Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 27. januar 2022 Dijaki Gimnazije Koper se udeležijo Matematičnega dneva na UP FAMNIT

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se je včeraj odvil že tradicionalni Matematični dan, ki ga profesorji matematike na UP FAMNIT organizirajo za dijake 3. letnikov Gimnazije Koper.

95 dijakov, ki so jih spremljale njihove učiteljice matematike, je bilo razdeljenih v tri skupine, poslušali pa so predavanja o uporabnost matematike v vsakdanjem življenju.

Prof. dr. Marko Orel je dijakom razložil povezavo med matematiko in delovanjem CT naprav, saj je prav matematika pripomogla k razvoju prvih tomografov, ki so omogočili natančnejši vpogled v človeško telo. Dijaki so spoznali, da lahko s pomočjo matematičnih enačb takšne naprave ločijo naše kosti in organe od zraka in izrišejo, kaj se dogaja v našem telesu.

Prof. dr. Aleksander Malnič je predstavil tri klasične starogrške probleme – kako konstruirati stranico kocke z dvakrat večjim volumnom, kot ga ima dana kocka, kako razdeliti dani kot na tri enake dele in kako konstruirati kvadrat z isto ploščino, kot ga ima dani krog. Na temo teorija iger je predaval asist. Žiga Velkavrh, ki je razložil, kako lahko s pomočjo matematike raziskujemo strateško odločanje v teoriji in v praksi.

Matematika se pogosto uporablja tudi na področju biologije, posebej za razumevanje kompleksnih procesov v naravi, z uporabo matematičnih modelov. O uporabni vrednosti matematike v biologiji je predavala doc. dr. Barbara Boldin, dr. Nastja Cepak pa je dijakinjam in dijakom predstavila področje kriptografije in uporabe šifer nekoč in danes. Kriptografija namreč sega več kot 1000 let v preteklost, z njeno pomočjo pa lahko varno komuniciramo preko nezavarovanih kanalov.

Za konec je izr. prof. dr. Mihael Perman pojasnjeval, zakaj v verjetnosti srečamo precej situacij, v katerih nastopa več nasprotujočih si trditev, ki so na prvi pogled vse pravilne. Gre za paradokse v verjetnosti, z dijaki pa so ugotavljali, ali so ti resnični ali navidezni.

      
Predavanje dr. Nastje Cepak

»Pri pouku matematike v šoli dijaki večinoma računajo in uporabljajo formule, ki se jih morajo naučiti na pamet, včasih si težko predstavljajo uporabnost matematike v resničnem življenju«, pravi Neva Ećimović, profesorica matematike na Gimnaziji Koper.

»Teorija in dobre osnove so sicer pomembne, tako lahko dijaki svoje znanje tudi kakovostno nadgrajujejo, vendar pa imajo na Matematičnem dnevu, ki ga vsako leto pripravi FAMNIT, zelo lepo priložnost, da spoznajo matematiko še na drugačen način ter dobijo dodatno motivacijo za učenje, ki je pri spoznavanju teorije včasih tudi primanjkuje.« Dodaja, da so dijaki nad Matematičnim dnevom vsako leto navdušeni, saj na ta način spoznajo uporabnost matematike.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ponuja šest študijskih programov na dodiplomski stopnji, med njimi sta tudi Matematika in Matematika v ekonomiji in financah. Več informacij o študijskih programih in študiju na Famnitu pa lahko dijaki izvedo tudi na prihajajočih Informativnih dnevih, ki bodo potekali 11. in 12. februarja 2022.


petek, 21. januar 2022 Famnit gosti mednarodno izobraževanje učiteljev v sklopu projekta ELBA

Med 24. januarjem in 4. februarjem bo na UP FAMNIT potekalo 10-dnevno mednarodno izobraževanje učiteljev v sklopu ERASMUS+ projekta ELBA - Establishment of training and research centers and courses development on intelligent big data analysis in Central Asia.

Projekt ELBA je namenjen ustvarjanju priložnosti za usposabljanje visoko profiliranih strokovnjakov s področja Intelligent Big Data Analysis (IBDA) z različnimi multidisciplinarnimi ozadji, ter omogočanju dostopa do visoko učinkovite sodobne opreme, ki temelji na strokovnem znanju in tehnologijah EU. Te bodo prispevale k trajnostnemu razvoju izobraževalnih ustanov, lokalnih poslovnih podjetij in družbe na splošno.

Cilj projekta je, v sodelovanju z industrijo, izboljšati akademsko sposobnost strokovnjakov. Cilj uresničujemo z razvojem in izvajanjem multidisciplinarnega paketa tečajev, ki temeljijo na modulih za diplomante, magistre in strokovnjake inženirstva s področja IBDA v državah Srednje Azije.

