Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 13. junij 2018 Javni razpis za mladega raziskovalca s področja matematike v letu 2018

Univerza na Primorskem objavlja razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2018, v okviru katerega je predviden izbor tudi mladega raziskovalca s področja matematike.

Mladi raziskovalec s področja matematike se bo usposabljal na Univerzi na Primorskem, na članici UP Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) za pridobitev doktorata znanosti pod mentorstvom izr. prof. dr. Istvana Kovacsa.

Kandidati lahko vloge oddajo do vključno ponedeljka, 16. julija 2018 do 14.00 ure.

Javni razpis in navodila za prijavo ter dodatne informacije so dostopne na spletni strani Univerze na Primorskem.

Kandidati, ki še niso vpisani na doktorski študij in bodo izbrani na tem razpisu (za mladega raziskovalca s področja matematike), se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2018/19 UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.