Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 22. november 2022 VISOKOŠOLSKI UČITELJ - DOCENT (»THREE-YEAR TENURE TRACK FACULTY POSITION«)

Članica: UP FAMNIT

Univerza na Primorskem vabi zainteresirane kandidate, da oddate prijavo na razpis za delovno mesto  D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (za obdobje treh let z možnostjo pridobitve pogodbe za nedoločen čas). Iščemo kandidata z doktoratom znanosti s področja ved o življenju (molekularna biologija, ekologija, biologija, gozdarstvo, veterina, biokemija ...). Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju genomike prostoživečih živali; zahtevane so podoktorske in pedagoške izkušnje. Delovno mesto je uvrščeno v 46. plačni razred, s 1.4.2023 pa v 47. plačni razred. Poskusno delo treh (3) mesecev. Predviden začetek zaposlitve je mesec februar 2023.

Izbrani kandidat bo postal del skupine za molekularno ekologijo na Oddelku za biodiverziteto, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Skupina za molekularno ekologijo se ukvarja s številnimi izzivi na področju upravljanja in varstva prostoživečih živali z uporabo genetskih orodij. V okviru mednarodnih projektov smo zelo dejavni tudi na področju državljanske znanosti (angl. citizen science).

Vaše naloge:

Raziskovalec bo sodeloval pri vodenju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, vzdrževanju in spodbujanju praks odprte znanosti. Raziskovalec bo tudi poučeval minimalno en predmet v semestru in mentoriral študente; usklajeval delo; načrtoval, vzpostavljal in izpopolnjeval protokole; pripravljal poročila; sodeloval na projektih skupine. Delovno okolje bo vključevalo tudi mednarodna potovanja zaradi projektnih sestankov.

Vaš profil:

  • Ustrezna univerzitetna izobrazba z zaključenim doktoratom znanosti in potrebnim raziskovalnim potencialom.
  • Izkušnje z izvajanjem populacijskih genomskih analiz so zaželene, vendar niso obvezne.
  • Izjemne organizacijske sposobnosti in velika sposobnost samostojnega opravljanja nalog.
  • Pedagoške izkušnje ali mentorstva so zahtevana.

Navodila za prijavo:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo v elektronski obliki na naslov razpisi@famnit.upr.si, v predmetu pa naj navedejo " Razpis na delovno mesto - D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT ".

V prijavi priložite v pdf formatu:

  • spremno pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas delovno mesto zanima in kako ustrezate opisu,
  • življenjepis,
  • seznam objav s poudarkom na petih najpomembnejših.

Rok prijave: 23. december 2022