V ta namen bo v prihodnjih dveh tednih potekalo izobraževanje, ki se ga bo udeležilo 28 učiteljev iz štirih partnerskih držav (Uzbekistana, Kazahstana, Kirgizistana in Tadžikistana). Izobraževanje s področja strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja na masovnih podatkih bo potekalo po programu, ki je objavljen tukaj.

Podobno izobraževanje smo na UP FAMNIT že gostili septembra 2018 v okviru projekta ECCUM. 

 


ponedeljek, 17. januar 2022 [ONLINE PREDAVANJE] Od podatkov do informacij: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju (3. Izlet v matematično vesolje)

 Vabimo vas na tretje letošnje predavanje z naslovom »Od podatkov do informacije: statistično razmišljanje v vsakdanjem življenju«, ki bo v sredo, 19. januarja 2022, ob 18.00, prek ZOOM povezave.

Predavala bo dr. Lara Lusa (UP Famnit in UL Medicinska fakulteta).

Živimo v času, kjer se dnevno proizvedejo ogromne količine podatkov, vendar sami podatki po navadi ne prispevajo neposredno tudi uporabne informacije. Hkrati morajo biti podatki primerno zbrani in urejeni, da bi lahko odgovorili na vprašanja, ki nas zanimajo, in sprejeli odločitve na njihovi podlagi. Na predavanju si bomo ogledali nekaj primerov, kjer statistično razmišljanje poda posamezniku sposobnost primerne pretvorbe podatkov v informacijo in boljše razumevanje sveta okoli nas.

Lara Lusa je od leta 2016 zaposlena kot izredna profesorica na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno raziskovalno delo spada na področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike. Njeno delo vsebuje celotno pot od statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov, računalniške implementacije in vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu. Zanimajo jo tudi statistično programiranje, oblikovanje simulacijskih študij in poučevanje statistike. Poleg metodoloških raziskav v statistiki je močno vključena tudi kot statistična svetovalka raziskovalcem v medicini.

Če ste drugo predavanje z naslovom »P versus NP: A million dollar question (and more)« zamudili, si ga lahko ogledate tukaj.

Celoten program letošnjih izletov v matematično vesolje z zoom povezavo je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 17. januar 2022 Famnitove priprave na matematična tekmovanja za dijake

Oddelek za matematiko na UP FAMNIT organizira že tradicionalne priprave na matematična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. Priprave bodo potekale v štirih terminih (z različnimi nalogami), in sicer vsako soboto od 9. do 12. ure po naslednjem urniku:

  • 5. marca 2022,
  • 12. marca 2022,
  • 2. aprila 2022,
  • 9. aprila 2022.

Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini (1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik) in bodo reševali naloge s preteklih tekmovanj.

V marcu bodo priprave potekale na daljavo, in sicer preko videokonferenčnega sistema Zoom. Prijavljeni udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli Zoom povezavo vsaj en dan pred začetkom priprav. O načinu izvedbe zadnjih dveh priprav (v živo ali preko Zooma) bodo udeleženci obveščeni naknadno, odvisno od epidemiološke situacije v aprilu.

Dijakinje in dijaki se lahko na priprave prijavijo najkasneje do torka, 1. marca, preko e-naslova priprave@famnit.upr.si. Ob prijavi prosimo, da nam sporočite naslednje podatke:

  • ime in priimek,
  • letnik študija,
  • naslov šole,
  • elektronski naslov.

Udeležba na pripravah je brezplačna, vendar pa je število mest omejeno, zato vse, ki se želijo udeležiti dogodkov, vabimo, da si s čimprejšnjo prijavo zagotovijo svoje mesto.

 

 


petek, 14. januar 2022 Izvedba predavanj in vaj v tednu od 17. 1. do 21. 1. 2022

Obveščamo vas, da bodo predavanja in vaje za študijske programe UP FAMNIT v naslednjem tednu (17. 1. - 21. 1. 2022) potekala na daljavo. Izjema so vaje, ki jih je potrebno izvesti v vajalnici (predavalnica FAMNIT-Muzejski2), ter kolokviji.

Odločitev o tem je bila sprejeta zaradi širjenja okužb in posledičnih izolacij in karanten, ki lahko pomembno vplivajo na izvedbo izpitnega obdobja (24. 1. – 18. 2. 2022). Načrtovano je, da se bodo izpiti v izvajali izključno v prostorih fakultete.


četrtek, 6. januar 2022 Preizkusno predavanje dr. Tina Podlogar

Dr. Tina Podlogar bo imela v ponedeljek, 10. 1. 2022 ob 9:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Psihologija«.

Predavanje z naslovom »Izkušnje strokovnjakov pri delu s samomorilno ogroženimi posamezniki« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meeting: https://upr-si.zoom.us/j/82111155377?pwd=OUhidDhlSnA3T2hROWxtU1UwTUYyQT09

Vljudno vabljeni!