Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Branko Kavšek

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
I/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 54
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science
Umetna inteligenca
Artificial Intelligence
Podatkovno rudarjenje
Data Mining
Večpredstavnost
Multimedia
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Inteligentni sistemi
/ Intelligent Systems
,
Osnove strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja
/ Introduction to Machine Learning and Data Mining
,
TOR II - Teorija formalnih jezikov in izračunljivost
/ Theoretical Computer Science II – Formal Languages and Computability
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Računalništvo in informatika, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Computer Science, Undergraduate)
Namestnik koordinatorja študijskega programa (Računalništvo in informatika, magistrski)
/ Study Programme Deputy Coordinator (Computer Science, Postraduate)