Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 7. december 2022 Amar Bapić, nov doktor znanosti

Danes, 7. 12. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Amar Bapić, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M#, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!                          

     


sreda, 7. december 2022 Preizkusno predavanje dr. Polona Žigon

Dr. Martina Orlando Bonaca bo imela v torek, 13. decembra 2022 ob 9:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

Predavanje z naslovom »THE EVOLUTION OF CELL SIGNALING« bo potekalo v okviru predmeta Evolucijska in populacijska genetika v predavalnici Famnit-VP2, Glagoljaška 8, 6000 Koper (1. nadstropje) in na daljavo (ZOOM):

Join Zoom Meeting

https://upr-si.zoom.us/j/84561310825?pwd=NU9ZSWp4bEtuaDdPcVdPTy9Ia05mQT09

Meeting ID: 845 6131 0825

Passcode: 602797

Vljudno vabljeni k udeležbi.

 

 

 

       

  

 

 

 

 


torek, 6. december 2022 V decembru bo v sklopu projekta InCompEdu potekalo transnacionalno srečanje

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, bo v okviru projekta InCompEdu v ponedeljek, 12. decembra, 2022, v Veliki predavalnici 3, ob 09:00 uripotekalo transnacionalno srečanje.

Projekt InCompEdu “Inovativne kompetence v spletnem poučevanju visokošolskih programov”, je projekt, ki obravnava skupne izzive pri nenadnem prehodu spletnega poučevanja na visokošolskih zavodih v EU zaradi izbruha pandemije COVID-19. S tem namenom se projekt osredotoča na poznavanje in izmenjavo dobrih praks, znanj in izkušenj, pridobljenih na partnerskih univerzah in šire. 

Ciljna skupine so akademski učitelji in organi visokošolskih zavodov, ki so bili prisiljeni v hitre spremembe študijskih programov in učnih metod. Aktivnosti projekta se osredotočajo na dva vidika, in sicer na digitalne kompetence akademskih učiteljev ter razvoj novih kompetenc pri oblikovanju in izvajanju spletnih/hibridnih predmetov ter inovativnih učnih načrtov. 

Poleg Univerze na Primorskem (UP FAMNIT), pri projektu sodelujejo še ostali partnerji:

Več o projektu > TUKAJ

                     


ponedeljek, 5. december 2022 Preizkusno predavanje dr. Martina Orlando Bonaca

Dr. Martina Orlando Bonaca bo imela v torek, 13. decembra 2022 ob 16:30, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

Predavanje z naslovom »Makroalge in cvetnice: pomembni bioindikatorji ekološkega stanja« bo potekalo v okviru predmeta Ekologija morja v predavalnici Livade-BOTANIKA (Univerzitetni kampus Livade), Livade 6, Izola.

Vljudno vabljeni k udeležbi.


ponedeljek, 5. december 2022 Novo vodstvo Študentskega sveta

Na konstitutivni seji, ki je potekala 30. novembra 2022, je bil za predsednika Študentskega sveta UP FAMNIT izvoljen Mihail Filipovski, študent Bioinformatike, za podpredsednika Pavel Jolakoski, študent Računalništva in informatike, za tajnika pa Tilen Gimpelj, študent Bioinformatike. Študente UP FAMNIT bo v Študentskem svetu UP, poleg predsednika ŠS UP FAMNIT, predstavljala še študentka Teodora Ilić, Jelena Pilipović pa bo zastopnica v Senatu Univerze na Primorskem.

Volitve so bile izvedene v skladuStatutom UPPravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP in Pravili UP FAMNIT.

Študentskemu svetu UP FAMNIT želimo uspešno delo!

      
Mihail Filipovski in Pavel Jolakoski


ponedeljek, 5. december 2022 Vabljeni k ogledu 2. posnetka Famnitovih bioloških večerov 2022/23

Drugo predavanje letošnjega cikla Famnitovih bioloških večerov predavanje z naslovom "EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov"je izvedla Aja Bončina, magistrica varstva narave, asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.  Predavanje je potekalo v živo in preko vidokonferenčne povezave ZOOM. 

