Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 28. oktober 2022 Vabljeni k ogledu videoposnetka prvega predavanja Famnitovih izletov v matematično vesolje

Prvo predavanje letošnjega cikla Famnitovih Izletov v matematično vesolje je potekalo v hibridni obliki.

V okviru predavanja je dr. Primož Šparl (UL PeF, UP IAM in IMFM) obravnaval precej preprost princip s področja kombinatorike, ki mu rečemo Princip golobnjaka, znan pod imenom Dirichletov princip, ki pravi naslednje: če v nek dani nabor golobnjakov spravimo več golobov, kot imamo golobnjakov, bomo imeli v vsaj enem golobnjaku vsaj dva goloba. 

                        

Vabimo vas k ogledu videoposnetka in prosojnic letošnjega prvega predavanja. 

                     

Naslednji dogodek bo v sredo, 23. novembra 2022, ob 18.00 uri. Dr. Branko Kavšek bo izvedl predavanje z naslovom Rubikova kocka: od teorije grup, prek algoritmov do hitrostnega reševanja

Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.


sreda, 26. oktober 2022 Na Centru za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA razpisani dve delovni mesti

UP Inštitut Andrej Marušič, Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA razpisuje kar dve prosti delovni mesti. Delovna razmerja bodo sklenjena za polni delovni čas, 40 ur na teden (100% zaposlitev), za določen čas 12 mesecev in s trimesečnim poskusnim delom. Predviden začetek dela v skladu z dogovorom.

Delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 (30. pl. raz.)

Splošen opis del in nalog glede na področje dela:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva NOE, pisanje zapisnikov,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela NOE,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
 • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
 • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • visokošolska strokovna izobrazba ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • aktivno znanje svetovnega jezika

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS)

Delovno mesto Razvojni sodelavec - H017006 (42. pl. raz.)

Splošen opis del in nalog:

 • uvajanje in preskušanje znanih, opisanih metod in postopkov,
 • razvoj novih metod in postopkov,
 • sodelovanje pri pripravi programa raziskovalnega dela,
 • izdelava strokovnih analiz, poročil in elaboratov, meritev, preizkusov za potrebe raziskovalnorazvojnih nalog,
 • strokovno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnorazvojnega in strokovnega dela
 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • publiciranje razvojnega dela doma in v tujini,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje tekočih napak,
 • sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih  projektih.

​​​​​Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • izvolitev v naziv razvojni sodelavec oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv,
 • programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS).
   

Več informacij o prostih delovnih mestih: Samostojni strokovni delavec VII/1 - J017100 in Razvojni sodelavec - H017006.

Rok za prijavo je 15. november 2022. Kandidati/-ke lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si


        torek, 25. oktober 2022 PODELITEV CERTIFIKATOV ZA USPEŠNO OPRAVLJENO DELO TUTORK ŠTUDENTK IN TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

        Tutorski sistem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) že več let uspešno pomaga premagovati izzive tako pri študijskih kot tudi praktičnih življenjskih izzivih, s katerimi se srečujejo študentje. V lanskem študijskem letu je na UP FAMNIT delovalo kar 27 tutorjev, večina od njih pa je bila pripravljena pomagati tudi študentom iz tujine pri spopadanju z vsakodnevnimi težavami. Veliko tutorjev je s svojim doprinosom prispevalo tudi k promociji fakultete na raznih predstavitvah za srednješolce, informativnih dnevih in drugih dogodkih. 

            

        Med njimi je bil tudi študent Biopsihologije na 2. stopnji, Matija Zagoranski , ki je sicer tutor tudi v letošnjem študijskem letu, in je na podelitvi certifikatov v svojem govoru izpostavil prvo vlogo tutorjev ob prihodu bruck in brucev: »Za nove študente smo najboljši prijatelji preden spoznajo najboljše prijatelje.«

        Ker vložen trud in številne ure, ki so jih tutorji namenili študentom, niso nekaj samoumevnega, smo jim včeraj, 24. oktobra 2022, ob 12. uri, v Avli fakultete podelili certifikate o uspešno opravljenem tutorskem delu za študijsko leto 2021/22.  

        Certifikat za opravljeno tutorsko delo v študijskem letu 2021/2022 prejme 19 aktivnih študentov, to so:

        • MIHAIL FILIPOVSKI, študent univerzitetnega študijskega programa Bioinformatika,
        • INGA RAIČ, NADEEN AL HAWAMDEH, ELENA SPIROVA in PAVLE MIHAILOVSKI, študentke in študent univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika,
        • KAROLINA TRAJKOVSKA in MILAN MILIVOJČEVIĆ, diplomantka in diplomant univerzitetnega študijskega programa Računalništvo in informatika,
        • DOROTEA REDŽEPI inNEVENA STOJNIĆ, študentka univerzitetnega študijskega programa Matematika,
        • AJLA ŠEHOVIĆ, diplomatka študijskega programa Matematika,
        • SINOLICHKA NAUNOVSKA in EVA KREBL, študentki univerzitetnega študijskega programa Biopsihologija,
        • MATIJA ZAGORANSKI, študent magistrskega študijskega programa Biopsihologija,
        • CITA JENKO, študentka magistrskega študijskega programa Psihologija,
        • MARUŠA PENCA KOCJAN, MOJCA PUNGERČAR in ZALA HORVAT, študentke univerzitetnega študijskega programa Varstvena biologija,
        • LUKA DUNIŠ, magister Varstva narave,
        • ARSEN MATEJ GOLUBOVIKJ, študent magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost.

        Za njihovo delo in za vse ure, ki so jih namenili študentom skozi preteklo študijsko leto, se iskreno zahvaljujemo in jim želimo veliko uspehov še naprej.  

            

             

             

             

             

         b   

              


        četrtek, 20. oktober 2022 Žiga Velkavrh, nov doktor znanosti

        Danes, 20. 10. 2022, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

        Žiga Velkavrh, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP FAMNIT, je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality, pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

        Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!


        četrtek, 20. oktober 2022 Promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze na Primorskem

        Rektorica Univerze na Primorskem je v četrtek, 20. oktobra 2022, v Armeriji UP, na slovesnosti promovirala 11 doktoric in doktorjev in znanosti, ki so svoje doktorske disertacije zagovarjali med marcem in oktobrom 2022. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 307 študentov.

        Med novo promoviranimi doktorji znanosti je tudi Aleksandar Tošić, asistent in raziskovalec na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehhnologije. Na UP Famnit je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Tradeoffs in using blockchain technology for security, privacy, and decentralization: theoretical and empirical perspectives / Empirična študija uporabe tehnologije veriženja blokov v obstoječih sistemih in arhitekturah« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča in somentorstvom doc. dr. Michaela Davida Burnarda.

        Povzetek doktorske disertacije
        Disertacija predstavlja štiri prispevke znanosti na področju porazdeljenih sistemov. Študija vsebuje teoretična izhodišča in empirične rezultate uporabe tehnologije veriženja blokov v različnih domenah. Rezultati vključujejo nov mehanizem za dosego konsenza, ki temelji na preverljivih funkcijah zakasnitve, postopek za detekcijo anomalij v grafovskih omrežjih, decentralizirano ogrodje za večigralske igre in izboljšave pri varnosti in zasebnosti brezžičnih senzorskih omrežjih.

        Iskrene čestitke vsem doktoricam in doktorjem znanosti!         


        četrtek, 20. oktober 2022 Uspešen zaključek mednarodne konference »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT

        V sredo, 19. oktobra 2022, je na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) potekal zaključni dogodek Erasmus+ projekta GrowthMinds – mednarodna konferenca »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education«.

        Na dogodku so visokošolski, osnovnošolski in srednješolski učitelji, šolski svetovalni delavci ter izobraževalci odraslih imeli priložnostspoznati različne metode, orodja in dobre prakse pri poučevanju študentov različnih smeri ter se udeležiti različnih vsebinskih diskusij na temo razvojne miselnosti.

                          

        Več o programu konference lahko preberete tukaj.

        Kaj je razvojna miselnost in zakaj je pomembno, da jo krepimo pri študentih?

        Osebe z razvojno miselnostjo (t.i. growth mindset) v večji meri kot tiste s fiksno miselnostjo verjamejo, da se njihove sposobnosti lahko spreminjajo, so bolj pripravljene na spopadanje z izzivi in dlje časa vztrajajo kljub neuspehom. Dosedanje izkušnje kažejo, da se razvojno miselnost pri študentih da krepiti z različnimi načini.

        Študenti z razvojno miselnostjo iščejo boljše povratne informacije, dlje vztrajajo, bolje se spoprijemajo s spremembami in razvijejo boljše samo-regulacijske spretnosti. Razvojna miselnost se povezuje tudi z blagostanjem, nižjimi nivoji stresa, prosocialnim vedenjem in drugimi ugodnimi psiho-socialnimi izidi.

        Visokošolski učitelji ter drugi, ki zagotavljajo učne izkušnje za študente, imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju spodbudnega in vključujočega okolja zanje. Učitelji lahko z različnimi pristopi pomagajo svojim študentom ne samo uspeti, temveč jim tudi verjeti, da njihov uspeh izhaja iz truda in uporabe učinkovitih (učnih) strategij.

        GrowthMinds projekt

        Dvoletni GrowthMinds projekt, ki ga vodi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se je pričel 1. novembra 2020, vključuje pa univerzitetne učitelje in študente, za katere so bili oblikovane posebne izobraževalne vsebine in treningi.

        Nosilni partner projekta je UP FAMNIT, sodelujoči partnerji pa so še STEP Inštitut Zavod za psihologijo dela in podjetništvo (Slovenija), Balıkesir University (Turčija), University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş (Romunija) in University of Klagenfurt (Avstrija).

        Sofinancira ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

                            


        sreda, 19. oktober 2022 Prvo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2022/23

        Vabimo vas na prvo letošnje predavanje z naslovom

        »O golobih in golobnjakih«,

        ki bo v sredo, 26. oktobra 2022, ob 18.00,
        v Veliki predavalnici 3 (UP FAMNIT, Glagoljaška 8) in prek ZOOM povezave.

        Predaval bo dr. Primož Šparl (UL PeF, UP IAM in IMFM).

        V okviru predavanja si bomo ogledali precej preprost princip s področja kombinatorike, ki mu rečemo Princip golobnjaka, znan pa je tudi pod imenom Dirichletov princip (čeprav naj bi princip prvi obravnaval že Leurechon, več kot 200 let pred Dirichletom). V svoji najbolj preprosti obliki princip pravi naslednje: če v nek dani nabor golobnjakov spravimo več golobov, kot imamo golobnjakov, bomo imeli v vsaj enem golobnjaku vsaj dva goloba. Ker gre za nekaj tako »zelo očitnega«, se zdi, da ta princip za kakšne netrivialne matematične uganke in probleme ni uporaben. Ogledali si bomo nekaj primerov, ki pokažejo, da je to precej daleč od resnice.

        O predavatelju:

        Dr. Primož Šparl je na področju matematike diplomiral (leta 2002) in nato doktoriral (leta 2007) na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil v letih od 2012 do 2016 tudi predstojnik Oddelka za matematiko in računalništvo, poučuje bodoče učitelje matematike. Raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo grafov in uporabo algebrskih orodij pri njihovem študiju.

        >>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<

        Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.

        O matematičnih izletih 

        Živimo v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

        Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja? Seveda! Na Izletih v matematično vesolje izbrani predavatelji z najrazličnejšimi temami nagovarjajo tudi tiste, ki o tem dvomijo.

        Letos se bo izvajal že štirinajsti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v svetu. Predavali bodo izkušeni predavatelji, ki so povezani z našo fakulteto. Na prvem predavanju bo tekla beseda o tem, kako uporabno je preprosto načelo, ki ga lahko ponazorimo z golobi in golobnjaki, pri dokazovanju netrivialnih matematičnih ugank. Naslednje predavanje bo namenjeno Rubikovi kocki. Nato se bomo ukvarjali s preprostimi diskretnimi objekti, ki jim rečemo grafi. Sledilo bo predavanje o uporabi matematike pri oblikovanju grafičnih in drugih uporabniških vmesnikov. V naslednjem predavanju bomo analizirali, kaj se zgodi, ko dvignemo gotovino na bankomatu. Za konec se bomo spraševali, kako vemo, kaj vemo.

        Že štirinajsto leto zapored bomo na poljuden način odkrivali starodavne in sodobne matematične koncepte ter njihovo uporabnost v različnih vejah znanosti, naravoslovja in družboslovja.

        Vljudno vabljeni!


        ponedeljek, 17. oktober 2022 REKTORIČIN DAN 2022

        Tudi letos bomo Rektoričin dan (19. 10. 2022) obeležili s športnimi in družabnimi aktivnostmi. Zaposleni na UP bomo ta dan imeli na voljo bogat program delavnic, pohodov, izletov in drugih srečanj, na katera so vabljeni tudi študenti. 

        PROGRAM:

        ŠPORTNO 

        • Jutranja joga s ŠportUP: (Težavnost: 2) 

        Jutranja joga, s katero lahko začnete dan. Dvorišče Armerije ali v primeru slabega vremena oz. prevelikega števila prijavljenih bo aktivnost izvedena na UP FM (P6),  ob 8.00.  Prijava 

        • Sprehoda ob morju od Kopra do Izole (in nazaj): (Težavnost: 1) 

        Sproščen sprehod do Simonovega zaliva z možnostjo vodenega ogleda Arheološkega parka ALI sproščen sprehod do Simonovega zaliva z možnostjo vodenega ogleda stavbe InnoRenew CoE.  

        Zbirališče bo ob vstopu na makadamsko parkirišče v Žusterni ob 9.30.  Prijava 

        • Sprehoda ob morju od Turistice do Pirana (in nazaj), z ogledom Akvarija: (Težavnost: 1) 

        Sproščen sprehod do Pirana z možnostjo ogleda Akvarija. Zbirališče bo na parkirišču ob Turistici ob 9.30.  Prijava 

        • Pohod Tinjan s Šport UP: (Težavnost: 3 | cca. 2,5h) 

        Krožni sprehod po poti na Tinjan. Zbirališče bo na parkirišču pri pokopališču v vasi Dekani ob 9.30. Prijava 

        • Kolesarski izlet po Parenzani od Kopra do Pirana (in nazaj): (Težavnost: 3) 

        Kolesarski izlet od Kopra do Pirana, z možnostjo ogleda Akvarija in nazaj. Obvezna je popolna oprema. Zbirališče bo pred stavbo UP ob 9.00 (možna kombinacija z jogo) in v Žusterni ob 9.15. Prijava 

        KULTURNO - DRUŽABNO:

        • Terapevtska čajanka ob branju poezije (od 9.00 do 10.30, avla Armerije UP): Srečanje Knjižnega kluba UP bo potekalo v obliki čajanke, na kateri bomo kaj prebrali in si prisluhnili, namen srečanja pa je, da preživimo nekaj časa v kavarniškem vzdušju... v družbi knjige, seveda. 
        • Delavnica UPreplet (Prostovoljstvo UP) (od 10.30 do 12.30 v avli Armerije UP): Rokavčki pomagački so pleteni ali kvačkani kvadrati velikosti 30 x 30 cm, ki se jih nato zašije v tubo, našije gumbe in druge okraske. Namenjeni so osebam z demenco, saj jih pomirjajo in pomagajo pri terapijah, blagodejnost je potrjena s strani Društva Spominčica, ki jih tudi sprejema po dogovoru. Rokavčke lahko izdelujete ves čas, lahko  pa začnete in nato predate naslednjemu ali pa se le ustavite ob ustvarjanju in poklepetajte ob kavi in čaju. 
        • Turnir družabnih iger (od 10.30 do 12.30 v Sejnih sobah  Armerije UP): V prostoru bodo potekala tekmovanja v activityju in taroku.  
        • UPdate (od 10.00 do 11.00, različne lokacije): prijavite se lahko na klepet s sodelavkami ali sodelavci. Po zaprtju prijav bomo oblikovali skupine, na mail boste prejeli uro in lokacijo srečanja, kjer boste spoznali 3 sodelavke ali sodelavce UP in z njimi poklepetali – pustite se presenetiti. Če pogovor ne bo stekel, vam bodo pomagale pogovorne kartice. 
        • Ponovitev premiere PEF Teatra (od 19.30 do 20.30) v Centru mladih Koper. Napoved predstave: V premožni družini se prepletajo prijateljstvo, sovraštvo, ljubezen, ljubosumje in spletke. Po pretresljivem dogodku detektiv preiskuje primer in ga poskuša rešiti. Katera ženska ima dovolj velik motiv? Je zločin zakrivilo več žensk? Je sploh katera kriva?  Predstava je prirejena je po francoskem filmu z istoimenskim naslovom, pripravili pa so jo študenti UP PEF. Vstopnina: prostovoljni prispevek. 

        Prijava 

        PREDAVANJA (ZOOM) IN KONFERENCA:

        • Luka, ŠportUP: O spancu (delavnica, od 13.00–14.00): Virtualna delavnica nas bo poučila o bioloških ritmih, ki pomembno vplivajo na kakovost spanca in posledično na nivoje energije v budnosti in dolgoročno na naše zdravje. Spoznali bomo tudi različne vrste spanca in njihov pomen.  

        Prijava 

        • Growth Mindset Teaching in (Higher) Education mednarodna konferenca. Udeležba je brezplačna, dogodek pa je namenjen vsem višješolskim učiteljem. Program je celodnevni, lahko pa se udeležite le nekaj predavanj. Več o projektu na www.unigrowthminds.eu

        Prijavnica in program dogodka sta na voljo na povezavi

        DAN POTEM: DODATEN DOGODEK 20. OKTOBRA 2022 

        Ob svetovnem dnevu etike, ki ga obeležujemo 20. oktobra, Komisija UP za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (KER) organizira dogodek, namenjen predvsem višanju etične zavesti. Na njem želijo poudariti vsebine, ki ob vlaganju vlog na KER največkrat povzročajo težave. Dogodek je namenjen vsem zaposlenim UP, predvsem tistim, ki ste ali še boste oddajali vloge.  Več >> TUKAJ. 

         


        petek, 14. oktober 2022 Najdi.se – spletni most do destigmatizacije duševnih stisk med mladimi

        Mladi se v odraščanju soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Normalizacija teme duševnega zdravja je med mladimi ključnega pomena, saj že vsak četrti izkuša duševne stiske. Kar 50-odstotkov vseh duševnih motenj se začne do 14. leta, 75-odstotkov pa pred 25. letom starosti. Raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, dr. Nuša Zadravec Šedivy, pravi, da se mladi neradi odločajo za iskanje pomoči, saj se velikokrat soočajo z občutki sramu in strahovi o nerazumljenosti. Se pa velikokrat obrnejo na posameznike, s katerimi imajo najtesnejše stike.

        Za reševanje duševnih stisk je nujna preventiva, ki je lahko zelo učinkovita. Mladi si želijo pridobiti pravih kompetenc za samopomoč in nudenje podpore sovrstnikom, predvsem pa si želijo izenačenja obravnave duševnih in fizičnih tegob – tudi v smislu financiranja, saj je do strokovnjakov za obravnavo duševnih stisk izjemno težko priti. Zato so mnenja, da je internet odlično orodje, kjer lahko pridobijo informacije s področja duševnega zdravja, z digitalnimi vsebinami pa se lahko hitro in učinkovito obrnejo tudi po pomoč, “s tem pa se presegajo tradicionalne metode in razvijajo nove možnosti preventivnih aktivnosti,” pojasnjuje dr. Nuša Zadravec Šedivy.

        Spletna platforma Najdi.se predstavlja digitalno motivacijsko vstopno točko za reševanje duševnih izzivov mladih. Platforma je del projekta Najdi.se, s katerim se na pozitiven in motivacijski način pristopa k promociji in varovanju duševnega zdravja ter destigmatizaciji duševnih stisk med mladimi.

        S pomočjo Samo Iskalnikainovativnega spletnega orodja za samoaktualizacijo, lahko mladi na platformi raziščejo izpovedi vrstnikov in se skozi poistovetenje lažje soočajo s svojimi občutki in situacijami, v katerih so se znašli. Samo Iskalnik, glede na njihove odgovore, ponudi konkretne rešitve – predlog zapisa na temo težave in pogovor s strokovnjakom ali društvom, specializiranim za njihove težave.

        Spletna platforma Najdi.se je povezana še z Instagram profilom @dusozlom, katerega gonilna sila so študentke psihologije Zoja Anžur, Urša Likar in Tinkara Prosenc. Zoja je povedala, “namen profila je grajenje skupnosti mladih, ki prispevajo izjave, zgodbe, anonimno izpostavijo izzive in težave. Naša naloga pa je, da te zgodbe, stiske, izzive osvetlimo, nudimo oporo in pomoč ter jim želimo pokazati, da niso sami in da nam je mar za njih.”

        Spletna platforma je bila realizirana s pridobitvijo sofinanciranja Ministrstva za javno upravo, Sklada za nevladne organizacije (NVO). Vodilna partnerja sta Zavod VOZIM in Mladinski center Dravinjske doline, kot pridružena partnerja pa sta pri snovanju platforme sodelovala še UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora in NIJZ.

        UP Slovenski center za raziskovanje samomora je pri oblikovanju spletne platforme sodeloval s strokovnimi usmeritvami pri vsebinskih vprašanjih, v načrtu pa je tudi sodelovanje pri drugih aktivnostih projekta v prihodnje.

        Spletna platforma najdi.se // Instagram profil @dusozlom // Video predstavitev delavnic za mlade: https://www.youtube.com/watch?v=ci1XRElHCoQ

             

        Grafike je ustvarila agencija Luna TBWA, s pomočjo orodja Midjourney, ki ga poganja umetna inteligenca.


        četrtek, 13. oktober 2022 MATCOS-22 – Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu

        V prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) se je danes, 14. oktobra 2022, uspešno zaključila konferenca MATCOS-22 Srednjeevropska konferenca za uporabno teoretično računalništvo (angl. The Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science). Dvodnevni dogodek sta organizirala UP Inštitut Andrej Marušič in UP FAMNIT v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE.

                           

        MATCOS-22 je bil izveden kot del 25. multikonference o informacijski družbi (25th Multi-Conference on Information Society), ki je potekala od 10. do 14. oktobra 2022 v Ljubljani.

                              
                    Udeležence MATCOS-22 je nagovoril tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović

        Za obseg konference so si zadali dva cilja – zbrati ideje in rešitve s področja teoretičnega računalništva, ki so lahko neposredno uporabljene v realnih aplikacijah in zbrati teoretične rezultate, ki temeljijo na takšnih idejah, da bi jih bilo mogoče uporabiti pri reševanju praktičnih problemov. Poseben poudarek je bil na uporabi v aplikacijah, kot so simulacija, bioinformatika, digitalna obdelava signalov in slik, podatkovna znanost, digitalna forenzika, logistika, pametni domovi/mesta in IoT (angl. Internet of Things).

