Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 11. maj 2022 UP FAMNIT zaposluje v Kadrovski službi

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V KADROVSKI SLUŽBI

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

  • pregled in priprava podatkov za potrebe mesečnega obračuna plač in drugih osebnih prejemkov,
  • priprava avtorskih in podjemnih pogodb in priprava dokumentacije za obračun le-teh,
  • priprava raznih statističnih in drugih poročil,
  • oblikovanje in sestava gradiv s področja dela,
  • arhiviranje dokumentacije,
  • sodelovanje s strokovnimi službami članic UP in rektorata,
  • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1.6.2022 oz. v skladu z dogovorom, s trimesečnim poskusnim delom.

 Pogoji za opravljanje dela:

Zasedba razpisanega delovnega mesta je mogoča s VI. oz. VII/1 stopnjo izobrazbe:

  • višja strokovna izobrazba/višješolska izobrazba (prejšnja) oziroma
  • visokošolska strokovna izobrazba/visokošolska univerzitetna izobrazba/specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja).

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na e-naslov: lara.gorela@upr.si

Rok za prijavo je: 16. maj 2022