Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Vladimir Ivović

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 663 58 08
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija
Ecology
Medicinska entomologija
Medical entomology
Parazitologija
Parasitology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Fiziologija živali
/ Animal Physiology
,
Metodologija in komunikacija v bioloških znanostih
/ Methodology and Communication in Biological Sciences
,
Seminar
/ Seminar
,
Uvod v mikrobiologijo
/ Introduction to Microbiology
,
Predstojnik
Department Chair
Namestnik predstojnice Oddelka za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity, Deputy Chair
Koordinator
Coordinator