Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 19. september 2022 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2022/23

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2022/2023, ki se prične v ponedeljek, 3. oktobra 2022 in zaključi v petek, 20. januarja 2023.

Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
  • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do petka, 30. septembra 2022 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 3. oktobra 2022 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

V letošnjem letu se bo študijski proces ponovno izvajal tudi v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Lokacija in predavalnica so objavljeni na urniku.

Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti 1. letnika:

  • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): ponedeljek, 3. oktobra ob 16:00 v Famnit-MP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
  • Računalništvo in informatika (PRIN): ponedeljek, 3. oktobra ob 11:30 v Famnit-MP7 (Glagoljaška 8, Koper, pritličje);
  • Varstvo narave (PBI): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v Livade-Epsilon (Univerzitetni kampus Livade v Izoli, Livade 4, pritličje);
  • Biopsihologija (PBP): ponedeljek, 3. oktobra ob 12:00 v Brolo-B2 (Trg Brolo 12, Koper, 2. nadstropje);
  • Psihologija (UPSI): četrtek, 6. oktobra ob 14:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
  • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): ponedeljek, 3. oktobra ob 15:00 v FAMNIT-MP2 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje)

Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

V prvi polovici oktobra 2022 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

Referat za študente UP FAMNIT