Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Edward Tauscher Dobson

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/9 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 57
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebrajska teorija grafov
Algebraic Graph Theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra I - Matrični račun
/ Algebra I – Matrix Calculus
,
Analiza II - Infinitezimalni račun
/ Analysis II – Infinitesimal Calculus
,
Matematične vsebine v angleškem jeziku I
/ Mathematical Topics in English I
,
Matematika II - Algebra I
/ Mathematics II - Algebra I
,
Simetrija in prehodnost na grafih
/ Symmetry and Traversability in Graphs
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator