Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 30. avgust 2022 Razpis za mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na projektu Horizon Europe BGE

Univerza na Primorskem odpira mesto raziskovalnega asistenta z doktoratom na področju genomike in bioinformatike, in sicer na področju sekvenciranja celotnega genoma. Delovno mesto je za polni delovni čas (40 ur na teden) za dve leti z možnostjo podaljšanja. Izbrani kandidat bo večinoma vključen v projekt Obzorje Evropa "Biodiversity Genomic Europe" ki ga financira EU, in v nacionalni raziskovalni projekt na področju genomike prostoživečih živali.

Skupina za molekularno ekologijo na Oddelku za biodiverziteto, uporablja molekularna orodja za raziskovanje številnih problemov na področju genomike prostoživečih živali, kar odpira možnosti za dodatno sodelovanje.

Vaše naloge vključujejo sodelovanje pri:

 • raziskovalnih projektih ter
 • vzdrževanju in spodbujanju praks odprte znanosti.

Posebne naloge lahko vključujejo:

 • delo z genomskimi vzorci,
 • izdelavo knjižnic DNK in RNK,
 • razvoj in uporabo bioinformacijskih cevovodov,
 • izvajanje populacijskih genomskih in sorodnih analiz,
 • izvajanje drugih podatkovnih in statističnih analiz,
 • dokumentiranje opravljenega dela,
 • vzdrževanje podatkovnih baz,
 • sodelovanje pri raziskovalnih objavah ter ustvarjalno reševanje različnih problemov,
 • poučevanje in usposabljanje študentov,
 • usklajevanje dela,
 • načrtovanje, vzpostavljanje in izpopolnjevanje protokolov,
 • pripravljanje poročil,
 • sodelovanje na projektih skupine.

Odvisno od interesa kandidata je lahko delno vključen tudi v pedagoško delo. Delovno okolje bo vključevalo tudi mednarodna potovanja zaradi projektnih sestankov.

Vaš profil:

 • ustrezna univerzitetna izobrazba z zaključenim doktoratom/doktoratom in potrebnim raziskovalnim potencialom,
 • znanje ukaznih vrstic UNIX in visokozmogljivega računalništva,
 • znanje vsaj enega od programskih jezikov (R, Python ali Perl),
 • izkušnje s pripravo populacijskih genomskih knjižnic, razvojem bioinformacijskih postopkov in izvajanjem populacijskih genomskih analiz so zaželene, vendar niso obvezne,
 • izjemne organizacijske sposobnosti in velika sposobnost samostojnega opravljanja nalog,
 • pripravljenost za mentoriranje diplomskih/magistrskih del in spodbujanje mladih raziskovalcev,
 • zahtevana je odlična govorjena in pisana angleščina.

Ponujamo:

 • Razpisano delovno mesto je za začetno obdobje 2 let.
 • Delovno mesto bo plačano v skladu s kategorijo iz Kolektivne pogodbe za zaposlene na slovenskih univerzah.
 • Ponujamo sodelovalno, podporno in interdisciplinarno delovno okolje, možnost sodelovanja v številnih mednarodnih raziskovalnih projektih, priložnosti za usposposabljanje in strokovni razvoj ter pričakovano soavtorstvo pri znanstvenih objavah.
 • Ob koncu dvoletnega obdobja se lahko pogodba ob pozitivni oceni podaljša v docenturo.

Navodila za prijavo:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov stepchange@famnit.upr.si, v predmetu pa naj navedejo "Postdoc in bioinformatics".

V formatu pdf priložite:

 • spremno pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu,
 • življenjepis,
 • seznam objav s poudarkom na petih najpomembnejših.

Rok prijave: 15. oktober, 2022

         


petek, 26. avgust 2022 Avgust zaključujemo z uspešno vzporedno izvedbo dveh poletnih taborov

Zadnje dneve avgusta smo preživeli v družbi mladih navdušencev nad matematiko in računalništvom, ki so se udeležili poletnih taborov Matematika je KUL in Orada RAčunalniška DelavnicA. Z enotno željo po odkrivanju tako matematičnih ugank kot računalniških znanj, se nam je v letošnji izvedbi pridružilo 15 osnovnošolcev in dijakov.

