Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 30. junij 2022 Razpisana štiri mesta za mlade raziskovalce na UP IAM

Univerza na Primorskem je objavila razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki bodo v letu 2022 pričeli z usposabljanjem za pridobitev doktorata znanosti. Pet doktorskih študentov bo ob študiju raziskovalo z mentorji, ki so bili izbrani na javnem razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), in sicer na Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) in Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ).

Mentorji in raziskovalna področja

Na UP IAM se lahko kandidati prijavijo na štiri prosta mesta pri izbranih mentorjih v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih:

Enes Pasalic – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Miklós Krész – področje: Računalništvo in informatika; raziskovalni program: P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič,

Dragan Marušič – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič,

Bojan Kuzma – področje: Matematika; raziskovalni program: P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, UP Inštitut Andrej Marušič.

Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po doseženi skupni oceni v skladu s kriteriji izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. Če izbrani kandidat odstopi od kandidature ali ne dostavi potrebnih dokazil do roka, določenega v razpisu, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno.

Rok prijave je 1. avgust 2022.

Javni razpis za mlade raziskovalce, navodila za prijavo in dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem, na povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/novice-in-obvestila/razpis-za-mlade-raziskovalce-v-letu-2022-


sreda, 29. junij 2022 Sidra Aslam, nova doktorica znanosti

Včeraj, 28. 6. 2022, smo na Famnitu pozdravili še eno doktorico znanosti.

Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


ponedeljek, 27. junij 2022 SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.  Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,  boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst. 

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili. 

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!


nedelja, 26. junij 2022 Univerza na Primorskem je na Bledu gostila sejo Sveta članov Evropskega matematičnega združenja (EMS)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je gostila sejo članov Evropskega matematičnega združenja, ki je potekala od 25. do 26. junija 2022 na Bledu.

Dogodek je sledil 8. Evropskemu kongresu matematike, enemu največjih dogodkov na področju matematike v Evropi, ki je potekal junija lani v Portorožu ter preko spleta, in katerega se je udeležilo preko 1700 matematikov s celega sveta.

Svet članov EMS je vodstveno telo Evropskega matematičnega združenja (EMS), primarne organizacije, ki se ukvarja z razvojem matematike v Evropi. Svet se sestaja vsako drugo leto, na letošnji seji pa so bili delegati izvoljeni za obdobje štirih let, in sicer v naslednjih kategorijah: redni, izredni, institucionalni ter individualni člani. Ena od štirih predstavnikov institucionalnih članic je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem. Svet članov EMS je pristojen za izvolitev izvršnega odbora EMS, med njimi predsednika, podpredsednikov, sekretarja, blagajnika in drugih članov izvršnega odbora, ki so izvoljeni za dobo štirih let.

Na srečanju na Bledu je je drugim potekala tudi izvolitev novega predsednika EMS, saj se trenutnemu predsedniku, prof. dr. Volkerju Mehrmannu, v letu 2022 izteče mandat. Celoten seznam delegatov je na voljo tukaj

»Srečanje Evropskega matematičnega društva je bilo zelo uspešno. Vse, kar smo načrtovali, je bilo kljub nekaterim izzivom uspešno izvedeno. Med drugim smo izglasovali novega predsednika, tako da v skupino pozdravljamo nove člane. Zadovoljni smo tudi z osebno udeležbo na srečanju. Posebej pomembno je namreč bilo, da smo ponovno začeli s srečanji v živo, zato naj se ob tej priložnosti zahvalim kolegom iz Slovenije, zlasti kolegom z Univerze na Primorskem, ki so dogodek organizirali na zelo brezhiben način,« je povzela prof. dr. Barbara Kaltenbacher, članica izvršnega odbora EMS z Avstrijskega matematičnega združenja.    


petek, 24. junij 2022 Volitve nadomestnega člana Upravnega odbora UP

v četrtek, 21. julija 2022, bodo potekale nadomestne volitve za člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst administrativnih in strokovno-tehničnih delavcev UP.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge. Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci.

Sklep o razpisu volitev in rokovnik volilnih opravil:

- Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana UO UP (pdf)

- Rokovnik za izvedbo volilnih opravil (pdf)

Članice UP lahko do torka, 28. 6. 2022 do 12. ure predlagajo kandidate za člana UO UP.


četrtek, 23. junij 2022 Zagovor doktorske disertacije študentke Sidre Aslam

Sidra Aslam, študentka doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Decentralized Data Privacy and Security for the Web of Things (Zasebnost in varnost podatkov za decentralizirani splet stvari), pod mentorstvom prof. dr. Michaela Mrisse.

Zagovor bo potekal v torek, 28. 6. 2022 ob 9. uri v predavalnici FAMNIT-VP3 na UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT.

Vljudno vabljeni!


četrtek, 23. junij 2022 Raziskovalci UP FAMNIT dokazali, da enotedensko delo v virtualni resničnosti negativno vpliva na produktivnost ljudi

Študija, v kateri so sodelovali raziskovalci UP FAMNIT, razkriva, da ima delo  v virtualni resničnosti (VR) bistveno slabši vpliv na produktivnost ljudi v primerjavi z delom v fizičnem pisarniškem okolju.

Maheshya Weerasinghe, Klen Čopič Pucihar in Matjaž Kljun z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT so z raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo še Verena Biener, Snehanjali Kalamkar, Negar Nouri, Eyal Ofek, Michel Pahud, John J. Dudley, Jinghui Hu, Per Ola Kristensson, Stephan Streuber in Jens Grubert, prišli do pomembnih znanstvenih izsledkov, ki prispevajo k postavljanju temeljev za nadaljnje raziskave z jasnim poudarjanjem trenutnih pomanjkljivosti in prepoznavanje priložnosti za izboljšanje izkušenj dela v VR.

   

Članek z naslovom »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« bo kot del konference IEEE ISMAR 2022 (Institute of Electrical and Electronics Engineers Conference for Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) and Virtual Reality (VR) 2022) objavljen v reviji IEEE TVCG (IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics), ki zajema prispevke s področja računalniške grafike, informacijske in znanstvene vizualizacije, vizualne analitike, virtualne in prilagojene resničnosti, s poudarkom na teoriji in algoritmih.

Poleg objave v prestižni reviji IEEE TVCG, je članek naših raziskovalcev pridobil tudi pozornost revije New Scientist, najbolj priljubljene tedenske znanstvene in tehnološke publikacije na svetu, ki z znanstvenega vidika pokriva mednarodne novice in postavlja obsežna vprašanja o življenju, vesolju in o tem, kaj pomeni biti človek.

»Nova študija dokazuje, da imajo ljudje, ki delajo polni delovni čas v okolju virtualne resničnosti, nižjo produktivnost in slabše počutje ter povečano anksioznost. Raziskava kaže, da kljub temu, da podjetja, kot sta Microsoft in Meta, lastnik Facebooka, veliko vlagajo v VR, tehnologija še ni pripravljena za razširjeno uporabo na delovnem mestu, nekateri ljudje pa je morda nikoli ne bodo mogli učinkovito uporabljati,« je povzel Matthew Sparkes za New Scientist.Vir: https://arxiv.org/pdf/2206.03189.pdf

Glede na omejitve trenutne tehnologije in dejstva, da VR zagotavlja navidezni približek realnega okolja, raziskovalci niso pričakovali, da bo delo v VR okolju preseglo učinkovitost dela v fizičnem okolju, kar potrjujejo tudi rezultati. Dva udeleženca sta že tekom prvega dne prekinila sodelovanje v raziskavi zaradi migrene, slabosti in anksioznosti. Po drugi strani pa so izsledki študije kazali v smer, da udeleženci postopoma premagujejo negativne prve vtise in začetno nelagodje, kar lahko služi kot izhodišče za prihodnjo optimizacijo VR sistemov.

Celoten članek je na voljo tukaj.

Konferenca IEEE ISMAR privablja vodilne svetovne raziskovalce tako iz akademskega sveta kot iz industrije, letošnja, že 21. po vrsti, pa bo prvič potekala v Jugovzhodni Aziji, in sicer v Singapurju, od 17. do 21. oktobra, 2022, v hibridni izvedbi.

