Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 24. november 2022 Na Akademskem zboru UP FAMNIT izvoljeni člani Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem mandatu (2023 - 2026)

Akademski zbor UP FAMNIT je na seji dne 21. novembra 2022 izvolil člane Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem štiriletnem mandatu, ki se prične dne 3. januarja 2023.

Senat UP FAMNIT sestavlja 15 članov, in sicer poleg dekana, ki je član senata po položaju, še 11 visokošolskih učiteljev/znanstvenih delavcev ter trije predstavniki študentov.

Kratko predstavitev članov Senata UP FAMNIT iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev v novem mandatu najdete tukaj.

Predstavnike študentov bo izvolil Študentski svet UP FAMNIT. Skladno z Zakonom o visokem šostvu in s Statutom Univerze na Primorskem namreč člane senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev voli akademski zbor članice, člane iz vrst študentov pa študentski svet članice, pri čemer študenti, ki so člani akademskega zbora, volijo le člane senata članice, ki so predstavniki študentov.

Novoizvoljenim senatorjem čestitamo in želimo uspešno delo v naslednjem štiriletnem mandatu.