Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Kristijan Musek Lešnik

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Management
Management
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Diferencialna psihologija
/ Differential Psychology
,
Evolucijska psihologija
/ Evolutionary Psychology
,
Osnove psihologije
/ Foundations of Psychology
,
Psihologija osebnosti
/ Personality Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik Centra za pozitivno psihologijo
/ Positive Psychology Center, Chair
Koordinator
Coordinator