V sklopu konference bosta v reviji IEEE TVCG poleg članka »Quantifying the Effects of Working in VR for One Week« objavljena še dva članka raziskovalcev UP FAMNIT: »VocabulARy: Learning Vocabulary in AR Supported by Keyword Visualisations« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Verena Biener, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Jens Grubert, Matjaž Kljun) in »Arigato: Effects of Adaptive Guidance on Engagement and Performance in Augmented Reality Learning Environments« (avtorji: Maheshya Werasinghe, Klen Čopič Pucihar, Aaron Quigley, Alice Tonilo, Angela Miguel, Matjaž Kljun).

Našim raziskovalcem in ostalim avtorjem čestitamo in želimo še veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni poti!


torek, 21. junij 2022 UP FAMNIT z zanimivimi delavnicami sodelovala na prireditvi Zotkini talenti 2022

V nedeljo, 19. junija 2022, se je se v ljubljanski Cankarjev dom vrnila Slovesna razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanje mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) - ZOTKINI TALENTI.

Najboljši mladi talenti, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolje izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij, so imeli pred slavnostnim dogodkom možnost spoznati fakultete in organizacije, ki so se predstavile v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma.

Tradicionalno je sodelovala tudi UP FAMNIT, z zanimivimi matematičnimi miselnimi in logičnimi igrami ter predstavitvijo uporabe VR očal (tehnologija ustvarjanja virtualnih in dopolnjenih svetov) pa so nas zastopali Doc. dr. Nina Chiarelli in Dr. Nastja Cepak z Oddelka za matematiko UP FAMNIT ter Doc. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT. Na aleji so se predstavile tehniške, naravoslovne in druge fakultete, nekaj podjetij in uspešnih projektov, ki so pri nas in po svetu predstavljali ZOTKS.

Na letošnjo prireditev je bilo povabljenih več kot 1300 osnovno- in srednješolcev, njihovih staršev, mentorjev in drugih gostov. Med razglasitvijo nagrajencev in podelitvijo priznanj pa so za popestritev skrbeli nadarjeni mladi, ki jih je ZOTKS izbrala na za to namenjenem natečaju.

 

 

 


ponedeljek, 20. junij 2022 V celoti financiran doktorski študij matematike (kriptografija) na Univerzi na Primorskem

           

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) ponuja v celoti financirano štipendijo za doktorski študij v Centru za kriptografijo.

Sprejemamo prijave tako evropskih kot mednarodnih študentov, ki jih navdihuje delo v multidisciplinarni skupini, ki se osredotoča na matematične kriptografske raziskave na naslednjih področjih:

 • Boolove funkcije z visoko nelinearnostjo (ukrivljene funkcije, AB funkcije, ravninske funkcije …),
 • linearne kode,
 • kriptoanalize (klasična in kvantna).

Izbrani kandidat bo na UP FAMNIT vključen v raziskovalni projekt s področja kriptografije.

Kaj vključuje štipendija?

Izbrani kandidat bo prejel 36-48 mesečno štipendijo, ki vključuje:

 • mesečna plačila okoli 1000 € neto,
 • šolnine,
 • raziskovalna oprema in delovna miza,
 • letni proračun za druge stroške raziskav za kritje terenskega dela in udeležbe na konferencah.

Merila upravičenosti

Kandidatova pridobljena diploma in magisterij morata pokazati izjemen akademski potencial. Zaželeno je dobro razumevanje končnih polj, vektorskih prostorov, algebraičnih in kombinatoričnih tehnik. Poznavanje programskih paketov Sage, Mathematica, Magma ali podobnih programov je dodana vrednost.
Kandidati morajo biti rojeni leta 1994 ali mlajši.

Obveznosti kandidata

Poleg rednih predmetov, vključenih v doktorski študij (več informacij je na voljo tukaj), 2 uri na teden asistentskega dela (npr. vodenje laboratorijskih vaj, svetovanje študentom, priprava in popravljanje nalog itd.). Delo asistenta se izvaja 32 tednov študijskega leta.

Če izbrani kandidat prihaja iz držav izven EU, bo potreboval dokazilo o tekočem znanju angleškega jezika. Izbrani kandidati bodo s študijem pričeli najkasneje 1. oktobra 2022. Izbrani kandidat bo predvidoma zaključil doktorski študij v najmanj 3 in največ 4 letih.

Kako poteka prijava?

Kandidati za štipendijo morajo priložiti naslednje dokumente (če niso v angleščini ali slovenščini, morajo biti vsi dokumenti uradno prevedeni in priloženi dokumenti v izvirnem jeziku):

 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis (osebni podatki, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje, jezikovno znanje, nagrade in priznanja, predhodno raziskovalno delo, objave) - največ 4 strani,
 • overjena kopija vseh predhodno opravljenih visokošolskih stopenj, npr. diploma, magisterij itd.,
 • priloga k diplomi (potrdila o opravljenih predmetih, povprečni oceni ...),
 • priporočilno pismo,
 • če boste za študij v Sloveniji potrebovali vizo, kopijo strani potnega lista, ki vsebuje vaše polno ime, številko potnega lista itd.,

Prijavitelji naj te podatke pošljejo v datoteki ZIP na enes.pasalic@famnit.upr.si in nastja.cepak@iam.upr.si.

Rok za oddajo prijav je 30. julij, 2022.

Dodatne informacije v zvezi s prijavo, vpisom in drugimi administrativnimi postopki najdete tukaj ali se obrnite na Referat za študente UP FAMNIT.

Vodilni mentor: prof. dr. Enes Pašalić

Več informacij: Center za kriptografijo


Člani centra za kriptografijo (od leve proti desni): Dr. Samir Hodžić, Dr. Nastja Cepak, Prof. dr. Enes Pasalic, Sadmir Kudin, Rene Rodriguez Aldama, Amar Bapić


četrtek, 16. junij 2022 V Parku Škocjanske jame se je zaključil projekt ENGREEN

Včeraj, 15. 2. 2022, se je v Parku Škocjanske jame zaključil projekt ENGREEN – 29 mesecev trajajoči projekt za krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, v katerem so z Regijskim parkom Škocjanske jame sodelovale še UP FAMNIT, VeGAL – Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale, Občina Dolina in Zavod RS za varstvo narave (ZRSVSN).

Sodelavci pri projektu na UP FAMNIT so v sklopu sodelovanja zbrali podatke o kalih v zahodni Sloveniji in V delu Furlanije – Julijske krajine. Projekt ENGREEN je tako s svojimi aktivnostmi dosegel svoj namen ohranjanja biotske raznovrstnosti tega območja in pomembno prispeval k obnovi suhih zidov, kalov, malih močvirij, ledenic in pripravi skupnih smernic in načrtov za celostno strategijo ohranjanja in razvoja biotske raznovrstnosti območja.

Po mnenju direktorja Parka Škocjanske jame, g. Stojana Ščuke je »projekt pomembno prispeval k popisu kalov, studencev in suhih zidov ter k njihovi obnovi, ki se bo nadaljevala tudi v sklopu novih že pridobljenih projektov (ReNature) ter projektov, ki so še v pripravi (ENGREEN 2)«. Dodal je tudi da »je sodelovanje z Univerzo na Primorskem pomembno vplivalo na rezultate in izjemno uspešnost projekta s pomočjo različnih terenskih nalog ter je poglobilo že obstoječe sodelovanje, ki se bo nadaljevalo tudi z različnimi aktivnostmi izven dosega projekta ter v vseh naslednjih projektih na njihovem območju«.


Direktor Parka Škocjanske jame, g. Stojan Ščuka

Doc. dr. Martina Lužnik z Oddelka za biodiverziteto dodaja, da so »v dveh letih pregledali velik del kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih, zbrali podatke o stanju kalov in prisotnosti dvoživk, spremljali kraška travišča in metulje.« Pomembno je bilo tudi spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju. Z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali tako stanje kalov (odstranjevanje zlatih rib) kot tudi habitat za barjanskega okarčka (odstranjevanje pajesena s travišč), največ ljudi pa so dosegli "ENGREEN" BIOLOŠKI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami.


Doc. dr. Martina Lužnik

V sklopu projekta je UP Famnit intenzivno vključil tudi študente – izpeljali so celo 2 poletni šoli – kjer so lahko intenzivno sodelovali pri terenskih raziskavah, kar nekaj študentov pa si je to tematiko izbralo tudi za pripravo zaključne naloge na študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Ključne aktivnosti sodelovanja UP Famnit v sklopu projekta so bile:

 • priprava pregleda zelene infrastrukture na programskem območju, predvsem pa zbrali obstoječe podatke o kalih v Z Sloveniji in V delu Furlanije Julijske Krajine;
 • pregled velikega dela kalov (in drugih vodnih teles) na Krasu, v slovenski Istri in Brkinih ter zbiranje podatkov o stanju kalov in prisotnosti dvoživk;
 • pregled kraških travišč in metuljev: spremljanje okrevanja populacije izjemno ogroženega metulja barjanskega okarčka po požaru (2019) na Cerju (2020, 2021, 2022);
 • z odstranjevanjem tujerodnih vrst so izboljšali stanje kalov (z odstranjevanjem zlatih rib iz 8 kalov) ter habitat za barjanskega okarčka (z odstranjevanjem pajesena s travišč) ter
 • velik doseg z "ENGREEN" BIOLOŠKIMI VEČERI z zanimivimi, aktualnimi in raznolikimi biološkimi tematikami - bolj ali manj povezanimi z zeleno infrastrukturo.


Člani ENGREEN projektne skupine UP Famnit, Doc. dr. Katja Kalan, Doc. dr. Jure Jugovic, Doc. dr. Vladimir Ivović, Asist. Martin Senič,  Asist. Sara Zupan, Doc. dr. Martina Lužnik

 


ponedeljek, 13. junij 2022 Asistent s področja biologije - UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO D010001 Asistent - asistent VII/2 s področja Biologije

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 15. 9. 2022 dalje, z možnostjo podaljšanja..

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022


ponedeljek, 13. junij 2022 H017004 RAZISKOVALEC – UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO H017004 Raziskovalec - delo na projektih ''Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera'' in '' Izobljšanje stanja ohranjenosti''.

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, z možnostjo podaljšanja.

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022


petek, 10. junij 2022 12. Slavnostna podelitev diplom

Danes, 10. junija, je v Gledališču Koper potekala 12. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos 92 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstveni biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostno grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije, psihologije, finančne matematike in podatkovne znanosti.

12. generacijo diplomantk in diplomantov sta najprej nagovorila rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, in dekan Famnita, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Čestitke ob zaključku študija je podal tudi Tomaž Lešnik, direktor za poslovni razvoj in prodajo v podjetju Dinit d.o.o.

Sledila je podelitev diplom po programih, svoje spomine in nabrane izkušnje pa sta delila diplomantka dodiplomskega študija Biopsihologija Cita Jenko in diplomant podiplomskega študijskega programa Matematične znanosti Aljaž Kosmač.


Foto: Pavel Fičur

Za glasbeni program je poskrbela Tjaša Fajdiga.

Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so:

 • Maruša Penca Kocjan, dodiplomski študijski program Varstvena biologija (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Marjana Tomažič, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
 • Niki Hrovatin, doktorski študijski program Računalništvo in informatika (predlagatelj: Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije),
 • Ajla Šehović, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Manca Vodopivec, dodiplomski štududijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
 • Ines Knežević, dodiplomski študijski program Biopsiholgija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
 • Cita Jenko, magistrski študijski program Psihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

 • Inga Raič, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika,
 • Nadeen Al Hawamdeh, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika.

 • Foto: Pavel Fičur

Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.


četrtek, 9. junij 2022 Aktivnosti Alumni kluba UP FAMNIT

V letih 2021 in 2022 na Univerzi na Primorskem pospešeno potekajo aktivnosti za intenziviranje delovanja Alumni kluba UP, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem ter Alumni klube članic Univerze na Primorskem. V sklopu teh prizadevanj so bila v maju oziroma decembru 2021 sprejeta tudi Pravila o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem (002-10/21, 19. 5. 2021 in 002-31/21, 15. 12. 2021) in Pravila o izdaji e-izkaznice Alumni Univerze na Primorskem (002-30/21, 15. 12. 2021).

Na podlagi določil Pravil o delovanju Alumni kluba Univerze na Primorskem kot mreže alumni klubov pedagoških članic Univerze na Primorskem je Senat UP FAMNIT imenoval predsednico ter dekan UP FAMNIT skrbnico Alumni kluba UP FAMNIT, in sicer za štiriletno mandatno obdobje.

Predsednica je naša zaposlena Sabrina Ostanek, skrbnica pa Tanja Labus iz Službe za komuniciranje UP FAMNIT/UP IAM.

Več informacij:


četrtek, 9. junij 2022 Konferenca ALTNLP se je uspešno zaključila

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit) je v sredo, 8. junija 2022, uspešno zaključila z gostovanjem konference ALTNLP (The international conference on agglutinative language technologies as a challenge of natural language processing).

Dvodnevno konferenco je soorganiziral Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT s partnerskima institucijama Državna univerza Urgench (Urgench State University) in Univerza Baskije (Universidad del Pais Vasco, Basque Center for Language Technology – HITZ).

Z uvodnim nagovorom sta konferenco odprla izr. prof. dr. Jernej Vičič in doc. dr. Branko Kavšek, organizatorja in predstavnika oddelka DIST UP Famnit. Vse udeležence sta, z nagovorom in dobrodošlico, pozdravila tudi prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem in prof. dr. Eneko Agirre, direktor centra HITZ.

ALTNLP združuje raziskovalce s področja lingvistike, jezikovnih tehnologij in strojnega učenja na področju aglutinativnih in morfološko bogatih jezikov. Letošnja izvedba konference je potekala virtualno in je združila strokovnjake iz kar 12 držav. Predstavili so svoja zadnja odkritja na področjih in navezovali stike za možna nadaljnja sodelovanja v raziskovalnih projektih.

Več informacij o konferenci je dostopnih tukaj.

  


torek, 7. junij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Aleksandra Tošića

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Blockchain application in existing systems and architectures: an empirical study študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Aleksandra Tošića.

Predstavitev bo potekala v četrtek, 9. 6. 2022 ob 11.00 prek Zoom-a:
https://upr-si.zoom.us/j/2711197445?pwd=ZGk0ZDZQb1NkcG5yWnE4Z3Y4aS9Edz09
Meeting ID: 271 119 7445
Passcode: 826129

Vljudno vabljeni!


torek, 7. junij 2022 Zaključni dogodek in novinarska konferenca v okviru projekta ENGREEN

Projekt ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI se konec avgusta izteka, zato partnerji na projektu prirejajo večdnevni zaključni dogodek, ki bo potekal od 15. 6. do 18. 6. 2022.

Glavni del z novinarsko konferenco bo potekal v sredo, 15. 6., od 9.30 do 18.00, v Parku Škocjanske jame, ko bodo partnerji predstavili dosežke na projektu. Popoldanski program bo zajemal tudi predstavitev rezultatov raziskav, ki jih je Univerza na Primorskem izvajala v pilotnih območjih.

Natančen program dogodka in kontakte za prijave najdete tukaj.

Vabljeni!

                   


torek, 7. junij 2022 Učenci OŠ Dušana Bordona so se udeležili Naravoslovnega dneva na Famnitu

Na naši fakulteti smo danes, 7. junija 2022, gostili učence Osnovne šole Dušana Bordona, ki so se udeležili NARAVOSLOVNEGA DNEVA NA FAMNITU.

Preko različnih aktivnosti, predavanj, eksperimentov in delavnic so spoznavali raznolik svet znanosti in se pri tem zabavali.

Po uvodnem pozdravu dekana in sprehodu po fakulteti je dr. Alenka Baruca Arbeiter učence povabila v svet raziskovanja zdravilnih in aromatičnih rastlin, kjer so spoznali dragocene zdravilne in aromatične  rastline. V sklopu delavnice "Aromatične rastline in destilacija" so se seznanili z metodami za pridobivanje eteričnega olja in hidrolata.

V nadaljevanju naravoslovnega dneva so se z dr. Ano Zalokar spraševali, kaj imata skupnega namizna igra Kače in lestve in gibanje cen delnic. Delavnica "Od kač in lestev do cene delnic" jim je omogočila vpogled v dva zgleda slučajnega procesa, ki se imenuje markovska veriga. Igrali so namizne igre in zraven preštevali poti, napovedovali vreme ter hkrati opazovali, kaj se dogaja na borznem trgu.

Dr. Živa Fišer in študentki Varstvene biologije Lana Božič in Tinka Terčon so učencem predstavile, s čim in na kakšen način rastline privabijo živali in kako se cvetovi razlikujejo, da privabijo točno določene žuželke. Delavnica "Kako in s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu? " je vključevala veliko dela s praktičnimi pripomočki, nad čemer so bile učenke navdušene: "Najbolj nam je bilo všeč, da smo lahko dejansko nekaj praktičnega naredile. To je najboljše, ko se lahko mi sami v nečem preizkusimo."

