Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 15. maj 2018 Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije

Univerza na Primorskem bo naslednji teden objavila razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.
Raziskovalno področje bo KRIPTOGRAFIJA, študentov mentor pa prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev.

Štiriletno doktorsko izobraževanje, ki se bo pričelo v študijskem letu 2018/19, predvideva ob študiju tudi raziskovalno delo, objavo člankov v mednarodni znanstveni reviji, projektno delo in poučevanje vaj kot asistent.

Doktorski študent bo raziskoval na področju moderne kriptografije, ki vključuje nekatere sodobne smeri, kot na primer post-kvantna kriptografija in/ali homomorfna enkripcija. Prva veja kriptografije se večinoma ukvarja z definiranjem varnih kriptografskih primitivov, ki so odporni na kvantne računalnike. Ti bi imeli zelo kvaren vpliv na kriptografijo javnih ključev, zato so bili nedavno razviti številni alternativni pristopi (kriptografija, bazirana na mrežah, kodah in več spremenljivkah), ki naj bi ščitili te primitive, ko kvantni računalniki naposled postanejo resničnost. Homomorfna enkripcija, ali bolj natančno popolna homomorfna enkripcija, je bila razvita v zadnjem desetletju, vendar še vedno ne obstaja učinkovita rešitev za izvajanje standardnih matematičnih operacij nad zašifriranimi podatki razen če se podatki dešifrirajo, operacije izvedejo in nato podatki ponovno zašifrirajo.

Vse potrebne informacije za prijavo na razpis bodo objavljene v kratkem.

Center za kriptografijo UP FAMNIT

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami, zaradi česar je uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji bistvena tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Z njo se raziskovalci Univerze na Primorskem ukvarjajo že vrsto let, zato je bil letos na UP FAMNIT ustanovljen Center za kriptografijo. Cilj centra je občutno povečati možnosti sodelovanja med univerzo, industrijo in širšo družbo, saj sta v moderni družbi izmenjava in hranjenje informacij na učinkovit, zanesljiv in varen način bistvenega pomena.