Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 28. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mateje Erce

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Addressing psychosocial needs with technology and building design študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Mateje Erce.

Predstavitev bo potekala v sredo, 10. 8. 2022 ob 10.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia in preko Zooma na povezavi: https://upr-si.zoom.us/j/83005355421

Vljudno vabljeni!


sreda, 27. julij 2022 UP AKTIVNO VKLJUČENA V EVROPSKO DEKLIŠKO MATEMATIČNO OLIMPIJADO

Mednarodno tekmovanje v matematiki - Evropska dekliška matematična olimpijada (EGMO) – je namenjena srednješolkam, ki jih zanima matematika s poglobljenim vidikom, segajočim prek osnovnega šolskega programa. Za sodelovanje morajo udeleženke najprej opraviti nacionalne preizkuse, da se lahko z mentorji in delegacijami udeležijo širšega dogodka. Tega bo v 12. izvedbi gostila Slovenija – med 13. in 19. aprilom 2023 bo namreč okoli 240 tekmovalk iz 60 držav svoje znanje pomerilo v Portorožu..

EGMO od prvega tekmovanja (2012) promovira mlade znanstvenice, povečuje delež deklet v ekipah na Mednarodnih matematičnih olimpijadah (IMO), poleg tega pa podpira socialno, kulturno in interdisciplinarno izmenjavo med najstnicami širom sveta. Navedeno je tudi del vrednot, ciljev in zavedanja Univerze na Primorskem, ki si želi privabljati uspešne in potencialne raziskovalke, zato je s ponosom aktivno udeležena pri pripravi in izvedbi olimpijade, ki jo kot krovna organizacija vodi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija (DMFA Slovenije).

Več o konferenci je dostopno na posebni spletni strani, na kateri so zbrani vsi podatki in najnovejše informacije.

Posebno pozornost dekletom (in ženskam) v znanosti smo namenili že med letošnjim 11. 2. (mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti) in 8. 3. (mednarodnim dnevom žensk), s  serijo intervjujev z raziskovalkami UP (#ženskevznanosti).

                                 


ponedeljek, 25. julij 2022 Raziskovalni obisk UP IAM in UP Famnit na ENS de Lyon

Raziskovalca in predavatelja na UP IAM in UP Famnitdr. Martin Milanič in dr. Clément Dallard, sta v tednu od 18. do 22. julija gostovala pri raziskovalni skupini dr. Nicolasa Trotignona na CNRS, ENS Lyon, v Franciji.

Obisk je potekal v okviru projekta "Širinski parametri in barvanje grafov", ki ga na slovenski strani sofinancira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Gre za bilateralni raziskovalni projekt med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, ki ga na UP Famnit vodi dr. Riste Škrekovski za obdobje 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023.

V okviru obiska so imeli dnevne raziskovalne diskusije s področja teorije grafov in s tem nadaljevali raziskovalno delo, pričeto ob obisku vodje projekta na francoski strani, dr. Nicolasa Trotignona, v Kopru, konec marca letos. Spopadli so se tudi z nekaterimi novimi raziskovalnimi problemi, ki naše raziskovalce žene v poglobitev in nadaljevanje samega raziskovalnega procesa.

Kot zanimivost, si lahko preberete o projektu RubENS, ki so ga, ob 100-letnici Alana Turinga, ustvarili ravno na ENS de Lyon v Franciji. Zgradili so namreč računalnik, ki ga sestavljajo izključno LEGO® kocke. Računalnik je zasnovan po Turingovem stroju, abstraktnem modelu računanja, ki si ga je leta 1936, šele 24-letni Turing, sam zamislil.

Projekt RubENS je vizualno in preprosto orodje, ki vsakomur pojasnjuje osnove računanja. Ustvarjeni Turingov stroj je v celoti mehanski: edina energija, ki jo uporablja, je stisnjen zrak pri 2 barih. Video je za ogled na voljo tukaj.


(z leve) Pegah Pournajafi, doktorska študentka na ENS Lyon, Martin Milanič, Nicolas Trotignon, Clément Dallard
 


petek, 22. julij 2022 Zgodbe mednarodnega sodelovanja in mobilnost profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) aktivno spodbuja mednarodno sodelovanje in mobilnost profesorjev in raziskovalcev. Tudi tokrat ponosno predstavljamo izkušnje naših raziskovalcev, ki so bili aktivno vključeni v mednarodno okolje, ter s tem prejeli dragocene izkušnje. Med njimi so doc. dr. Maja Smrdu, doc. dr. Nino Bašić in doc. dr. Vida Groznik, ki so nam zaupali nekaj svojih doživetij.

