oddajo prijave za vpis kandidatov v višji letnik študija in za vzporedni študij

Kandidati se lahko prijavijo za vpis od 1. do 16. 9. 2024.

Kandidat za vpis v univerzitetni študijski program Matematika - podatki o izvedbi predmetov in smeri v štud. letu 2023/24 - podatki za študijsko leto 2024/25 bodo objavljeni naknadno

V študijskem letu 2023/24 so študenti univerzitetnega študijskega programa Matematika lahko izbirali naslednje študijske smeri: Splošna matematika. Podatki o izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno.

Razpis za vpis v PODIPLOMSKI študij 2023/24na vrh

Razpis za vpis 2024/25 bo objavljen predvidoma konec marca 2024.

V skupnem uvodnem delu posameznega razpisa za vpis so zapisani postopki in roki za prijavo ter druge pomembne informacije glede prijave na razpis, zato vse kandidate prosimo, da si razpis natančno preberejo:

PRIJAVA POTEKA PREKO SPLETNEGA PORTALA eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

NAVODILA ZA PRIJAVO so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov na MAGISTRSKI študij:

Slovenski državljani in državljani EU & Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2023 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023 (prosta mesta na programihBiopsihologija, Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Podatkovna znanost - izvedba v angleškem jeziku, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvo narave) (ZAKLJUČEN).
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure (prosta mesta na programihBiopsihologija, Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Podatkovna znanost - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvo narave(ZAKLJUČEN).

Državljani izven EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 11. 8. 2023 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 18. 8. do 25. 8. 2023 (prosta mesta na programih: Biopsihologija, Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Podatkovna znanost - izvedba v slovenskem jeziku, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Psihologija, Varstvo narave(ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023 (prosta mesta na programih: Biopsihologija, Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvo narave) (ZAKLJUČEN).
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure (prosta mesta na programih: Biopsihologija, Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika, Trajnostno grajeno okolje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvo narave(ZAKLJUČEN) .

Roki za oddajo prijave za vpis kandidatov na DOKTORSKI študij:

Slovenski državljani in državljani EU:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 24. 8. 2023 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023 (prosta mesta na programih: Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika (Computer Science) - izvedba v angleškem jeziku, Suicidologija in duševno zdravje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvena biologija - izvedba v angleškem in slovenskem jeziku) (ZAKLJUČEN).
 • tretji prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure (prosta mesta na programih: Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika (Computer Science) - izvedba v angleškem jeziku, Suicidologija in duševno zdravje - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Varstvena biologija - izvedba v angleškem in slovenskem jeziku) (ZAKLJUČEN).

Državljani izven EU & Slovenci brez slovenskega državljanstva:

 • prvi prijavni rok: 6. 4. do 11. 8. 2023 (ZAKLJUČEN),
 • drugi prijavni rok: 18. 8. do 25. 8. 2023 (prosta mesta na programih: Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika (Computer Science) - izvedba v angleškem jeziku, Suicidologija in duševno zdravje, Varstvena biologija - izvedba v angleškem in slovenskem jeziku(ZAKLJUČEN),
 • tretji prijavni rok: 7. 9. do 14. 9. 2023 (prosta mesta na programih: Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika (Computer Science) - izvedba v angleškem jeziku, Suicidologija in duševno zdravje-izvedba v angleškem jeziku, Varstvena biologija - izvedba v angleškem in slovenskem jeziku) (ZAKLJUČEN).
 • četrti prijavni rok: 22. 9. do 25. 9. 2023 do 12. ure (prosta mesta na programih: Matematične znanosti - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika - izvedba v slovenskem in angleškem jeziku, Računalništvo in informatika (Computer Science) - izvedba v angleškem jeziku, Suicidologija in duševno zdravje-izvedba v angleškem jeziku, Varstvena biologija - izvedba v angleškem in slovenskem jeziku(ZAKLJUČEN).

Kandidati za vpis na doktorski študij

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe:

 • po oddaji prijave za vpis opravijo razgovor s koordinatorjem študijskega programa; o terminu razgovora bodo obveščeni po prejemu prijave za vpis;
 • si do vpisa v študijski program poiščejo mentorja in najkasneje do vpisa predložijo njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.

Kandidati za vpis v doktorski program Računalništvo in informatika morajo v prijavnem postopku v Referat (referat@famnit.upr.si) poslati dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so v sklopu svojega dodiplomskega ali magistrskega študija pridobili znanja na področjih: Podatkovne strukture in algoritmi; Teoretične osnove računalništva II – Teorija formalnih jezikov in izračunljivost; Programiranje II – Koncepti programskih jezikov; Sistemi I - Strojna oprema.

Kot primerna dokazila se štejejo izpis opravljenih predmetov (transcript of records) in učni načrti (Syllabus). Na podlagi vloge bo pristojna komisija odločila o priporočilu kandidatu. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Kandidat lahko ugovarja priporočilu komisije z dopolnitvijo vloge. Vlogo kandidat pošlje v Referat.

