Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Dunja Bandelj

Redna profesorica / Full Professor

Prodekanja za študijske zadeve / Vice-Dean for Education


Kabinet
Office
I/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 66 35 815
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Genetika
Genetics
Molekularna genetika
Molecular Genetics
Genomika
Genomics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Agroekologija
/ Agroecology
,
Genetika
/ Genetics
,
Molekulski markerji v genomski dobi
/ Molecular marker in genomic era
,
Oljkarstvo in predelava oljk
/ Olive Growing and Olive Processing Technology
,
Osnove genetike
/ Basics of Genetics
,
Osnove genetike in genomike
/ Introduction to Genetics and Genomics
,
Sadjarstvo
/ Fruitgrowing
,
Seminar
/ Seminar
,
Varstvo narave in trajnostno kmetijstvo
/ Nature Conservation and Sustainable Agriculture
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences, Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinatorica študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski)
/ Study Programme Coordinator (Mediterranean Agriculture, Undergraduate, Academic)
Koordinatorica študijskega programa (Sredozemsko kmetijstvo, visokošolski strokovni)
/ Study Programme Coordinator (Undergraduate, Mediterranean Agriculture, Higher Education Professional)