Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Dunja Bandelj

Izredna profesorica / Associate Professor

Prodekanja za študijske zadeve / Vice-Dean for Education


Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Genetika
Genetics
Molekularna genetika
Molecular Genetics
Genomika
Genomics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Agroekologija
/ Agroecology
,
Biokemija in genetika v biopsihologiji
/ Biochemistry and Genetics in Biopsychology
,
Genetika
/ Genetics
,
Oljkarstvo
/ Olive Growing
,
Osnove genetike in genomike
/ Introduction to Genetics and Genomics
,
Osnove rastlinske pridelave v Sredozemlju
/ Basics of Plant Production in the Mediterranean Area
,
Praktično usposabljanje
/ Practical Training
,
Projektna naloga
/ Project paper
,
Rastlinska biotehnologija
/ Plant Biotechnology
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences, Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Mediterranean Agriculture, Undergraduate)
Koordinatorica študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, visokošolski strokovni)
/ Study Programme Coordinator (Mediterranean Agriculture, Higher Education Professional)