Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 13. september 2018 Študenti UP v pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo

Študenti Univerze na Primorskem so tudi v poletnih mesecih nadaljevali z delom v okviru projekta nePOZAB– Pomoč obolelim za Alzheimerjevo Boleznijo. V sodelovanju z društvom Spominčica–Slovensko združenje za pomoč pri demenci so namreč v različnih centrih in domovih predvsem na Primorskem, Štajerskem in Notranjskem za obolele, njihove svojce, osebje v domovih in širšo javnost priredili vrsto delavnic in predavanj.

Študentke Biopsihologije Klara Lelja, Maja Čeček in Laura Albreht tako opisujejo dragoceno izkušnjo: »V sklopu delavnic predstavljamo Alzheimerjevo bolezen in podamo znanja in tehnike, s katerimi lahko ublažimo njene simptome ali preventivno vplivamo na njen razvoj. Delavnice zajemajo številna področja (krepitev spomina, fototerapija, sedeča joga, likovne delavnice in kuhanje zdrave, črevesni mikrobioti prijazne hrane), z njimi pa želimo pospešiti procese kognicije in motorike ter izboljšati kakovost življenja posameznikov.« Študenti so v ta namen izdelali tudi druga aktualna in zanimiva gradiva, s katerimi promovirajo zdrav in aktiven življenjski slog. »Zasnovali in izdelali smo knjižico z vajami za spomin, knjižico z zdravimi recepti, oblikovali smo tudi posterje in druga informativna gradiva

Omenjeni izdelki so za vse dostopni na spletni strani http://nepozab.famnit.upr.si.

 

»Kot področje zanimanja sva izbrali fizično aktivnost,« razlagata Maja Čeček in Klara Lelja. »pripravili sva delavnice sedeče joge in dihanja, ki so bile prilagojene za starejše in dementne posameznike. Kontaktirali sva domove starejših občanov na Primorskem in se dogovorili za termine izvajanja delavnic. Pred prvo delavnico naj je skrbelo, ali bova delavnico kakovostno izvedli, vendar sva med izvajanjem ta strah izgubili, saj je delo potekalo sproščeno in brez težav. Presenečeni sva bili nad pozitivnim odzivom starostnikov, prav tako pa naju je presenetila njihova zagnanost in motiviranost za sodelovanje. Po mesecu dni izvajanja delavnic sva veseli, da sva vključeni v projekt, saj na tak način pomagava obolelim, ozaveščava javnost o problematiki Alzheimerjeve bolezni ter hkrati nadgrajujeva svoje sposobnosti in znanja.«

V okviru projekta bodo študenti posneli tudi kratek film na temo Alzheimerjeve bolezni. Na 10. konferenci o demenci ASK 2018 pa se bodo dotaknili etičnih dilem na področju Alzheimerjeve bolezni.

NePOZAB je eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Poteka v sodelovanju z društvom Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci. V projektu so sodelovali: Laura Albreht (Biopsihologija UP FAMNIT in Biotehnologija UL BF), Tomaž Babić (Kognitivna znanost UL PEF), Tamara Arh, Eva Benda, Maja Čeček, Klada Lelja, Samanta Knapič, Nika Kuplenk, Larisa Lara Pohorec (vse Biopsihologija UP FAMNIT) Dimitri Bocciai in Lina Habjanič (oba Dietetika UP FVZ), Samanta Knapič (Biopsihologija UP FAMNIT in VIST Fotografija), pod mentorstvom prof. dr. Gorazda Drevenška in prof. dr. Ernesta Ženka. Dogodki v okviru projekta potekajo.