                             
                                   Prof. dr. Andrej Brodnik, sopredsednik programskega odbora MATCOS-22

        »Tudi letos smo, tako kot lani, uvedli redne in kratke prispevke in na ta način omogočili večje število udeležencev in medsebojno izmenjavo idej. Program je vključeval skupno kar 32 prispevkov (11 rednih in 21 kratkih), predstavitve pa so potekale v dveh vzporednih sekcijah, da bi udeleženci imeli dovolj časa za razpravo. Veseli nas, da je bilo del konference več kot 40 udeležencev, ki so prispevali h kreativni atmosferi dogodka,« je povzel izr. prof. dr. Rok Požar, predsednik Organizacijskega odbora MATCOS-22.

                          

        Letošnji vabljeni govorec je bil prof. dr. György Turán z Univerze Illinois v Chicagu in Raziskovalne skupine za umetno inteligenco na Univerzi v Szegedu. V predavanju z naslovom »Interpretability of deep-learned error-correcting codes« je odgovarjal na vprašanja o tem, ali se kode za popravljanje napak, ki so danes pogosto ustvarjene z globokim učenjem, razlikujejo od tistih tradicionalnih, katerih obstoj je dokazal C. Shannon leta 1948.

                                                        Skupinska fotografija organizatorjev in udeležencev MATCOS-22

        Za podrobnejše informacije o konferenci obiščite spletno stran konference: http://matcos.iam.upr.si.


        sreda, 12. oktober 2022 Zagovor doktorske disertacije študenta Žige Velkavrha

        Žiga Velkavrh, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Behavioral traits across time and countries: essays on indirect reciprocity, deception and nationality, pod mentorstvom prof. dr. Klavdije Kutnar in somentorstvom izr. prof. dr. Aljaža Uleta.

        Zagovor bo potekal v četrtek, 20. 10. 2022 ob 15. uri v predavalnici Famnit-VP2 in prek IKT orodja Zoom:

        https://upr-si.zoom.us/j/85053548014?pwd=RmIzdFY0cXI1SThDYk13TE96SGYzUT09

        Meeting ID: 850 5354 8014

        Passcode: 365102

        Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP FAMNIT v prihodnjih dneh.

        Vljudno vabljeni!


        sreda, 12. oktober 2022 Preizkusno predavanje dr. Karla Ferjančič

        Dr. Karla Ferjančič bo imela v četrtek, 20. oktobra 2022 ob 8:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Matematika«.

        Predavanje z naslovom »Konstrukcija gibanj z Euler-Rodriguesovim ogrodjem PH krivulj« bo potekalo v predavalnici Famnit-MP1.

        Vljudno vabljeni k udeležbi.


        sreda, 12. oktober 2022 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

        Včeraj se je uspešno zaključilo izobraževanje »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ«, ki je potekalo med 1. in 11. oktobrom 2022, v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

        Izobraževanje je bilo del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

        Profesionalno usposabljanje DIGI-MAT je bilo vsebinsko razdeljeno na tri teme, ki so jih sodelujočim predstavili izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, prof. dr. Martin Milanič, prof. dr. Štefko Miklavič in doc. dr. Nino Bašić..

        Usposabljanje pa je bilo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 5 ur v živo in dve Zoom srečanji po 3 ure.

                 
                   Predavanje prof. dr. Martina Milaniča                                   Predavanje doc. dr. Nino Bašića

        »Letos smo na Oddelku za matematiko prvič organizirali seminar za osnovnošolske in srednješolske učitelje matematike »DIGI-MAT: Obravnava učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij«, kjer so se udeleženci spoznali z osnovami kriptografije, kombinatorike in uporabe programskega jezika Python. Eden od namenov izobraževanja je povezovanje učiteljev matematike na celotni izobraževalni vertikali - torej od osnovne šole do fakultete. Na ta način si lahko izmenjamo izkušnje, izpostavimo morebitne težave in iščemo rešitve. Prvi odzivi udeležencev so pozitivni, tako da se že veselimo bodočih izvedb«, je povzela dr. Ana Zalokar, koordinatorica izobraževanja.

        Po sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovniih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023) so udeleženci za opravljeno izobraževanje prejeli 1 točko.

        Natančen program usposabljanja je dostopen tukaj.   

             


        ponedeljek, 10. oktober 2022 USPEŠEN SKOK V NOVO ŠTUDIJSKO LETO - ŠTARTUP

        V soboto, 8. oktobra 2022, se je v Obmorskem parku Žusterna odvijal že drugi ŠtartUP - družabno-športni dogodek, namenjen dobrodošlici vsem študentkam in študentom Univerze na Primorskem.  

        Dogodek je namenjen spoznavanju bruck in brucev s starejšimi študenti in medsebojnim spoznavanjem, bolj osebnemu pristopu do študentov, saj so jim prisotne strokovne kontaktne službe, ki so v stiku s študenti skozi celoten študij (mednarodne službe, referati) predstavile vsebine, ki jim bodo pomagale pri študiju. Nenazadnje se je dogodka udeležilo tudi pedagoško osebje, tako so lahko navezali osebne stike, ki so zaradi manjših skupin, prednost študija na Univerzi na Primorskem.  

                          

        Nataša, vodja mednarodne pisarne na Turistici, je povedala, da se ji zdijo taki dogodki "odlična priložnost za povezovanje in spoznavanje študentov in zaposlenih in to ne le znotraj posameznih članic, ampak na ravni celotne univerze. Predvsem pa prek socialnih, športnih in družabnih iger na zanimiv in zabaven način spoznati možnosti vključevanja v dejavnosti univerze in njenih članic ter v obštudijske dejavnosti, ki jih ponujajo razna društva. Toliko bolj je to pomembno in potrebno po zadnjih dveh letih pandemije, ko smo se že skoraj navadili na to razdaljo. Upamo in želimo si, da bo to leto končno drugačno in se bomo vrnili v stare tirnice, ko so taki dogodki bili redno na sporedu." 