Skozi predavanja, ki so potekala od 21. do 25. avgusta na UP Famnit, so udeleženci matematičnega tabora spoznavali začetke kriptografije, discipline, ki je omogočila varne zapise skrivnih receptur in postopkov, poleg tega so dobili vpogled tudi v statistiko, pri kateri so se seznanili z napovedmi, ki predvidijo kdo bo zmagal na volitvah in kakšno bo vreme prihodnjega dne. Med drugim so spoznavali tudi zanimiva dejstva s področja teorije grafov, uporabe matematike v biologiji in teorije iger.

        

Mladi ljubitelji računalništva, ki so sestavljali radovedno skupino udeležencev tabora Orada Računalniška delavnica, so se z uporabo orodja Unity 3D naučili izdelati tudi čisto svojo računalniško igro, se bolj podrobno seznanili s svetom kriptovalut in skrivnih šifer nekdaj in danes.

Novo pridobljeno znanje so učenci in dijaki uporabili na skupinskih delavnicah pri pripravi končnih izdelkov, ki so jih na zadnji dan taborov predstavili svojim staršem.

Vsekakor pa je bilo poskrbljeno tudi za zabavni del, ki je bil udeležencem, kot so sami dodali, še posebej všeč. Družili smo se ob različnih miselnih igrah in športnih aktivnostih, preizkusili VR očala in zaplesali v oblekah za sledenje telesu.

     

UP FAMNIT organizira tabora z namenom popularizacije matematike in računalništva, saj želi mladim s primeri iz prakse pokazati, da sta lahko ti področji zabavni, zanimivi in predvsem uporabni. Udeleženci, ki se na tabora vračajo, pa so dokaz o doseženem namenu in uspehu tabora.                                                     


četrtek, 25. avgust 2022 Vabljeni na drugo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

Študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), vabijo na PASIVNO UDELEŽBO na drugo Biološko-psihološko študentsko konferenco v Kopru.

Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake. 

Na konferenci boste lahko prisluhnili zanimivim prispevkom kolegov študentov in diplomantov. Za udeležence konference pa bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

 • KDAJ: od 15. do 17. septembra 2022
 • KJE: v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit)*

 • PRIJAVE:: LINK

 • ROK ZA PRIJAVE: 8. september 2022

Prijavnina: 10 eur (vključuje predavanja študentov, gostujočih predavateljev, coffee breaks in sodelovanje v pestrem družabnem programu)

*Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

Informacije so na voljo tudi na Facebooku in Instagramu.

Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

Več o konferenci

                                           


četrtek, 25. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Na UP IAM je prijava podaljšana do 29. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:

Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Nov rok prijave je 29. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/


petek, 19. avgust 2022 Vključevanje lovcev "ljubiteljskih znanstvenikov" v znanstveno-raziskovalno delo

Vključevanje lovcev, zelo dobrih poznavalcev narave in živalskih vrst, kot "ljubiteljskih znanstvenikov" (angl. citizen scientists) v znanstveno-raziskovalno delo je pomemben cilj mednarodnega projekta StepChange, ki ga koordinira Univerza na Primorskem.

Cilj projekta je ugotoviti potencial državljanske oz. ljubiteljske znanosti in pripraviti priporočila za vključevanje državljanov ali širše javnosti v raziskovalne procese, v primeru Slovenije na področju varstva narave oz. kompleksnega monitoringa prostoživečih živali.Konec julija smo skupaj z lovci iz lovskih družin Rižana in Vrhe Vrabče v njihovih loviščih postavili 30 fotopasti (kamer), da bi v povezavi z aplikacijo SRNA, ki smo jo razvili skupaj z Lovsko zvezo Slovenije, še izboljšali zanesljivost podatkov o opažanjih prostoživečih živali in potrdili pomembno vlogo lovcev pri zbiranju tovrstnih podatkov.

