Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 13. junij 2022 Asistent s področja biologije - UP FAMNIT

PROSTO DELOVNO MESTO D010001 Asistent - asistent VII/2 s področja Biologije

Članica: UP FAMNIT

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

  • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,
  • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
  • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,
  • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,
  • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
  • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 15. 9. 2022 dalje, z možnostjo podaljšanja..

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 14. junij 2022