Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Ademir Hujdurović

Izredni profesor / Associate Professor

Prodekan za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje / Vice-Dean for International Cooperation


Kabinet
Office
II/11 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 83
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebra
Algebra
Diskretna Matematika
Discrete Mathematics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra III - Abstraktna algebra
/ Algebra III – Abstract Algebra
,
Algebraična teorija grafov
/ Algebraic Theory of Graphs
,
Izbrana poglavja iz algebre I
/ Selected Topics in Algebra I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator