Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 3. december 2018 Konstituiran Študentski svet UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19

Na konstitutivni seji, ki je potekala v četrtek, 29.11.2018, se je konstituiral Študentski svet UP FAMNIT (ŠS UP FAMNIT).

ŠS UP FAMNIT je bil izvoljen na volitvah, ki so bile izvedene 21. novembra 2018.

Člani ŠS UP FAMNIT v študijskem letu 2018/19 so:

 1. Amar Bapić (Matematične znanosti, magistrski),
 2. Malvina Baša (Biopsihologija, magistrski),
 3. Sara Brglez (Biopsihologija, dodiplomski),
 4. Nina Đukić (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 5. Arsen Matej Golubovikj (Računalništvo in informatika, dodiplomski),
 6. Stina Jurkota Rebrović (Varstvena biologija, dodiplomski),
 7. Nina Klobas (Matematične znanosti, magistrski),
 8. Dijana Kosič (Varstvo narave, magistrski),
 9. Robert Logar (Biodiverziteta, dodiplomski),
 10. Đorđe Mitrović (Matematika, dodiplomski),
 11. Taja Pajmon Rak (Varstvo narave, magistrski),
 12. Rok Pogelšek (Matematika v ekonomiji in financah, dodiplomski),
 13. Damjan Tonkli (Bioinformatika, dodiplomski),
 14. Hana Truta (Sredozemsko kmetijstvo, dodiplomski),
 15. Nives Žunec (Biopsihologija, dodiplomski).

Na konstitutivni seji je bila za predsednico izvoljena Taja Pajmon Rak, za podpredsednico Nives Žunec, za tajnika Damjan Tonkli, študente UP FAMNIT pa bo v Študentskem svetu UP poleg predsednice ŠS UP FAMNIT predstavljala še študentka Sara Brglez.

Volitve so bile izvedene v skladu s Statutom UP, Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP in Pravili UP FAMNIT. Informacije o poteku volitev so dostopne na spletni strani fakultete (rubrika Študenti/Študentski svet).

Študentskemu svetu UP FAMNIT želimo uspešno delo!