 

Naravoslovni dan se je zaključil z delavnico o duševnem zdravju, kjer smo spregovorili o stresu in dejavnikih, ki vplivajo na občutenje stresa ter o tem, zakaj je pomembno poiskati pomoč v stiski. Skozi diskusijo in aktivnosti v sklopu delavnice "Si ok? Ok! " sta Eva Sedlašek in Manca Kosmač z Oddelka za psihologijo učencem poskušali približati pojem duševnega zdravja in dejavnike, ki vplivajo nanj.

"Zelo je pomembno, da poskušamo reševati svoje stiske. Na eni strani imamo pozitivne, varovalne dejavnike, ki nam pomagajo pri duševnem zdravju, na drugi strani pa dejavnike tveganja, ki našo stisko še povečujejo. Pri tem ni toliko pomembno število dejavnikov, kot to, koliko je posamezen dejavnik pomemben," je učencem ob zaključku programa povedala Eva Sedlašek.


ponedeljek, 6. junij 2022 Uspešno zaključena že 13. konferenca TRIPLE i in Suicidology 2022

V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.   

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki – v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSRizr. prof. dr. Vita Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: »Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem poslušateljem omogočili, da pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka.«

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo,  predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije Prof. Stephen Platt, Prof. David Gunnell, Prof, Holly C. Wilcox, Prof. Danuta Wasserman, Prof. Kairi Kõlves, Prof. Lanny Berman, Prof. David A. Jobes, Prof. Nicola Veronese, in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: »Letošnji program je ponovno nudil obilico strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni.«

Vabimo vas k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).


ponedeljek, 6. junij 2022 InnoRenew CoE in UP sodelujeta na konferenci o prihodnosti grajenega okolja s predsednico Evropske komisije

Papeška akademija znanosti in neprofitna organizacija Bauhaus Earth, med 9. in 10. junijem 2022, v Vatikanu, organizirata konferenco »Reconstructing the future for people and planet«. Konferenca poteka kot del festivala Novega evropskega Bauhausa, ki ga je lani predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V Vatikanu bo udeležence nagovorila in pojasnila, kako z Novim evropskim Bauhausom in z Evropskim zelenim dogovorom skupaj zasledujemo načela trajnosti in socialne vključenosti. Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE in profesorica na UP FAMNIT, pa bo spregovorila o različnih gradbenih materialih ter koristih, ki jih ti prinašajo za trajnostno gradnjo in trajnostni razvoj družbe.

                 

Grajeno okolje je kot pomemben del diskurza o perečih družbenih vprašanjih eden izmed ključnih delov podnebne krize, saj gradbeni sektor ustvarja približno 40 % vseh emisij toplogrednih plinov. Hkrati pa prav ta sektor ponuja vir rešitve, saj je možno s pogostejšo rabo naravnih in obnovljivih materialov v grajenem okolju onesnaženost znatno znižati.   

»V veliko čast mi je, da bom na konferenci, skupaj z visokimi predstavniki Evropske komisije in mednarodnimi strokovnjaki, predstavila usmeritve za nadaljnji razvoj grajenega okolja v Evropi in širše,« je dejala dr. Andreja Kutnar.  

Poleg Ursule von der Leyen in ostalih visokih predstavnikov, bodo na konferenci tudi številni mednarodnimi strokovnjaki, na primer dr. Joachim von Braun, predsednik Papeške akademije znanosti, kardinal Peter Turkson, kancler Papeške akademije znanosti in prof. dr. Hans Joachim Schellnhuber, soustanovitelj Bauhaus Earth in ambasador okrogle mize uglednih strokovnjakov v okviru Novega evropskega Bauhausa. 

Konferenco bo možno spremljati tudi preko spleta na platformi Zoom

V okviru festivala Novega evropskega Bauhausa se bodo predstavniki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem aktivno vključili še v dogodek akcije COST Connect, ki bo sočasno potekal v Bruslju. Dr. Iztok Šušteršič se bo tako pridružil najrazličnejšim deležnikom, od raziskovalcev in inovatorjev, do oblikovalcev politik in odličnih strokovnjakov, pri razpravi o povezovanju različnih področij družbe, kulture, izobraževanja, znanosti in arhitekture, za soustvarjanje trajnostne prihodnosti. Z dogodkom želijo spregovoriti o premostitvi globalnih izzivov z lokalnimi rešitvami in tako doseči ambiciozne podnebne cilje. 

