Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 10. oktober 2022 USPEŠEN SKOK V NOVO ŠTUDIJSKO LETO - ŠTARTUP

V soboto, 8. oktobra 2022, se je v Obmorskem parku Žusterna odvijal že drugi ŠtartUP - družabno-športni dogodek, namenjen dobrodošlici vsem študentkam in študentom Univerze na Primorskem.  

Dogodek je namenjen spoznavanju bruck in brucev s starejšimi študenti in medsebojnim spoznavanjem, bolj osebnemu pristopu do študentov, saj so jim prisotne strokovne kontaktne službe, ki so v stiku s študenti skozi celoten študij (mednarodne službe, referati) predstavile vsebine, ki jim bodo pomagale pri študiju. Nenazadnje se je dogodka udeležilo tudi pedagoško osebje, tako so lahko navezali osebne stike, ki so zaradi manjših skupin, prednost študija na Univerzi na Primorskem.  

                  

Nataša, vodja mednarodne pisarne na Turistici, je povedala, da se ji zdijo taki dogodki "odlična priložnost za povezovanje in spoznavanje študentov in zaposlenih in to ne le znotraj posameznih članic, ampak na ravni celotne univerze. Predvsem pa prek socialnih, športnih in družabnih iger na zanimiv in zabaven način spoznati možnosti vključevanja v dejavnosti univerze in njenih članic ter v obštudijske dejavnosti, ki jih ponujajo razna društva. Toliko bolj je to pomembno in potrebno po zadnjih dveh letih pandemije, ko smo se že skoraj navadili na to razdaljo. Upamo in želimo si, da bo to leto končno drugačno in se bomo vrnili v stare tirnice, ko so taki dogodki bili redno na sporedu." 

Doc. dr. Mike Burnard, koordinator programa Podatkovne znanosti na UP FAMNIT poudarja, da je  “dogodek ŠtartUP tudi priložnost za profesorje in asistente, da spoznajo svoje študente in okrepijo vezi med sodelavci iz članic.” 

Ob pedagoških članicah in inštitutu UP, so se predstavili tudi centri in enote univerze, ki so namenjeni tudi sodelovanju s širšo skupnostjo in povezovanjem vsebin univerze z okoljem.  

UP Inštitut Andrej Marušič (IAM) je predstavil akcijo “Prekolesarimo svet” (Cycle Around The Globe), katere cilj je prekolesariti obseg Zemlje in s tem, ozaveščati o prevenciji samomora ter tako na dogodku nabral kar 200 km za namen akcije in udeležence poučil o znakih in načinih prepoznavanja stiske.

Letošnja novost je bilo vabilo lokalnim društvom in organizacijam, da se na dogodku predstavijo  - tako dobijo priložnost predstavitve aktivnosti, nabor novih članov ali pa novih obiskovalcev. Izjemno veseli smo, da je več kot 20 lokalnih društev in organizacij  prepoznalo dogodek kot priložnost za predstavljanje študentom in prepoznalo doprinos, ki ga ima študentska populacija v obmorskim mestih. Lep odziv smo prejeli tudi od lokalnih podjetij, ki so donirala darila za srečelov.  

                  

Stojnice so bile sicer ponujene s simbolično kotizacijo, ki pa je bila v celoti in neposredno nakazana društvu Palčica Pomagalčica, tako je imel dogodek tudi humanitarno noto.  

Letos je več kot 400 študentk in študentov obiskalo dogodek, sprejelo pa jih je več kot 100 zaposlenih in predstavnikov društev, tako je bila dobrodošlica resnično množična in je obogatila dogajanje v novem Obmorskem parku Žusterna.   

Študentka Naja iz UP FTŠ Turistica je izpostavila "dogodek mi je zares všeč, ogromno je dogajanja, veliko je novih stvari s katerimi sem se seznanila”. Lana iz UP PEF je pohvalila, "... zelo dobra organizacijo dogodka ter vse pripravljene aktivnosti točk na katerih smo nabirali žige za sodelovanje v Srečelovu UP". 

Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP FTŠ in predsednica Študentskega sveta UP se je na dogodku aktivno pridružila stojnici UP FTŠ, ki je za študente oblikovala informativen in zabaven kviz o turizmu, da preverijo brucke in bruce, kaj so se naučili na uvodnih dnevih. “Pripravili smo tudi igro, kjer moraš v eni minuti spakirati kovček skupaj z kartončkom kjer navedeš svojo sanjsko destinacijo in kaj “ne-materialnega” bi s s sabo vzel na to destinacijo. Je aktivnost, ki je privabila največ študentov”.  

Vsem študentkam in študentom želimo uspešen začetek, potek in zaključek študijskega leta 22/23!