Doc. dr. Maja Smrdu, specialistka klinične psihologije z Oddelka za psihologijo, se je udeležila mobilnosti na Univerzi v Haifi v Izraelu, gostovala je pri profesorici Avivi Berkovich-Ohana, vodji nevrofenomenološkega laboratorija, ki deluje v okviru univerze. Na univerzi je predavala Mikrofenomenologijo in deskriptivno vzorčenje izkušenj. Kot je sama izpostavila, je bila deležna zelo raznolikega kroga študentov, ki so imeli izredno željo po znanju, ter tudi odličen pristop do znanosti. Vnema do dela je bila prisotna tako pri profesorjih in študentih, kot tudi pri udeležencih v študijah, ki so se odvijale v času njenega obiska. »Prav izmenjava znanj ter neposredna vključenost v skupne projekte je bil tisti ključni motivator za izmenjavo«, je povedala doc. dr. Smrdu.

Skozi raziskovalno delo je prepoznala visoko incidenco posttravmatske stresne motnje v Izraelu, zaradi česar so tam pogoste teme raziskovanja dojemanje lastne umrljivosti, smrti, zdravljenje s psilocibinom in vpliv meditacije na našo zavest in jaz. »Vsi trije meseci so bili precej intenzivni in so mi po eni strani dali potrditev znanja, ki ga imamo v Sloveniji in na FAMNITu in se ga morda sami premalo zavedamo«, povzema.  

Verjame, da imamo na fakulteti veliko raziskovalnega zagona, idej in povezav za katere upa, da bodo v prihodnje prinesle dolgotrajno sodelovanje in razširile znanje o tem kdo smo, kako se naše doživljanje povezuje z delovanjem naših možganov in kako lahko izboljšamo zdravljenje različnih duševnih bolezni.


Dekanja Univerze v Haifi, prof. dr. Roza Leikin, doc.dr. Maja Smrdu in prof. dr. Aviva Berkovich-Ohana

Doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije se je udeležil mednarodne izmenjave na Univerzi v Sheffieldu v Veliki Britaniji. Kot glavni motiv za izmenjavo pa je izpostavil delo z uglednim profesorjem Patrickom W. Fowlerjem, FRS (Fellow of the Royal Society), strokovnjakom s področja teoretične kemije, s katerim sta že objavila dva znanstvena članka, ki sta nastala med izmenjavo, trije pa so še v pripravi.

Poleg tega je doc. dr. Bašić  na gostujoči univerzi predaval izbrana poglavja iz matematične kemije, po njegovih besedah pa je ERASMUS+ izmenjava odlična priložnost za doseganje novih znanj in izzivov, ki jih ponuja novo okolje. Sam se želi tudi v prihodnje udeležiti podobne izmenjave.


Prof. dr. Patrick W. Fowler in doc. dr. Nino Bašić

Pedagoško-raziskovalnega obiska na Univerzi v Cádizu v Španiji se je udeležila doc. dr. Vida Groznik, ravno tako z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, kjer je doktorskim študentom nanoznanosti predajala znanje s področja umetne inteligence.

Zaradi zanimive tematike so se jim pridružili tudi študenti drugih področij (medicine, psihologije, ipd.), saj so bila predavanja in praktične vaje zastavljene na način, da so bila primerna tudi za študente, ki nimajo predznanja s področja računalništva oz. programiranja. Raziskovalno je sodelovala predvsem z uveljavljenimi raziskovalci na področju neonatologije z Univerze v Cádizu in Univerzitetne bolnišnice Puerta del Mar, kjer so se osredotočali na uporabo pristopov umetne inteligence za zgodnjo diagnostiko nevrokognitivnih motenj pri nedonošenčkih. 

    

Doc. dr. Vida Groznik z raziskovalci Univerze v Cádizu

Vsi trije udeleženci mednarodne izmenjave so se strinjali, da gre za nepozabno izkušnjo z veliko dragocenih znanj ter da bi jo nedvomno ponovili tudi v prihodnje.


petek, 22. julij 2022 Laborant na Oddelku za biodiverziteto – UP FAMNIT

RAZPISANO DELOVNO MESTO: J016037 Strokovni delavec - Laborant na Oddelku za biodiverziteto

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • izvajanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja dela NOE,
 • vodenje evidenc, pripravljanje gradiv, sodelovanje na sejah in delovnih sestankih, pisanje zapisnikov in povzetkov, sodelovanje pri pripravi splošnih aktov in projektne dokumentacije, tehnično spremljanje dela komisij in drugih strokovnih organov,
 • skrb za informiranje in obveščanje vodstva članice ali univerze ter strokovnih sodelavcev o izbranih podatkih notranjega informacijskega sistema,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela: 

 • urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična),
 • naročanje laboratorijskega in drugega materiala,
 • vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala),
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

Pogoji za opravljanje dela:

 • višješolska (prejšnja) oz. višja strokovna izobrazba biološke in sorodne vede,
 • visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., biološke in sorodne vede, podrobneje neopredeljeno.

Zahtevana znanja:

 • izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi,
 • znanje angleškega jezika, ki zajema dobro govorjenje in pisanje.

Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • natančnost in odgovornost,
 • zanesljivost in komunikativnost,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • sposobnost timskega dela.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 1.10. 2022 do 30. 9. 2023.

Več informacij lahko najdete TUKAJ.

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo: 1. avgust 2022.


petek, 15. julij 2022 Častna omemba za članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« na konferenci EICS

Na konferenci EICS (Engineering Interactive Computing Systems), ki se je v zadnjih dnevih junija odvijala v mestu Valbonnu v Franciji, je članek »Solids on Soli: Millimetre-Wave Radar Sensing through Materials« prejel častno omembo. Nagrado je prevzel eden izmed avtorjev, izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

Ostali avtorji članka so še asist. Nuwan T. Attygalle, izr. prof. dr. Matjaž Kljun (oba z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT), prof. dr. Christian Sandor (Univerza Pariz-Saclay) in izr. prof. dr. Luis A. Leiva (Univerza v Luksemburgu).


Nagrado je predal prof. dr. Philippe Palanque (na sliki levo) z Univerze Paul Sabatier (Toulouse III).

EICS je letna mednarodna konferenca, posvečena inženiringu uporabnih in učinkovitih interaktivnih računalniških sistemov. Večina raziskovalnega dela, predstavljenega na EICS, se osredotoča na metode, procese, tehnike in orodja, ki podpirajo specifikacijo, načrtovanje, razvoj in uvajanje interaktivnih sistemov. Zbornik konference izdaja ACM (Association for Computing Machinery) in je objavljen v ACM Digital Library.

Celoten članek je dostopen tukaj.

Vsem avtorjem iskreno čestitamo!


petek, 15. julij 2022 Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja ERASMUS+ za študijsko leto 2022/23

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ (KA131) ZA POGODBENO LETO 2021 

ROK PRIJAVE: do 05. septembra 2022

Več informacij in postopek prijave je objavljen v razpisni dokumentaciji.

Vabljeni k prijavi!


petek, 15. julij 2022 Mesto doktorskega kandidata na Univerzi na Primorskem - Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

LOKACIJA: IZOLA, KOPER

TEMA: Razvoj bioloških materialov in formulacij iz industrijskih stranskih proizvodov, bogatih z aromatskimi spojinami

Opis:

Univerza na Primorskem išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega doktorskega kandidata. Raziskovalno področje se osredotoča na trajnostno valorizacijo lignina in drugih stranskih produktov lesne industrije, bogatih z aromatskimi spojinami, za aplikacije z visoko dodano vrednostjo. Raziskovalec se bo zaposlil tudi na InnoRenew CoE (dodatnih 20 %), v skupini za modifikacijo lesa (pod vodstvom izr. prof. Anne Sandak), pod mentorstvom dr. Oihane Gordobil, in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja). Kandidat bo delno vključen tudi v projekt ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo:

Poudarek dela na tem položaju bo na oblikovanju in razvoju novih, biotsko osnovanih formulacij, in s tem na valorizaciji podcenjenih industrijskih stranskih proizvodov. Od kandidata pričakujemo proaktivnost in motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskav, ki zajemajo področja od sinteze ter funkcionalizacije materialov in formulacij na osnovi lignina, do njihove uporabe in ocenjevanja učinkovitosti. Zaželene so izkušnje na področju lignocelulozne biomase, kemije, farmacije, znanosti o materialih in koloidnih sistemih ter strokovno znanje na področjih kromatografije, mikroskopije, spektroskopije in uporabe druge laboratorijske opreme. Kandidat mora imeti dobro ustno in pisno znanje angleščine.