        Doc. dr. Mike Burnard, koordinator programa Podatkovne znanosti na UP FAMNIT poudarja, da je  “dogodek ŠtartUP tudi priložnost za profesorje in asistente, da spoznajo svoje študente in okrepijo vezi med sodelavci iz članic.” 

        Ob pedagoških članicah in inštitutu UP, so se predstavili tudi centri in enote univerze, ki so namenjeni tudi sodelovanju s širšo skupnostjo in povezovanjem vsebin univerze z okoljem.  

        UP Inštitut Andrej Marušič (IAM) je predstavil akcijo “Prekolesarimo svet” (Cycle Around The Globe), katere cilj je prekolesariti obseg Zemlje in s tem, ozaveščati o prevenciji samomora ter tako na dogodku nabral kar 200 km za namen akcije in udeležence poučil o znakih in načinih prepoznavanja stiske.

        Letošnja novost je bilo vabilo lokalnim društvom in organizacijam, da se na dogodku predstavijo  - tako dobijo priložnost predstavitve aktivnosti, nabor novih članov ali pa novih obiskovalcev. Izjemno veseli smo, da je več kot 20 lokalnih društev in organizacij  prepoznalo dogodek kot priložnost za predstavljanje študentom in prepoznalo doprinos, ki ga ima študentska populacija v obmorskim mestih. Lep odziv smo prejeli tudi od lokalnih podjetij, ki so donirala darila za srečelov.  

                          

        Stojnice so bile sicer ponujene s simbolično kotizacijo, ki pa je bila v celoti in neposredno nakazana društvu Palčica Pomagalčica, tako je imel dogodek tudi humanitarno noto.  

        Letos je več kot 400 študentk in študentov obiskalo dogodek, sprejelo pa jih je več kot 100 zaposlenih in predstavnikov društev, tako je bila dobrodošlica resnično množična in je obogatila dogajanje v novem Obmorskem parku Žusterna.   

        Študentka Naja iz UP FTŠ Turistica je izpostavila "dogodek mi je zares všeč, ogromno je dogajanja, veliko je novih stvari s katerimi sem se seznanila”. Lana iz UP PEF je pohvalila, "... zelo dobra organizacijo dogodka ter vse pripravljene aktivnosti točk na katerih smo nabirali žige za sodelovanje v Srečelovu UP". 

        Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP FTŠ in predsednica Študentskega sveta UP se je na dogodku aktivno pridružila stojnici UP FTŠ, ki je za študente oblikovala informativen in zabaven kviz o turizmu, da preverijo brucke in bruce, kaj so se naučili na uvodnih dnevih. “Pripravili smo tudi igro, kjer moraš v eni minuti spakirati kovček skupaj z kartončkom kjer navedeš svojo sanjsko destinacijo in kaj “ne-materialnega” bi s s sabo vzel na to destinacijo. Je aktivnost, ki je privabila največ študentov”.  

        Vsem študentkam in študentom želimo uspešen začetek, potek in zaključek študijskega leta 22/23! 

                          

                            

                            

                            

                           

                           


        četrtek, 6. oktober 2022 Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022

        O KONFERENCI

        Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022 »Na novo premišljene stavbe in materiali za trajnostno prihodnost« ponuja forum na temo obnovljivih materialov ter njihove uporabe pri ustvarjanju zdravih in trajnostnih zgradb. Sestavljena je iz petih tematskih sklopov:

        • Okolju prijazni in energetsko učinkoviti materiali ter prakse za izboljšanje grajenega okolja

         Izboljšave obdelave materialov in oblikovanja izdelkov v vseh fazah življenjskega cikla stavbe za zmanjšanje škode in povečanje učinkovitosti.

        •  Trajnost v grajenem okolju: Izzivi in rešitve

         Ovire in priložnosti za gradnjo z obnovljivimi materiali, od krožnosti do arhitekture, ocene učinka in še več.

        •  Najsodobnejše rešitve za načrtovanje in ocenjevanje stavb

         Tehnologije za optimizacijo načrtovanja stavb, trajnostno upravljanje gradnje in spremljanje življenjske dobe, vključno z informacijskim modeliranjem stavb (BIM), digitalnim dvojčkom, senzorsko tehnologijo, internetom stvari (IoT), oceno življenjskega cikla (LCA) in izračunom stroškov življenjskega cikla (LCC).

        •  Grajeno okolje za dobro počutje

         Materiali, oblikovanje, tehnologije in promocijske dejavnosti za izboljšanje telesnega ter duševnega zdravja.

        •  Premostitev vrzeli med raziskavami in družbo

        Interdisciplinarne raziskave, študije primerov, prenos znanja, študije sprejemanja, industrijske prakse, oblikovanje politike, komunikacijske strategije in vse, kar je vmes in prispeva k usmerjanju družbe v trajnostno prihodnost.

         V okviru konference bo potekala okrogla miza o Evropskem letu mladih 2022.

        Konferenca je tako priložnost za celovito izmenjavo znanja in razpravo o nastajajoči vedi o obnovljivih materialih, namenjenih razvijanju grajenega okolja, ki ugodno vpliva na človekovo zdravje in okolje, pa tudi o inovacijah na tem področju.

        Pomembni datumi

        • Rok za oddajo povzetkov 31. avgust 2022
        • Rok za registracijo 1. november 2022
        • Rok za plačilo registracije 4. november 2022
        • Mednarodna konferenca InnoRenew CoE 2022

        Pozziv za oddajo povzetkov

        Poziv za oddajo povzetkov

        Povzetke predstavitev za IRIC2022, ki so v okviru petih tematskih sklopov in ne presegajo 300 besed, sprejemamo do 31. avgusta 2022.

        • Okolju prijazni in energetsko učinkoviti materiali in prakse za izboljšanje grajenega okolja
        • Trajnost v grajenem okolju: Izzivi in rešitve
        • Najsodobnejše rešitve za načrtovanje in ocenjevanje stavb
        • Grajeno okolje za dobro počutje
        • Premostitev vrzeli med raziskavami in družbo

         Povzetke pripravite s pomočjo predloge in jih oddate na tej povezavi.

