Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 8. oktober 2018 September v znamenju obiskov in sodelovanj

Tedni pred začetkom novega študijskega leta so na UP FAMNIT minili v znamenju sodelovanja tako z že vzpostavljenimi kot tudi novimi partnerstvi. Obiski so se pričeli v začetku septembra, ko so v goste prišli partnerji mednarodnega projekta ECCUM, katerega cilj je podpreti pet univerz iz Uzbekistana in Kazahstana pri vzpostavitvi magistrskega študijskega programa matematičnega inženiringa in vzpostavitvi računalniških centrov.

Na zadnjem projektnem srečanju so se partnerji sestali ravno v Kopru, kjer so profesorji z Univerze v Santiagu de Compostela (Španija) in POLITO (Italija) izvedli usposabljanja s področja uporabne matematike. Petdnevnega programa predavanj in vaj se je udeležilo 26 profesorjev z univerz Urgench State University, UrSU (Uzbekistan), Turin Polytechnic University in Tashkent, TTPU (Uzbekistan), Bukhara Engineering – Technological Institute, BETI (Uzbekistan), A- Baitursynov Kostanay State University, KSU (Kazahstan) in International Information Technology University, IITU (Kazahstan).

 

Usposabljanje je bilo namenjeno poglobitvi znanj s posameznih področij, ki jih bodo profesorji iz centralne Azije nato predajali naprej svojim študentom. Med drugim so se spoprijeli s programi MATLAB®, COMSOL in ANSYS, ter se poglobili v parcialne diferencialne enačbe in njihove numerične rešitve ter iskanje približnih rešitev 1-dimenzionalnih eliptičnih diferencialnih enačb v inferenčni statistiki z metodo končnih elementov.

Matematični inženiring je osnova v vseh vejah inženiringa – od letalskega in elektronskega vse do strojnega in računalniškega. Zamisel za projekt pa izhaja iz želje po večjem sodelovanju med izobraževalnimi ter raziskovalnimi ustanovami in industrijo.

Srečanju v Kopru so sledile dejavnosti na Univerzi v Santiagu de Compostela, katerih so se udeležili tudi raziskovalci in zaposleni fakultete.

V dneh, ko so intenzivno potekale priprave na Orientacijske dneve UP pa se je zbrala še ena skupina mednarodnih raziskovalcev. Od 24. do 28. septembra so se namreč podiplomski študenti in raziskovalci zbrali na delavnici Software Tools for Mathematics, katere namen je bil izboljšati poznavanje računalniških orodij za potrebe raziskovanja.

Namen predavanj in posameznih delavniških aktivnostih je bil spodbuditi povezovanje različnih uveljavljenih rešitev in sodelovanje med skupnostmi znotraj tega raznolikega ekosistema programskih orodij.

Delavnica je bila uradni dogodek Software Carpentry, kot tudi uradni dogodek Sage Days. Software Carpentry že od leta 1998 promovira računalniške spretnosti, ki jih raziskovalci potrebujejo, da bi naredili več v krajšem času in z manj bolečinami. Sage Days so zborovanja ljudi, ki jih zanima orodje SageMath – od novincev pa vse do razvijalcev.