Drugo predavanje se je osredotočilo na uvedbo naravovarstvenih ukrepov na kmetijah na naravovarstvenih območjih.  Predstavljeni so bili primeri dobrih kmetijskih praks na naravovarstvenih območjih v tujini ter izkušnje dveh kmetij, ki sodelujeta v projektu EDUFarm. Dve gostujoči kmetiji sta predstavili svoje izkušnje alternativnega, okolju prijaznega kmetovanja v Sloveniji. V sklopu predavanja so bili predstavljeni tudi rezultati raziskave, naslovljene na približno 100 pridelovalcev v Sloveniji, ki delno razkriva težave kmetij na naravovarstvenih območjih. Na podlagi povratnih informacij o problematiki in v sodelovanju s pilotnimi kmetijami so razvili orodja za izboljšanje izpolnjevanja naravovarstvenih ukrepov in upravljanja na kmetijah v Sloveniji v prihodnje, in sicer v obliki izobraževalnih delavnic in lažjega dostopa do finančne podpore za naravovarstvene ukrepe. Več uporabnih informacij o obstoječih razpisih, subvencijah in prijaznih upraviteljskih strategijah lahko najdete na spletni strani.

             

Naslednji dogodek bo v sredo, 14. decembra 2022, ob 19.00 prek aplikacije ZOOMLuka Šparl  bo izvedel predavanje z naslovom "Pomen gliv v urbanih gozdovih".

      


ponedeljek, 5. december 2022 PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

Univerza na Primorskem (UP) je pripravila prevajalnik programov, s pomočjo katerega lahko preverite skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP. 

S študijskim letom 2023/2024 začnejo za univerzitetne študijske programe veljati novi pogoji za vpis za kandidate, ki bodo srednjo šolo zaključili s poklicno maturo in enim opravljenim predmetom splošne mature.  Zaradi preglednosti smo pripravili prevajalnik programov, s pomočjo katerega se lahko preveri skladnost srednješolskih strokovnih in poklicno-tehniških programov z univerzitetnimi študijskimi programi UP

To pomeni, da lahko s prevajalnikom enostavno preverite možnost vpisa na univerzitetne študijske programe Univerze na Primorskem z opravljenim srednješolskim strokovnim ali poklicno-tehniškim programom. Obenem je potrebno biti pozoren na vpisne pogoje posameznega študijskega programa, torej, kateri dodatni maturitetni predmet mora biti opravljen za vpis na želeni študijski program. 

Prevajalnik programov vključuje vse univerzitetne študijske programe UP, ki od študijskega leta 2023/2024 dalje omogočajo vpis dijakom (tudi) z opravljeno poklicno maturo. Omogoča pregled skladnosti programov glede na štiri klasifikacije (Klasius-P-16, FORD, ARRS, CERIF), in sicer primerja klasifikacijsko področje izbranega študijskega programa s klasifikacijskim področjem srednješolskega strokovnega ali poklicno-tehniškega programa.

Omogoča iskanje po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu in predstavlja pomoč kandidatom za vpis na UP z iskanjem po posameznem srednješolskem programu ali po posameznem univerzitetnem programu.

Prevajalnik je dostopen na tej povezavi. 

                                       


ponedeljek, 5. december 2022 PREDNOVOLETNA ZDRAVICA ALUMNI UP IN SVET ZAUPNIKOV UP

     

December je običajno mesec, ko se ozremo nazaj čez prehojeno pot zadnjega leta in 2022 je bilo za Alumni UP v marsičem prelomno leto. Ob tem bi se želeli zahvaliti vsem članom in članicam, sodelavcem in sodelavkam ter vsem prijateljem Alumni UP za izjemno podporo, ki smo jo bili deležni.

Prav ob koncu tega leta se je ponovno formalno vzpostavil tudi Svet zaupnikov UP, ki predstavlja pomembno vez med univerzo in gospodarstvom.

Zato se bomo v četrtek, 8. decembra 2022, s pričetkom ob 17. uri,  zbrali v avli palače Armerija (Rektorat UP, Titov trg 5, Koper) na prednovoletnem srečanju in skupaj nazdravili odhajajočemu letu ter pozdravili prihajajoče 2023.

Program srečanja:

 • 17.00 -  glasbeni pozdrav flavtistk Glasbene šole Koper
 • 17.10  - pozdravni nagovor predsednika Alumni UP in vodstva UP
 • 17.15  - glasbeni predah flavtistk Glasbene šole Koper
 • 17.25  - predstavitev projekta GDI (Zelena, digitalna in vključujoča UP) in kakšne prednosti vam lahko prinese sodelovanje v njem
 • 17.45 -  pogovor
 • 18.00  - zdravica in druženje

Vabimo vas, da se nam pridružite. Veseli bomo srečanja z vami!