        Osrednji nagovor

        prof. dr. Thomas Brudermann  

        Thomas Brudermann je izredni profesor na Univerzi v Gradcu. Deluje na interdisciplinarnem področju raziskav trajnosti in inovacij, pri čemer se osredotoča na procese sprejemanja odločitev, povezanih s prehodi na trajnostni razvoj in podnebno psihologijo. Magistriral je iz informatike in doktoriral iz psihologije. 

        Thomas sodeluje tudi z nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami, med drugim z Mednarodnim inštitutom za uporabno sistemsko analizo, Dunajsko univerzo za ekonomijo in poslovanje ter Univerzo v Celovcu. Bil je gostujoči raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za okoljske raziskave na Japonskem in gostujoči član fakultete na Azijskem tehnološkem inštitutu na Tajskem. 

        Kraj

        Konferenca bo potekala v novi stavbi inštituta InnoRenew CoE v Izoli. Naslov: Livade 6a, 6310 Izola, Slovenia 

           

        Registracija

        • Celotna registracija: €150
        • Za študente: €75
        • Konferenčna večerja: €60
        • Cene vključujejo DDV.

        Registracija bo možna do 1.novembra 2022, 23:59 CEST.

        Plačilo

        Plačilo mora biti izvedeno z bančnim nakazilom. Kopija bančnega nakazila mora biti priložena pri registraciji.

        Informacije za bančno nakazilo:

        • Ime imetnika računa: InnoRenew CoE
        • Naslov imetnika računa: Livade 6a, SI-6310 Izola, Slovenija
        • Ime banke: NLB, d. d.
        • Naslov banke: Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenija
        • SWIFT: LJBASI2X
        • IBAN: SI56029220262173147
        • Referenčna številka: 00-00

        Pri plačilu v polje »Namen« navedite:

        • ime udeleženca/–ke
        • priimek udeleženca/–ke
        • naslov za izdajo računa (lahko je osebni naslov ali naslov organizacije. V primeru, da se izda račun na naslov organizacije je potrebno pripisati davčno številko organizacije).

        Rok za plačilo je 4. november 2022, 23:59 CEST.

        Račun boste prejeli po zaključeni konferenci.

        Namestitve in potovanje

        Hoteli v Izoli:

        Letališča:

        Prevozni ponudniki:

        Z letališča do Izole najlažje potujete s prevoznimi ponudniki, kot je GoOpti. Rezervacijo za prevoz lahko opravite neposredno v svojem hotelu. Cene so nižje, če je prevoz rezerviran vnaprej (1–2 meseca). Možen je tudi prevoz s taksijem.

        Avtobus ali vlak:

        • avtobusom lahko potujete do Izole.
        • Do Kopra, Trsta in Ljubljane se z lahko z vlakom pripeljete iz večine evropskih držav. Da pridete nato do Izole, pa potrebujete avtobusni ali kakšen drug prevoz.

        Sponzorji konference

        Bi radi povečali svojo prepoznavnost na interdisciplinarnem področju obnovljivih materialov za zdrava grajena okolja? Postanite sponzor Mednarodne konference InnoRenew CoE 2022 in nam pošljite elektronsko sporočilo na conference@innorenew.eu.

        Sponzorski letak

        Znanstveni odbor

        Richard Acquah, Mateja Erce, Niki Hrovatin, Albert Kravos, Dean Lipovac, Han Lei, Nastja Podrekar Loredan, Sasikala Perumal, Faksawat Poohphajai, Lea Primožič, Nežka Sajinčič.

        Organizacijski odbor

        Elizabeth Dickinson, Gertrud Fabian, Lea Primožič, Amy Simmons.

        Organizatorji

        InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem.

        Kontaktne informacije 

        Morebitna vprašanja ali komentarje  sporočite po elektronski pošti na naslov conference@innorenew.eu.

        Pretekle konference

                 


        četrtek, 6. oktober 2022 Kako spodbuditi razvojno miselnost pri študentih? Vabljeni na mednarodno konferenco »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education« na UP FAMNIT

        V sredo, 19. oktobra 2022, bo od 9.00 do 16.30 v Avli Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) potekal zaključni dogodek Erasmus+ projekta GrowthMinds  mednarodna konferenca »Growth Mindset Teaching in (Higher) Education«.

        Konferenca je namenjena vsem visokošolskim, osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, šolskim svetovalnim delavcem ter izobraževalcem odraslih.

        Natančen program konference je dostopen tukaj.

        Udeležba je brezplačna, potrebna je le prijava na tej povezavi.


        O projektu GrowthMinds

        Mednarodni projekt GrowthMinds, katerega nosilni partner je UP FAMNIT, obsega vrsto aktivnosti, s katerimi bodo lahko pedagoški delavci na univerzitetni ravni razvili nove kompetence za uporabo t. i. koncepta growth mindset (v prevodu: razvojne miselnosti) pri svojem delu.
        Cilj projekta je povečati kakovost učnega procesa z uporabo novih učnih tehnik, sofinancira pa ga Evropska unija v okviru programa Erasmus+ KA203 - programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

        Dvoletni projekt, ki ga vodi predstojnik Centra za pozitivno psihologijo doc. dr. Kristijan Musek Lešnik in se je pričel 1. novembra 2020, vključuje pa univerzitetne učitelje in študente, za katere so bili oblikovane posebne izobraževalne vsebine in treningi.

        Skupni delež sofinanciranja znaša 171.459 EUR.

        Sodelujoči partnerji na projektu so:

            


        ponedeljek, 3. oktober 2022 Študijsko leto začenjamo z do sedaj najštevilčnejšo generacijo Famnitovih študentk in študentov

        Študijsko leto 2022/23 smo pričeli s tradicionalno slovesnostjo, ki je letos potekala v objektu Livade 1.0 v Izoli, kjer so se zbrali vodstvo univerze in njenih članic, predstavniki občin slovenske Istre, predstavniki Študentskega sveta UP in Študentske organizacije UP. Dobrodošlico je vsem študentom najprej izrekla rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar.

