Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Oddelki

natisni

Visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci UP FAMNIT so organizirani v pet oddelkov. Na področju raziskovanja oddelki tesno sodelujejo z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM).

Oddelek organizira in izvaja izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo, se pri tem usklajuje z drugimi strokami v okviru fakultete ter sodeluje s sorodnimi enotami drugih visokošolskih in raziskovalnih zavodov oziroma z drugimi subjekti. Oddelek skrbi za kakovost dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija ter za strokovno izpopolnjevanje članov oddelka.

V posamezen oddelek sodijo istovrstni in sorodni študijski programi vseh stopenj.

Oddelek vodi predstojnik, ki ga imenuje Senat fakultete na predlog oddelka.
 

Oddelek za matematiko
Predstojnik:prof. dr. Bojan Kuzma
Študijski programi: Matematika (dodiplomski), Matematika v ekonomiji in financah (dodiplomski),  Matematika s finančnim inženiringom (magistrski), Matematične znanosti (magistrski in doktorski), Podatkovna znanost (magistrski)
Zaposleni in sodelavci v oddelku (v iskalniku označite ustrezen oddelek)
Predstojnik:prof. dr. Tomaž Pisanski
Namestnik predstojnika: izr. prof. dr. Branko Kavšek
Študijski programi: Računalništvo in informatika (dodiplomski, magistrski in doktorski), Računalništvo in informatika (Computer Science) - mednarodni skupni (doktorski)
Zaposleni in sodelavci v oddelku (v iskalniku označite ustrezen oddelek)
Oddelek za biodiverziteto
Predstojnica: doc. dr. Živa Fišer
Namestnik predstojnice: izr. prof. dr. Vladimir Ivović
Študijski programi: Varstvena biologija (dodiplomski), Varstvo narave (magistrski), Varstvena biologija (doktorski)
Zaposleni in sodelavci v oddelku (v iskalniku označite ustrezen oddelek)
Oddelek za aplikativno naravoslovje
Predstojnica: prof. dr. Dunja Bandelj
Študijski programi: Sredozemsko kmetijstvo (dodiplomski univerzitetni), Sredozemsko kmetijstvo (dodiplomski visokošolski strokovni), Bioinformatika (dodiplomski), Trajnostno grajeno okolje (magistrski), Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (doktorski)
Zaposleni in sodelavci v oddelku (v iskalniku označite ustrezen oddelek)
Oddelek za psihologijo
Predstojnica: doc. dr. Tina Podlogar
Študijski programi: Biopsihologija (dodiplomski), Biopsihologija (magistrski), Psihologija (magistrski), Suicidologija in duševno zdravje (doktorski)
Zaposleni in sodelavci v oddelku (v iskalniku označite ustrezen oddelek)