Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 6. februar 2018 Študenti UP FAMNIT bodo z ekološkimi in okoljskimi vsebinami obogatili program Šola v naravi

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva tudi za izvajanje 8 projektov v okviru drugega odpiranja Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

V naslednjih mesecih bo tako 10 študentov (5 UP FAMNIT, 4 UP PEF in 1 UL BF) z delavnicami obogatilo program Šole v naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem Rtiču. V ospredju bodo vsebine na temo biodiverzitete slovenske Istre in problematike plastike v okolju ter zero waste strategije kot odgovor na ta problem.

Predšolskim otrokom in osnovnošolcem bodo tako predstavili bogato morsko in kopensko biodiverziteto našega okolja (ribe, školjke, polži, ptice, metulji, dvoživke, plazilci, rastline), poučili jih bodo o problematiki plastike v morskem in sladkovodnem okolju ter jim pokazali, na kakšne načine lahko v lastnih domovih poskrbijo za zmanjšanje proizvedene količine plastičnih odpadkov.

Za mentorstvo pri pripravi vsebin bodo poskrbeli člani Društva varstvenih biologov – BIODIVA, vsebine pa bodo zasnovane na konceptu uporabe vseh čutil za spoznavanje in učenje vsebin (sluh, tip, voh, vid, okus) in predstavljajo nadgradnjo lanskega projekta Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v MOK.

Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke za še eno sodelovanje z okoljem!
Sodelujočim študentom in otrokom želimo obilo zabave na poučnih delavnicah!

 
(Na fotografiji: utrinki z veččutnih delavnic, ki so jih naši študenti izvedli v lanskem študijskem letu)