Katere sposobnosti pričakujemo:

Idealen kandidat za to mesto ima magisterij iz kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, farmacije, znanosti o koloidih, znanosti o materialih ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami s področja biorafinerijskih procesov, ki se uporabljajo za lignocelulozno biomaso, in poznavanjem bioloških materialov in formulacij. Nadaljnje zahteve vključujejo: odlične komunikacijske veščine v angleščini, sposobnost navezave stikov in sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov). Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorskega študenta Univerze na Primorskem.

Več podrobnosti:

https://www.famnit.upr.si//sl//izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij/obnov-mater

https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Kaj ponujamo:

Ponujamo delovno mesto v okviru Univerze na Primorskem, kandidat pa bo tesno sodeloval z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostno grajenih okoljih.

 • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta)
 • Konkurenčna plača z možnostjo povišanja glede na uspešnost
 • Priložnost za sodelovanje pri prestižnem projektu ERC

Pri možnostih zaposlitve, vpisnih politikah, dejavnostih, nudenju storitev in zmogljivosti Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE ne izključujeta nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega porekla ali invalidnosti.

Kako poteka prijava:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),
 • povzetek prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),
 • overjeno kopijo magistrskega spričevala in uradnega izpisa ocen ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleščini.

Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naslov elektronske pošte: coe@innorenew.eu.

Za nadaljnje informacije o raziskovalni temi se obrnite na dr. Oihano Gordobil (oihana.gordobil@innorenew.eu).

Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.


sreda, 13. julij 2022 Raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora na ECP 2022

V Cankarjevem domu v Ljubljani se je v petek, 8. julija 2022, zaključil 17. Evropski kongres Psihologije (ECP2022), v organizaciji Društva psihologov Slovenije in pod okriljem EFPA – European Federation of Psychologists' Associations.

                     

Kongresa so se aktivno udeležile tudi raziskovalke Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR IAM) in Oddelka za Psihologijo (UP Famnit). Opravile so kar 13 samostojnih prezentacij znanstvenih izsledkov in prisostvovale predavanjem priznanih strokovnjakov s področja psihologije.

Tema letošnjega kongresa “Psychology as a Hub Science: Opportunities & Responsability” ponuja možnost pregleda raziskovalnih izsledkov, strokovne prakse in teorije na področju psihologije v luči priložnosti in tudi odgovornosti, ki jih ima psihologija kot osrednja znanost v sodobni družbi.

Mlada raziskovalka, Nina Krohne, je udeležbo na kongresu doživela kot odlično izkušnjo: »Vsebin je bilo ogromno, poslušali in spoznali smo številne strokovnjake iz najrazličnejših področij psihologije, ki delujejo širom sveta. Hkrati pa je bila to tudi enkratna priložnost za predstavitev rezultatov našega dela. Vesele smo udeležbe tako velikega dogodka na domačih tleh.«

    

          


četrtek, 7. julij 2022 UP FAMNIT mlade nadušence nad računalništvom ali matematiko vabi na kar dva poletna tabora

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije bomo letos organizirali kar dva poletna tabora: poletni tabor »Matematika je kul« in poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«. Namenjena sta učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), potekala pa bosta v času od nedelje, 21. avgusta, do četrtka, 25. avgusta 2022.

Poletni tabor »Matematika je kul«

Že 11. poletni tabor »Matematika je kul« je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika ali takim, ki morda še niso prepričani, da je matematika lahko tudi zabavna in uporabna.

Tabor bo obsegal:

 • predavanja in delavnice o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah v slovenskem in angleškem jeziku,
 • projektno delo v skupinah in
 • številne družabne in športne aktivnosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani tabora in prek e-pošte, tabor@famnit.upr.si.

Do utrinkov lanskoletnega tabora lahko dostopate tukaj.

 

Poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«

Poletni tabor ORADA je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima računalništvo.

Tabor bo obsegal:
• delavnico Razvoj 3D igez z Unity 3D (3 dni),
• delavnico Crypto 101 (1 dan),
• projektno delo v skupinah in
• številne družabne in športne aktivnosti.

Več informacij o prijavah je na voljo na spletni strani poletnega tabora: https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/prijave

Več podrobnosti o taboru je dostopnih na spletni strani tabora in prek e-pošte tabor.dist@famnit.upr.si.

Oba tabora omogočata 70% popust udeležencem, ki so se udeležili državnega Vegovega tekmovanja.