Hkrati smo s tem naredili povezavo na vseevropsko platformo za monitoring prostoživečih živali (European Observatory of Wildlife; EOW); trenutno je njen najpomembnejši cilj razviti in vpeljati metodo za določanje številčnosti velikih sesalcev (predvsem pa divjega prašiča) s pomočjo fotopasti.Našim zelo prijaznim lovcem se iskreno zahvaljujemo za neprecenljivo pomoč pri terenskem delu! 

      

      


petek, 19. avgust 2022 Odprt je 2.PRIJAVNI ROK za dodiplomske študijske programe za slovenske državljane in državljane EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva

Danes, 19. 8. 2022, se za slovenske državljane, državljane članic EU, ter Slovence brez slovenskega državljanstva, začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 in bo trajal do vključno 23. 8. 2022Prosta mesta so še na spodaj navedenih študijskih programih.

Prosta mesta za slovenske državljane in državljane EU:

 • Bioinformatika (UN) slovenska in angleška izvedba
 • Matematika (UN) slovenska in angleška izvedba
 • Matematika v ekonomiji in financah (UN)
 • Računalništvo in informatika (UN) slovenska in angleška izvedba,
 • Sredozemsko kmetijstvo (VS)
 • Varstvena biologija (UN)

Prosta mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva:

 • prosta mesta so na vseh študijskih programih

Razpis za vpis in navodila za oddajo prijave so objavljena TUKAJ.

Vse informacije lahko kandidati dobijo v referatu za študente.


četrtek, 18. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Petre Horvat

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Knowledge management systems at the civil engineering research organizations and their impacts on scientific excellence študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Petre Horvat.

Predstavitev bo potekala v sredo, 24. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85282887807

Vljudno vabljeni!


torek, 16. avgust 2022 V sodelovanju z Univerzo Claude Bernard Lyon 1 ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je tokrat gostila izr. prof. dr. Lionela Medinija, ki se je v sklopu ERASMUS + izmenjave udeležil enotedenskega obiska od 2. avgusta do 8. avgusta 2022, pri prof. dr. Michaelu Mrissi. 

Dr. Medini je raziskovalec in izredni profesor računalništva na univerzi Claude Bernard Lyon 1 v Franciji. 

Obisk je bil namenjen tako raziskovalnim diskusijam, prenosu znanj in tudi predavanjem, ki so bila sestavljena iz treh različnih delov. Prvi del je vseboval tematiko o internetu stvari (IoT) in umetni inteligenci (Ai), sledil je razvoj spleta stvari (WoT) in razvoj spletnih aplikacij.

Predavanja so se neposredno navezovala na praktično delo, kjer so študentje eksperimentirali in uporabljali strojno opremo v lasti Univerze Claude Bernard Lyon 1.  Tako so s pomočjo znanja in primerne opreme  ustvarili spletno aplikacijo za uravnavanje temperature.

Spletna aplikacija dinamično zazna dejavnost uporabnika in tako tudi ustrezno prilagodi minimalno in maksimalno nastavitveno temperaturo.

Več lahko preberete tukaj.

     
                                                        Izsek iz predavanj izr. profDr. Lionela Medinija


torek, 9. avgust 2022 FAMNITOVI študentje zopet uspešni na 29. Mednarodnem študentskem matematičnem tekmovanju (IMC)

Študenti na UP FAMNIT so se med 1. in 7. avgustom 2022 udeležili 29. Mednarodnega matematičnega študentskega tekmovanja (International Mathematics Competition for University Students 2022), na katerem se je pomerilo kar 667 študentov iz vsega sveta.  

Univerzo na Primorskem (UP FAMNIT) so tokrat z izjemnimi rezultati zastopali Diar Gashi (študent 1. letnika programa Matematika), ki je z 21. točkami prejel bronasto medaljo, častno omembo pa so prejeli Dren Neziri (študent 1. letnika programa Matematika), Mirza Redzić (študent 1. letnika magistrskega programa Matematične znanosti) in Todor Antić (študent 3. letnika programa Matematika).

