Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 27. januar 2022 Dijaki Gimnazije Koper se udeležijo Matematičnega dneva na UP FAMNIT

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se je včeraj odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper.

95 dijakov, ki so jih spremljale njihove učiteljice matematike, je bilo razdeljenih v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

Prof. dr. Marko Orel je dijakom razložil povezavo med matematiko in delovanjem CT naprav, saj je prav matematika pripomogla k razvoju prvih tomografov, ki so omogočili natančnejši vpogled v človeško telo. Dijaki so spoznali, da lahko s pomočjo matematičnih enačb takšne naprave ločijo naše kosti in organe od zraka in izrišejo, kaj se dogaja v našem telesu.

Prof. dr. Aleksander Malnič je predstavil tri klasične starogrške probleme – kako konstruirati stranico kocke z dvakrat večjim volumnom, kot ga ima dana kocka, kako razdeliti dani kot na tri enake dele in kako konstruirati kvadrat z isto ploščino, kot ga ima dani krog. Na temo teorija iger je predaval asist. Žiga Velkavrh, ki je razložil, kako lahko s pomočjo matematike raziskujemo strateško odločanje v teoriji in v praksi.

Matematika se pogosto uporablja tudi na področju biologije, posebej za razumevanje kompleksnih procesov v naravi, z uporabo matematičnih modelov. O uporabni vrednosti matematike v biologiji je predavala doc. dr. Barbara Boldin, dr. Nastja Cepak pa je dijakinjam in dijakom predstavila področje kriptografije in uporabe šifer nekoč in danes. Kriptografija namreč sega več kot 1000 let v preteklost, z njeno pomočjo pa lahko varno komuniciramo preko nezavarovanih kanalov.

Za konec je izr. prof. dr. Mihael Perman pojasnjeval, zakaj v verjetnosti srečamo precej situacij, v katerih nastopa več nasprotujočih si trditev, ki so na prvi pogled vse pravilne. Gre za paradokse v verjetnosti, z dijaki pa so ugotavljali, ali so ti resnični ali navidezni.

      
Predavanje dr. Nastje Cepak

»Pri pouku matematike v šoli dijaki večinoma računajo in uporabljajo formule, ki se jih morajo naučiti na pamet, včasih si težko predstavljajo uporabnost matematike v resničnem življenju«, pravi Neva Ećimović, profesorica matematike na Gimnaziji Koper.

»Teorija in dobre osnove so sicer pomembne, tako lahko dijaki svoje znanje tudi kakovostno nadgrajujejo, vendar pa imajo na Matematičnem dnevu, ki ga vsako leto pripravi FAMNIT, zelo lepo priložnost, da spoznajo matematiko še na drugačen način ter dobijo dodatno motivacijo za učenje, ki je pri spoznavanju teorije včasih tudi primanjkuje.« Dodaja, da so dijaki nad Matematičnim dnevom vsako leto navdušeni, saj na ta način spoznajo uporabnost matematike.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 11. in 12. februarja 2022.