Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 10. oktober 2018 Študenti s projektom dokazali, da "ljubezen zmore drugače"!

Študenti Univerze na Primorskem so v poletnih mesecih delovali v okviru projekta LUZD–Ljubezen zmore drugače. V sodelovanju z Lunino vilo, inštitutom za zaščito otrok, katere direktorica je Nina Kočar, tudi diplomantka našega programa Biopsihologije, so delovali na področju preprečevanja otroških zlorab. Problematika je še kako pereča, saj je v Sloveniji  glede na strokovne ocene zlorabljen vsak 5. otrok, kar v seštevku pomeni več kot 70.000 otrok, hkrati pa je tako preventivnih in kurativnih dejavnosti na tem področju (še vedno) malo.

V okviru projekta so študentje s pozitivnim sloganom »Ljubezen zmore drugače« spodbujali širšo javnost h globljemu razumevanju in aktivnemu reševanju problematike ter na interaktiven način poskušali ozavestiti tako javnost kot tudi starše (ki so na žalost najpogosteje storilci zlorab otrok), da kot posamezniki in družba zmoremo drugače. Aktivnosti so obsegale snovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti medijske kampanje, vodenje kreativnih delavnic za otroke in za matere z izkušnjo nasilja varnih hišah in materinskih domovih v Ljubljani.

Ljubezen zmore drugače je eden od projektov, ki se izvajajo v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Poteka v sodelovanju z inštitutom za zaščito otrok Lunina vila (https://www.luninavila.si/). V projektu so sodelovali: Andreja Olovec, Alja Jančič, Nel Prevc Koršič, Lara Samojlenko (vse Biopsihologija UP FAMNIT), Jakob Sajovič (Uporabna psihologija UP FAMNIT), Jerica Okorn in Mikela Veren (Psihosocialna pomoč FUDS), Barbara Kokalj (Management, UP FM) ter Živa Kralj (Predšolska vzgoja, UP PEF, pod mentorstvom asist. dr. Simone Gomboc.