Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 31. januar 2018 Dr. Dunja Bandelj sodelovala pri pripravi strateškega dokumenta s prioritetami EU v sredozemskem kmetijstvu

V letu 2017 se je zaključil program ARIMNet2 (Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean), ki je deloval v okviru instrumenta ERA-NET, financiranega s strani 7. okvirnega programa EU.
Program ARIMNet2, ki se je aktivno izvajal med leti 2014–2017 in je bil usmerjen v znanstveno koordinacijo članic EU in ostalih držav v Sredozemlju, je nastal zaradi aktualne problematike v sredozemskem kmetijstvu.

Kmetijstvo se namreč sooča s težavami pri upravljanju naravnih virov, s pojavi bolezni pri živalih in rastlinah ter vplivi podnebnih sprememb na produktivnost in trajnost kmetijskega agroekosistema. Osrednji cilj programa je pospeševanje raziskav kmetijstva v Sredozemlju in krepitev sodelovanja med akterji živilskega in kmetijskega sektorja. V okviru programa, v katerega je bilo vključenih 24 partnerskih držav, vključno s Slovenijo, je bil izdelan tudi dokument SRIA (Strateška raziskovalna in inovacijska agenda), ki povzema ključne prioritete EU in sredozemskih držav na področju raziskav, razvoja in inovacij v sredozemskem kmetijstvu.

V pripravo dokumenta je bila kot članica Znanstvenega in strateškega svetovalnega telesa (SSAB) vključena tudi koordinatorica študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo na UP FAMNIT, dr. Dunja Bandelj (pogovor z njo je objavljen tukaj).

Strateška raziskovalna in inovacijska agenda - SRIA je dostopna na spletu, več o projektu pa lahko preberete na tej povezavi.

Čestitke dr. Dunji Bandelj za pomembno sodelovanje!