Na voljo je omejena višina sredstev, s katerimi stroške udeležbe krijemo v celoti za udeležence, ki:
• k prijavi predložijo dokazilo o udeležbi na mednarodni matematični olimpijadi, ali
• k prijavi predložijo dokazilo o Zlatem Vegovem priznanju iz matematike ali najvišjega priznanja na državnem nivoju iz tekmovanja iz logike (ali Bober za tabor ORADA) v letih 2020, 2021 ali 2022.

Prijave zbiramo do 31. 7. 2022. 

Vabljeni! 


četrtek, 7. julij 2022 Razpisani dve delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost

UP Famnit razpisuje kar dve prosti delovni mesti v Službi za raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - J017100 in SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - J017104. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela po dogovoru.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • administrativno vodenje projektov,
 • samostojno svetovanje na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč z delovnega področja,
 • koordinacija, spremljanje in izvajanje različnih upravnih postopkov iz delovnega področja,
 • spremljanje zakonodaje in informacij z delovnega področja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Pogoji za opravljanje dela:

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100

 • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz.
 • visokošolska strokovna izobrazba oz.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba.

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104

 • dokončana specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) oz.
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz.
 • magistrska izobrazba.

Več informacij o prostih delovnih mestih: Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 in Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) - J017104.

Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je 31. julij 2022.


sreda, 6. julij 2022 Znani so prejemniki Fieldsovih medalj 2022 za izjemne matematične dosežke

Fieldsove medalje, ki jih vsake štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (International congress of mathematics – ICM) podelijo znanstvenikom, mlajšim od štirideset let, za izjemne matematične dosežke, so si letos nadeli Maryna Viazovska (EPFL), James Maynard (Univerza v Oxfordu), Hugo Duminil-Copin (Univerza v Ženevi) in June Huh (Univerza Princeton).

Maryna Viazovska je druga ženska prejemnica te prestižne nagrade po Maryam Mirzakhani, ki je medaljo prejela leta 2014. Viazovska je lani prejela tudi nagrado EMS Prize 2020 na 8. Evropskem kongresu matematike (8 ECM), ki ga je prvič v zgodovini gostila Slovenija, in sicer v organizaciji Univerze na Primorskem pod okriljem Evropskega matematičnega združenja (European Mathematical Society – EMS).

Ob prejemu nagrade je v intervjuju z Andreiem Okounkovim in Andreiem Konyaevim spregovorila tudi o vprašanju o tem, ali bodo matematike v prihodnosti zamenjali računalniki: »Še vedno sem mnenja, da je računalnik orodje. To pomeni, da računalnik ne ovira človeka – človek je tisti, ki se z uporabo tega orodja ovira. Če človeku daš žago, lahko hitro poseka drva ali pa si odreže prst. Če si odžaga prst, ni kriva žaga. Enako velja za umetno inteligenco. Po eni strani gotovo omogoča matematiko veliko prednosti in lahko opravi veliko nalog, ki jih sami ne bi mogli. Po drugi strani pa je vrednost matematikov v tem, da lahko razumemo, kaj se dogaja. Umetni inteligenci damo smiselne naloge in razumemo odgovore. Ni tako, da bo računalnik nekako mislil namesto mene. Nekateri ljudje so morda navdušeni nad iluzijo računalniškega razmišljanja, vendar je to le orodje.« Delila je tudi svoje razmišljanje o točki preloma ob prejemu tako imenitne nagrade, ki je do sedaj pripadla 64 matematikom: »Kaj bom počela do konca življenja? Šele začenjam živeti, a sem že dosegla najvišjo točko. Ideja o tem mi sploh ni bila všeč. Potem sem seveda pomislila tudi na to, kako to človeku nalaga veliko odgovornost. Potrebovala sem nekaj dni, da sem vse dojela.«

Tudi James Maynard in Hugo Duminil-Copin sta že prejela EMS nagrado, in sicer leta 2016, na 7. Evropskem kongresu matematike v Berlinu.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!


ponedeljek, 4. julij 2022 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Žige Velkavrha

Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Žige Velkavrha.

Predstavitev bo potekala v sredo, 13. 7. 2022 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

 https://upr-si.zoom.us/j/84010213773

Vljudno vabljeni!


nedelja, 3. julij 2022 10. obletnica mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike na Rogli

Zadnji junijski teden je obeležila uspešna izvedba že 10. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj tradicionalno organizirata UP FAMNIT in UP IAM. Na znanstveno srečanje, ki je potekalo na Rogli, se je prijavilo 65 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa, med 26. junijem in 2. julijem, lahko razpravljali o svojem raziskovalnem delu.

