Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vladimir Ivović

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 78 07
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija
Ecology
Medicinska entomologija
Medical entomology
Parazitologija
Parasitology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Entomologija
/ Entomology
,
Epizootiologija in parazitologija
/ Epizootiology and Parasitology
,
Fiziologija živali
/ Animal Physiology
,
Seminar
/ Seminar
,
Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije
/ Study Practise with Basic in Research Metodology
,
Terenski praktikum
/ Field Practicum
,
Varstvo kopenskih ekosistemov
/ Conservation of Terrestrial Ecosystems
,
Predstojnik
Department Chair
Predstojnik Oddelka za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity, Chair
Koordinator
Coordinator