Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 20. marec 2018 Pridobili še 4 projekte na razpisu »Po kreativni poti do znanja«

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 17 novih projektov v okviru Po kreativni poti do znanja 2017–2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Od 1. 4. do 31. 8. 2018 bodo študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednje projekte:

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradil izkušnje, pridobljene na prvih treh razpisih Po kreativni poti do znanja, v okviru katerih je fakulteta uspešno izvedla 27 projektov in v katere je bil vključen 141 študent in 23 partnerskih institucij.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!