        V Izoli so bili prisotni tudi študentje in študentke prvih letnikov dodiplomskih študijskih programov Sredozemsko kmetijstvo in Varstvena biologija, ki so po uradnem delu dogodka imeli srečanja s koordinatorji študijskih programov v sodobno opremljenih predavalnicah objekta.

        Bruce in brucke ostalih dodiplomskih programov smo zjutraj pričakali v Muzejskem parku pred UP FAMNIT v Kopru. Po skupinskem fotografiranju so se študentje napotili v predavalnice, kjer so skupaj s koordinatorji programov prek spletne povezave spremljali prenos iz izole v živo.

        Vse študente je preko video nagovora pozdravil tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović.


        Nagovor rektorice UP pred objektom Livade 1.0


        Skupinska fotografija Famnitovih bruck in brucev Varstvene biologije in Sredozemskega kmetijstva z dekanom UP FAMNIT
        pred objektom Livade 1.0


        Skupinska fotografija Famnitovih brucev in bruck s tutorji in tutorkami na Muzejskem trgu pred UP FAMNIT

        V imenu pričetka študijskega leta z modernim in bolj zelenim pristopom h komunikaciji s študenti, smo jim predstavili tudi aplikacijo STUDO, ki je namenjena vsem študentom in omogoča hiter in enostaven dostop do ključnih univerzitetnih informacij. Znotraj nje pa kot prva univerza v Sloveniji predstavljamo tudi digitalno študentsko izkaznico, s katero stopamo v bolj zeleno in trajnostno prihodnost.

        Po srečanjih s koordinatorji je sledilo druženje z letošnji tutorji in tutorkami, ki so študentom na voljo za reševanje morebitnih težav ter pomoč pri uvajanju v študentsko življenje.

        Dogajanje ob začetku novega študijskega nadaljujemo v soboto, 8. oktobra, ko bomo v Obmorskem parku Žusterna izpeljali dogodek Štart UP – športno-družabni dogodek za vse študente UP, kjer bodo potekale predstavitve različnih organizacij z Univerze ter iz lokalnega okolja, poskrbljeno pa bo tudi za glasbeni program in nagrade za uspešno opravljene aktivnosti na posameznih točkah.

        Še nekaj statistike

        Na UP FAMNIT pa smo pozdravili že 16. generacijo študentk in študentov, letos zopet najštevilčnejšo do sedaj.

        Uradni podatki o vpisu za študijsko leto 2022/2023 bodo sicer znani čez mesec dni, Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je po neuradnih podatkih vpisanih 933 študentk in študentov, od tega jih 440 prihaja iz tujine, kar predstavlja kar 47 odstotni delež. Tuji študentje prihajajo iz 27 držav, in sicer iz Severne Makedonije, Gane, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Hrvaške, Rusije, Šrilanke, Ukrajine, Belorusije, Indije, Črne Gore, Združenih držav Amerike, Filipinov, Grčije, Španije, Madžarske, Bolgarije, Kitajske, Bangladeša, Estonije, Brazilije, Irana, Azerbajdžana, Uzbekistana, Poljske in Tunizije.

        V prvi letnik je v letošnjem študijskem letu prvič vpisanih 361 študentk in študentov. 278 jih je na dodiplomskih študijskih programih, 68 na magistrskih programih, na doktorskih programih pa je v prvi letnik prvič vpisanih 15 študentk in študentov.

        Vsem študentkam in študentom želimo uspešno, zanimivo, pa tudi zabavno študijsko leto!

         


        nedelja, 2. oktober 2022 Mladi raziskovalci so nas obiskali na delavnicah ob Evropski noči raziskovalcev 2022

        V petek, 30. 9. 2022, je potekala letošnja izvedba Evropske noči raziskovalcev, v sklopu katere je  Univerza na Primorskem za obiskovalce pripravila številne zanimive delavnice

        Dogodek se vsako leto odvija na pobudo Evropske komisije in je v letu 2022 financiran iz programa HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, v okviru ukrepov Marie Skłodowske Curie, in s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Letošnji projekt Evropska noč raziskovalcev 2022 (ENR2022) se je izvajal pod sloganom 'ZnAnosT za vsE' (akronim: ZATE).

        Delavnice so potekale od 8.00 do večernih ur na različnih lokacijah v Kopru (Rektorat Univerze na Primorskem, MuzejskI trg, UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za management), na Kozini (Mitski park Rodik), v Izoli (objekt Livade 1.0, InnoRenew CoE, Arheološki park Simonov zaliv, UP Fakulteta za vede o zdravju) in v Piranu (Center znanosti Univerze na Primorskem, Akvarij Piran).

        V Kopru so se v družbi naših raziskovalcev UP Famnit spoznavali z izgledom notranjosti najbolj prodajane mehanske uganke/igrače na svetu - Rubikove kocke. Predstavili smo jim tudi pravilne in nepravilne poliedre, s poudarkom na simetričnih, ki so v očeh matematikov še posebej zanimivi.

        V sklopu delavnice 'Štekam se' smo jih ozaveščali tudi o pomembnosti varovanja duševnega zdravja in zdravega življenjskega sloga.

        V objektu Livade 1.0 v Izoli pa so mladi entuziasti skupaj s Famnitovimi raziskovalci razkrinkali nevidne divje živali v našem okolju in spoznavali aromatične rastline ob upoštevanju okoljskih in ekoloških značilnosti sredozemskega pridelovalnega območja.

        Več o delavnicah, ki so jih pripravili raziskovalci UP Famnit in preostalem programu lahko preberete tukaj.

        Spodaj objavljamo nekaj utrikov z delavnic 'Rubikova kocka' in 'Spoznajmo poliedre'.