Prijava na srečanje je dostopna tukaj.


ponedeljek, 5. december 2022 2-3 letna podoktorska pozicija na področju strukturne in algortimične teorije grafov

Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem, in Inštituta Andrej Marušič (IAM) Univerze na Primorskem, iščeta vrhunskega raziskovalca na začetku kariere za podoktorsko mesto na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, v povezavi z raziskovalnim projektom prof. dr. Martina Milaniča "Drevesno neodvisnostno število grafov", ki ga financira ARRS.

Projekt bo raziskal več ključnih problemov znotraj čiste in algoritmične teorije grafov, s poudarkom na razredih grafov in širinskih parametrih grafov, vključno z drevesnim neodvisnostnim številom grafov. Pričakuje se, da bo napredek dosežen z učinkovito kombinacijo različnih komplementarnih konceptov in tehnik, primernih za preučevanje grafovskih razredov, kot so dekompozicije grafov, strukturne karakterizacije grafov v hereditarnih grafovskih razredih, grafovski minorji in druge relacije vsebovanosti na grafih, klasični in parametrizirani algoritmi na grafih in računska zahtevnost, Ramseyjeva teorija, ekstremalna teorija grafov itd.

Izbrani kandidat bo član Oddelkov za matematiko UP FAMNIT in UP IAM in bo delal pod vodstvom prof. dr. Martina Milaniča.

POGOJI:

 • Delovno mesto je na voljo za dve leti z možnostjo podaljšanja za tretje leto (odvisno od uspešnosti v prvih dveh letih in finančne razpoložljivosti).
 • Kandidati morajo imeti (ali pričakovati, da bodo kmalu pridobili) doktorat iz matematike, računalništva ali sorodnega področja in izkazati odličnost na področju diskretne matematike ali teoretičnega računalništva. K prijavi vabimo kandidate, ki so doktorirali pred kratkim ali bodo doktorirali do septembra 2023.
 • Zahteva se ustrezno strokovno znanje na področju strukturne in algoritmične teorije grafov, vključno s solidnim poznavanjem različnih vidikov teorije grafov, algoritmov in teorije računske zahtevnosti.
 • Delovno mesto bo zahtevalo poučevanje največ dveh predmetov na leto.
 • Podoktorski raziskovalec bo imel dostop do določenega zneska financiranja za potovanja, konference in obiskovalce.
 • Nadomestilo je določeno glede na akademski naziv po slovenski zakonodaji, ki ureja visoko šolstvo, in bo predvidoma znašalo okoli 1630 EUR / mesec po obdavčitvi. Ta znesek se po prvih 6 mesecih (če je pridobljen status davčnega rezidenta) lahko poveča na približno 1730 EUR / mesec.

ROK IN POSTOPEK PRIJAVE:

Prijave bodo obravnavane do zapolnitve delovnega mesta, s pričetkom obravnave prijav 10. januarja 2023.

Datum začetka zaposlitve je prilagodljiv, vendar po možnosti najkasneje do oktobra 2023.

Za prijavo pošljite naslednje dokumente v elektronski obliki neposredno prof. dr. Martinu Milaniču (martin.milanic@upr.si) z besedilom »Univerza na Primorskem Postdok 2023« v polju Zadeva:

 • življenjepis,
 • seznam znanstvenih objav,
 • opis raziskovalnih interesov,
 • kopije največ treh nedavnih člankov ali prednatisov,
 • imena in e-poštne naslove dveh ali treh oseb, na katere se lahko obrne za referenco (in so se strinjale, da se z njimi vzpostavi stik).

Neuradna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov martin.milanic@upr.si.

                   


petek, 2. december 2022 Rene Rodriguez Aldama, nov doktor znanosti

Danes, 2. 12. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Rene Rodriguez Aldama, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Generic constructions of minimal codes from special classes of functions over finite fields, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Nastje Cepak.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


petek, 2. december 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Amarja Bapića

Amar Bapić, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti, na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Constructing new superclasses of bent functions and further constructions of cryptographically significant mappings outside M#, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Samirja Hodžića.

Zagovor bo potekal v sredo, 7. 12. 2022 ob 11. uri v predavalnici FAMNIT-MP1 na UP FAMNIT in prek IKT orodja Zoom:

https://upr-si.zoom.us/j/84774424318?pwd=MGpCSG5MbEZ3dWo2NDJvNU9lczNkZz09

Meeting ID: 847 7442 4318
Passcode: 359135

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.                         

Vljudno vabljeni!