Glavni predavanji sta tudi tokrat izvedli dve pomembni imeni s področja diskretne matematike, in sicer: 

 • Michel Lavrauw, Sabancı University, Turkey: »Algebraic and geometric methods in tensor theory« ter
 • Mikhail Muzychuk, Ben-Gurion University of the Negev, Israel: »Coherent Configurations, Weisfeiler-Leman algorithm and Graph Isomorphism Problem«.

Poleg njiju so nastopili še drugi vabljeni predavatelji:

 • Edwin van Dam, Tilburg University»Pseudo-geometric strongly regular graphs with a regular point«,
 • Robert Jajcay, Comenius University Bratislava: »Group based constructions of k-regular graphs of large girth and small degree«,
 • Daniel Kráľ (Masaryk University, Brno, Czech Republic): »Spectral method in extremal combinatorics« in
 • Tamás Szőnyi, Eötvös Loránd University and University of Primorska: »On large minimal blocking sets in projective planes of square order«.

V okroglih desetih letih se je poletne šole udeležilo skoraj 700 profesorjev, raziskovalcev in študentov z vsega sveta. Med njimi je veliko takih, ki se leto za letom vračajo na Roglo, kar kaže na izjemno priljubljenost in kvaliteto tega znanstvenega srečanja.

»Imeti priložnost poslušati o najnovejših rezultatih na področju matematike od številnih izvrstnih profesorjev in študentov je bilo zame neverjetno navdihujoče. Ne samo, da sem se veliko naučila, ampak sem ustvarila nekaj poznanstev in prijateljstev. Čudovita pokrajina Rogle je le češnja na vrhu. Takšni dogodki pomagajo pri širjenju mreže v strokovnem svetu, odpirajo nove priložnosti in preprosto naredijo učenje zabavno,« je povedala Ajla Šehović, ena od udeleženk.

  

Študenti so se tudi letos potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev. Odbor, ki so ga sestavljali Ted Dobson, Aleksander Malnič in Russ Woodroofe, je odločil, da je zmagovalec Sam Adriaensen (Vrije Universiteit Brussel), ki je za nagrado za najboljšo študentsko predstavitev z naslovom »Stability of Erdos-Ko-Rado Theorems in Circle Geometries« prejel prosto udeležbo na 11. doktorski poletni šoli iz diskretne matematike.


Russ Woodroofe, Ted Dobson, Sam Adriaensen in Aleksander Malnič

Letos je odbor je podelil častno priznanje Krisztini Szilagyi (Utrecht University) za predstavitev z naslovom »Polynomial Kernel For Face Cover«.

Kot je povzel Rene Rodriguez Aldama, eden od udeležencev, je bila konferenca odlična priložnost za študente, da predstavijo svoje delo: »Namen poletne šole iz diskretne matematike je zbrati strokovnjake s tega področja in doktorske študente, ki lahko razpravljajo o različnih smereh raziskovanja in izpostavijo svoja aktualna dela. Letos smo imeli čast prisostvovati eminentnim povabljenim govorcem: Edwinu van Damu, Robertu Jajcayu, Danielu Králu in Tamásu Szőnyiju. Zame je dejstvo, da lahko študentje predstavijo svoje delo v tako mednarodnem okolju, velik plus. Tudi rekreativne aktivnosti so uspele: palačinke, karaoke, ples in veliko zabave. Hladno vreme in čudovita pokrajina na približno 1500 m nadmorske višine sta bila le še dodana vrednost.«

Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.


petek, 1. julij 2022 Poletna šola Oddelka za psihologijo UP FAMNIT

Z veseljem sporočamo, da Oddelek za psihologijo UP FAMNIT znova vabi k prijavi na poletno šolo, ki bo letos potekala med 19. in 21. 9. 2022.

Tema letošnje poletne šole je kvalitativno raziskovanje.

Kotizacija za študente in brezposelne znaša 30 EUR, za ostale pa 50 EUR.

Poletna šola je namenjena vsem, ki vas zanimajo različni pristopi kvalitativnega raziskovanja, ne glede na predhodno znanje, izvedena pa bo v primeru vsaj 16 udeležencev.

Več o lanskoletni poletni šoli lahko preberete tukaj.

Prijave potekajo na tej povezavi.

Rok za prijavo je 31. 7. 2022.

Več informacij: psihologija@famnit.upr.si