Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 8. marec 2022 Ženske v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk

Med 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), je Univerza na Primorskem predstavila raziskovalke UP, ki so v preteklem letu dosegle pomembne mejnike v svojem raziskovalnem delu.

Med njimi je bilo tudi veliko raziskovalk UP FAMNIT, ki so podale svoje misli o položaju žensk v znanosti.

Dr. Vita Poštuvan, izredna profesorica na oddelku za psihologijo na UP FAMNIT, dobitnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju suiciodologije in duševnega zdravja ter namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je v letu 2021 kot vodja pridobila  temeljni projekt »Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb« (ARRS). Poudarila je, da jo je glede razmerjih spolov vedno znova presenečalo to, da na položajih moči tudi v njeni stroki prevladujejo moški, kljub temu pa na naši univerzi nikoli ni čutila posebnih razlik.

                                        

Eno glavnih vodil delovanja UP FAMNIT je interdisciplinarnost, ki ji veliko vrednost pripisuje tudi dr. Elena Bužan, profesorica in prodekanja za kakovost na UP FAMNIT ter vodja projekta »STEP CHANGE (Science Transformation in EuroPe through Citizens involvement in HeAlth, coNservation and enerGy rEsearch)« programa Obzorje 2020, ki se je pričel izvajati v letu 2021. Dr. Elena Bužan je v Sloveniji tudi vodja »BGE (Biodiversity Genomic Europe)«, 20 milijonov evrov vrednega projekta, ki se bo začel izvajati 1. septembra 2022.

                                          

»Spremembe miselnosti ljudi ni enostavno doseči in predvsem ne na hitro. Poslanstvo znanstvenikov je, da nova odkritja delimo z družbo. Na naši univerzi se trudimo, da na najrazličnejše načine komuniciramo o našem delu in predvsem posredujemo znanja študentom, ki so naša prihodnost,« je v intervjuju za UP povedala dr. Andreja Kutnar, direktorica Zavoda InnoRenew, ki je v letu 2021 zaključil gradnjo največje lesene zgradbe v Sloveniji, in profesorica na Oddelku za aplikativno naravoslovje na UP FAMNIT. Pridobila je  pomemben temeljni projekt z avstrijskimi partnerji (»Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja«), financiran v okviru ARRS.

                                          

Na področju proučevanja rastlin in njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju ter reprodukcijske biologije je svojim raziskovanjem veliko prispevala dr. Živa Fišer, vodja COST akcije »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century« in koordinatorica študijskega programa Varstvo narave na UP FAMNIT. Pri svojem delu stremi k izvedbi raziskav, ki bi pripomogle k ohranjanju vrst, ki so vezane na specifična življenjska okolja in jim ob spremembah v teh okoljih grozi lokalno izumrtje, čeprav se zaveda, da včasih raziskovalci pri tem nimajo zadnje besede.

                                           

Sklepne misli kampanije ŽENSKE V ZNANOSTI je združila dr. Klavdija Kutnar, raziskovalka, redna profesorica na UP FAMNIT in rektorica Univerze na Primorskem: »Prišli smo na Timesovo THE lestvico, dobili smo štipendijo Marie Curie, številne nove projekte programa Obzorja (Horizon), v Sloveniji smo bili pri pridobivanju projektov dva in polkrat uspešnejši kot prejšnje leto in še bi lahko naštevala. Sem zelo ponosna na naše uspešne raziskovalke. V letu 2021 smo bili pri pridobivanju nacionalnih projektov uspešnejši glede na pretekla leta in številne od teh projektov, ki smo jih pridobili kot vodilna inštitucija, so pridobile raziskovalke, in to mlade raziskovalke, tako da se za prihodnost naše univerze ne gre bati.«

Po njenem odzivu na povabilo k pridružitvi mednarodni organizaciji združenja rektoric pa bo tudi Univerza na Primorskem na seznamu univerz v svetu, ki jih vodijo ženske. 

          
 

Celotni intervjuji z našimi znanstvenicami in raziskovalkami so dostopni tukaj.

Vabimo vas k branju, vsem ženskam pa čestitamo ob njihovem prazniku!