Zadnji dan festivala Novega evropskega Bauhausa, 12. junija 2022, bo InnoRenew CoE sklenil v svoji novi stavbi v Izoli, kjer bo gostili dogodek zveze Wood4Bauhaus. Na dogodku, s pričetkom ob 17.30, bosta dr. Andreja Kutnar in Uwe Kies, generalni sekretar Innovawood, povzela diskusijo, ki se je odvijala na konferenci v Vatikanu, in se z ostalimi pogovarjala o zdravi in podnebju prijazni gradnji z lesom. Raziskovalci inštituta bodo prikazali, kako lahko povezujemo znanost in umetnost na primeru glasbe in akustike. Naslednji dan se bodo udeleženci lahko udeležili tudi vodenega ogleda stavbe inštituta in si ogledali najsodobnejšo analitično opremo za inovacije ter razvoj novih gradbenih proizvodov. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na dogajanju v Izoli in skupaj z nami razmislite o aktualnih temah današnjega časa ter o trajnostni, vključujoči in lepi prihodnosti naše družbe. 

                     


sreda, 1. junij 2022 Po dveh letih premora dogodki ob Dnevu očarljivih rastlin znova potekali v živo

Evropska organizacija za raziskave rastlin (EPSO) je 18. maj določila za Mednarodni dan očarljivih rastlin leta 2012, ob letošnji 10. obletnici pa je v Biološkem središču preko tisoč osnovnošolcev pobližje spoznavalo rastline in znanost, povezano z njimi.

V tednih okoli 18. maja vsako drugo leto številne ustanove po svetu gostijo različne vrste dogodkov, ki so povezani s temeljnimi in uporabnimi raziskavami rastlin, kmetijstvom, ohranjanjem okolja, biodiverziteto, izobraževanjem in umetnostjo, v Sloveniji pa je letos dogodek potekal 27. 5. 2022.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141902

Za koordinacijo Dneva očarljivih rastlin v Sloveniji so znova poskrbeli Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo (NiB) in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (UL BF).

"Zelo veseli smo, da so šole ta dan zelo lepo sprejele, vsako leto nas obišče okoli tisoč otrok, s čimer imamo tudi zapolnjene kapacitete za obisk. Tekom dneva naenkrat poteka 30 delavnic, ki jih pripravljajo najpomembnejši slovenski inštituti, univerze, muzeji in društva. Med stojnicami z delavnicami skupine otrok nato krožijo," je dogajanje povzela vodja projekta z Nacionalnega inštituta za biologijo Maruša Pompe Novak.

Od 9h do 17h so bili učenci razdeljeni v 60 skupin po približno 20 otrok in krožili med 30 stojnicami, na katerih so se z aktivno udeležbo (mikroskopiranje, pipetiranje, izdelava izdelkov, risanje, slikanje, tiskanje, določevalni ključ, čutne zaznave, kviz, igra …) seznanil z različnimi vidiki pomena rastlin in znanosti o rastlinah. Delavnice so izvedli znanstveniki, univerzitetni profesorji, študenti in drugi sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo, Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo Žalec, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Pedagoške fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Botaničnega društva Slovenije in Društva študentov biologije.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141898

Na delavnicah so prisotni lahko spoznali plodove manj znanih sadnih vrst našega prostora, žive sviloprejke in njihove zapredke v različnih razvojnih stopnjah, prvine rastlin vzpenjavk, uporabo horoskopov, postopek pridobivanja naravnih barvil. Predstavniki Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so pojasnili, s čim rastline nagrajujejo živali za širjenje cvetnega prahu.

Svoje stojnice z delavnicami so poleg že naštetih imeli še Živilska šola Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Botanično društvo Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije, Mednarodni grafični likovni center in Društvo študentov biologije. V okviru letošnjega Dneva očarljivih rastlin pa so obeležili tudi 75. obletnico ustanovitve Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.


Foto: Anže Malovrh/STA
https://servis.sta.si/fotoservis/1141908