Seznam potencialnih mentorjev za študijsko leto 2023/24 po posameznih doktorskih študijskih programih:

Magistrski program Podatkovna znanost (izvedba v angleškem jeziku) - možnost prijave na razpisano delovno mesto

Izvedba v angleškem jeziku se razpisuje ob podpori pilotnega projekta »Zelena Univerza na Primorskem«, ki je eden izmed treh pilotnih projektov investicijskega projekta »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)«, ki ga UP izvaja na podlagi pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport št. C3330-22-953001 z dne 16. 11. 2022 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Kandidati za vpis v prvi letnik tega študijskega programa se lahko prijavijo tudi na razpisano delovno mesto J037003 Tehniški sodelavec VII/1, ki je objavljeno na spletni strani ZRSZ (več informacij na tej povezavi), in sicer do izteka prijavnega roka za vpis v študijski program. Prijavo za razpisano delovno mesto, skupaj z življenjepisom, kandidat  posreduje na e-naslov: referat@famnit.upr.si. Kandidati za zaposlitev bodo izbrani v skladu z Navodili o zaposlovanju na Univerzi na Primorskem.

Več informacij je objavljenih v razpisu za vpis.

Kandidati za vpis v magistrski program Matematične znanosti - podatki o izvedbi predmetov in smeri v št. letu 2023/24 - podatki za študijsko leto 2024/25 bodo objavljeni naknadno

V študijskem letu 2023/24 so lahko študenti 1. letnika  magistrskega študijskega programa Matematične znanosti izbirali naslednje študijske smeri: Finančna matematika, Kriptografija, Splošna matematika. Podatki o temeljnih in izbirnih predmetih po posameznih študijskih smereh bodo objavljeni naknadno.

Sofinanciranje doktorskega študijana vrh

Sofinanciranje šolnin doktorskega študija bo omogočeno vsem študentom Univerze na Primorskem, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter Meril in pogojev za sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi na Primorskem.

V študijskem letu 2023/24 bodo kandidati za vpis na doktorski študij, najkasneje do konca vpisnega postopka, lahko izkazali interes za sofinanciranje študija.

Kandidati za vpis izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2023/24.

O višini sofinanciranja bodo nato študenti obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma v mesecu novembru. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo merila in od višine sredstev za sofinanciranje doktorskega študija.

Več si lahko preberete na spletni strani Univerze na Primorskem.

Leto plusna vrh

Kaj je Leto plus?

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s podaljšanjem statusa v 1. letniku.

Študenti, vključeni v Leto plus, morajo za podaljšanje statusa študenta v 1. letniku v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega programa v obsegu najmanj 24 kreditnih točk (KT) in najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika.

Kdo lahko koristi Leto plus?

Leto plus lahko koristijo tuji študenti in so prvič vpisani v študijski program UP FAMNIT, ki se izvaja v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih programov UP FAMNIT.

Obveznosti študenta, vključenega v Leto plus

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 kreditnih točk (KT). Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa opraviti še druge študijske obveznosti, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi obveznostmi v višini najmanj 30 kreditnih točk (KT). Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko bodo imeli podaljšan status študenta v 1. letniku istega študijskega programa.

Pravice študenta, vključenega v Leto plus

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je študent pridobil najmanj 30 kreditnih točk (KT) ter od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku.

Prijava v Leto plus

Prijava v Leto plus je mogoča ob vpisu oz. po zaključku vpisa na UP FAMNIT, vendar najkasneje do 30. oktobra tekočega leta. Prijavni obrazec bodo študenti, ki so upravičeni do koriščenja Leta plus, prejeli skupaj z vabilom k vpisu na UP FAMNIT s strani Referata za študente.

Postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbena vrh

Kandidati, ki so listino o izobraževanju pridobili v tujini, morajo pred vpisom opraviti postopek priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja. Za priznavanje tujega izobraževanja kandidati zaprosijo v okviru prijave za vpis.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991 in za diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB) postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Postopek priznavanja za vpis v študijske programe fakultete vodi:

Več informacij o sistemu priznavanja, mednarodnih sporazumih idr. je dostopnih na spletni strani ENIC-NARIC CENTRA, za vsa pojasnila pa se kandidati obrnejo na Referat za študente UP FAMNIT.

Šolnine in prispevki za študijna vrh

Šolnine in prispevki za študij za posamezno študijsko leto so določeni v ceniku za posamezno študijsko leto; cenik UP FAMNIT.

Prispevki ob vpisu

Prispevke ob vpisu plačajo vsi dodiplomski in podiplomski študenti ob vpisu v vsako študijsko leto.

Kandidati, ki so sprejeti za vpis na UP FAMNIT, prejmejo račun za plačilo prispevkov ob vpisu po e-pošti, poravnati pa ga morajo pred vpisom. Potrdilo o plačilu naložijo v Študentski informacijski sistem (ŠIS) skupaj z ostalo dokumentacijo za vpis.

Šolnina za študij

Pojasnila za študente, ki so zavezani za plačilo šolnine za študij, so dostopna na spletni strani Univerze na Primorskem.

Prispevki za študij

Prispevke za študij plačujejo vsi dodiplomski in podiplomski študenti v skladu s cenikom UP FAMNIT.