Iskreno čestitamo tudi Dorotei Redžepi (študentka 2. letnika programa Matematika) in Ajli Šehović (študentka 3. letnika programa Matematika), ki sta prejeli certifikat o udeležbi.

Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem Univerzitetnega kolidža v Londonu, ki ga je v Blagoevgradu gostila Ameriška univerza v Bolgariji in je po dveh letih zopet potekalo v živo. Hibridna udeležba je omogočala tudi tekmovanje na daljavo (preko spleta), vendar končni rezultati nalog tekmovalcev, ki so sodelovali na daljavo, še niso znani.

Na dosežke naših študentov smo izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo!

Več informacij ter naloge, ki so jih reševali tekmovalci, so na voljo tukaj.

    
    Dosežki naših študentov


ponedeljek, 8. avgust 2022 RAZISKOVALEC/KA za področje Psihologije – 2 delovni mesti

Na UP IAM sta razpisani dve prosti delovni mestH017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija na Slovenskem centru za raziskovanje samomora (SCSR).

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom40 ur na teden (100 %), za določen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (obvezno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi in povprečni oceni na 1. in 2. stopnji študija) pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si.

Rok prijave je 31. avgust 2022, do razpisa dostopate tukaj.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja (BIO)PSIHOLOGIJA ali
 • magistrska izobrazba s področja (BIO)PSIHOLOGIJA,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • izvolitev v znanstveni naziv asistent oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv (povprečje najmanj 8),
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja in kompetence za uporabo različnih računalniških orodij,
 • dobro znanje statističnih metod in/ali metod za kvalitativno raziskovanje,
 • fleksibilnost pri delu, samoiniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
 • veselje do raziskovalnega, kliničnosvetovalnega in intervencijskega dela,
 • dobre spretnosti pisanja, izražanja,
 • poznavanje področje suicidologije in duševnega zdravja,
 • vozniški izpit.

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz,   meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov,
 • izvajanje predavanj in delavnic za strokovno in laično javnost ter druge aktivnosti na terenu,
 • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
 • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora (https://zivziv.si/projekti/), UP IAM v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP FAMNIT. Delo vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo med drugim na projektih:

 • Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoči
 • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
 • Človek v primežu Covid19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
 • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
 • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce.

petek, 5. avgust 2022 Aktivno poletje – udeležili smo se vseslovenskega tabora Taborniški zlet 2022

Kljub poletnim počitnicam smo na FAMNITU še vedno aktivni, naši raziskovalci in študenti so se udeležili vseslovenskega taborniškega dogodka Taborniški zlet 2022, ki se ga je letos udeležilo preko 700 tabornikov in 300 prostovoljcev iz celotne Slovenije.

Gre za največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov, letos se odvija od 29. julija do 7. avgusta 2022 v Smučarskem centru Cerkno. Taborjenje v takšnem obsegu se pripravi vsaka štiri leta in je odlična priložnost za ponovno srečanje in hkrati za aktivno povezovanje z naravo in samim sabo so v povabilu mladim tabornikom zapisali organizatorji zleta.

Kot v prispevku RTV Slovenija dodaja načelnik zveze Tabornikov Slovenije, je letos temelj programa kodeks obiskov v naravi ki ima različne sklope, eden izmed glavnih pa je, da smo v naravi in da imamo trajnostni in pozitivni vpliv na naravo.

Taborniki so na začetku dogodka krenili na štiridnevno pot, po povratku pa so skupaj s prostovoljci na ravnini vrha Smučarskega centra Cerkno soustvarili skupno naselje, kjer so do povratka domov čas izkoristili za druženje in različne aktivnosti.

Popoldnevi na zletu so namenjeni promociji znanosti in različnim delavnicam, nekaj od njih so pripravili tudi Famnitovi sodelavci in študentje. Tako so se lahko taborniki preizkusili v različnih miselnih igrah ter delavnicah s področja računalništva.

