Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. junij 2022 H017004 RAZISKOVALEC – UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO H017004 Raziskovalec - delo na projektih ''Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera'' in '' Izobljšanje stanja ohranjenosti''.

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

  • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
  • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
  • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
  • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
  • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, z možnostjo podaljšanja.

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022