Karolina Trajkovska, Famnitova študentka, ki je pomagala pri izvedbi ene od delavnic je tako povzela dogajanje: "S tabroniki je bilo delo zelo zabavno in v veselje nam je bilo pokazati nekatere stvari, ki jih počnemo na Famnitu in v HICUP laboratoriju. Verjamem, da so bile predstavitve všeč tudi njim, saj so z velikim zanimanjem obiskali našo delavnico. Pridobili so tudi nekaj znanja iz programiranja in se naučili nekaj novih japonskih besed. Če povzamem, preživeli smo zelo lep dan, izkušnjo pa bi z veseljem kadarkoli spet ponovila."

Še nekaj utrinkov s Taborniškega zleta si lahko ogledate TUKAJ

Več o taboru 

        


petek, 5. avgust 2022 Slovenski tekmovalci na CEOI 2022 na Hrvaškem

Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Med partnerji slovenskega društva ACM Slovenija deluje tudi UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, v samo organizacijo društva pa so vključeni predavatelji in raziskovalci na  UP Famnit in UP IAM.

Namen društva je spodbujati in prispevati k razvoju računalništva in informatike v Sloveniji in s tem podpirati strokovno rast svojih članov z zagotavljanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje. ACM Slovenija se aktivno vključuje v organizacijo tekmovanj, s katerimi želijo povečati zanimanje za področje računalništva in informatike ter produkcijo izobraževalnih vsebin med učenci, dijaki in študenti.

V Hrvaškem Varaždinu se je, med 24. in 30. julijem 2022, odvila 29. srednjeevropska računalniška olimpijada CEOI 2022, ki jo je gostila Prva gimnazija v Varaždinu, v organizaciji Hrvaške zveze informatikov (Hrvatski savez informatičara). Tekmovalo je kar 52 srednješolcev iz skupno 12 držav, Slovenijo so zastopali: Benjamin Bajd (Gimnazija Kranj; ZRI), Matija Likar (II. gimnazija Maribor), Jošt Smrtnik (Gimnazija Vič) in Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka; ZRI). Naše tekmovalce sta spremljala dr. Nino Bašić (UP Famnit) in  Filip Koprivec (IMFM; AFLabs).

Prvo mesto sta si delila Dorijan Lendvaj (Hrvaška) in Alexandru Luchianov (Romunija), dosegla sta 540 točk od 600 možnih. Slovenija je letos osvojila kar dve kolajni – Benjamin Bajd je za 14. mesto prejel srebrno kolajno, Jakob Žorž pa bronasto za 26. osvojeno mesto.  Matija Likar in Jošt Smrtnik sta se uvrstila na 38. in 39. mesto. Končni rezultati so dostopni tukaj.

Slovenska reprezentanca se bo med 7. in 15. avgustom 2022 mudila v Indoneziji, kjer bo potekala  Mednarodna računalniška olimpijada IOI 2022.

Iskrene čestitke nadobudnim fantom in vso srečo na nadaljnji poti!

                                                 


četrtek, 4. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Lea Primožič

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Communication of sustainable construction concepts based on scientific evidence tailored to relevant stakeholders študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lee Primožič.

Predstavitev bo potekala v torek, 9. 8. 2022 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/87972240764

Vljudno vabljeni!


sreda, 3. avgust 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Lea Hana

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom "Viscoelastic properties of thermo-hydro-mechanically (THM) densified wood (Viskoelastične lastnosti termo-hitro-mehansko obdelanega lesa)" študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Lea Hana.

Predstavitev bo potekala v sredo, 11. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/85190103585

Vljudno vabljeni!


torek, 2. avgust 2022 Podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Na UP IAM je prijava podaljšana do 22. avgusta 2022 za prosta mesta pri mentorjih:  

Prof. dr. Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Prof. dr. Dragan Marušič  – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Nov rok prijave je 22. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: www.upr.si/si/o-univerzi-/razpisi/razpisi-za-podrocje-raziskovanja/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022/