Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

natisni

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 9 projektov v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.
Na vsakemu projektu sodeluje od 6 do 10 študentov z različnih fakultet, ki pod mentorstvom pedagoškega in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Do konca septembra 2017 je bilo 35 študentov UP FAMNIT skupaj z mentorji UP (visokošolski učitelji in sodelavci) in strokovnimi sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja, vključenih v naslednje projekte:

  • Vpliv genetskih in prehranskih dejavnikov pri športnem potencialu (nosilka UP FAMNIT, vključenih 8 študentov UP FAMNIT, partner: Rokometno društvo Koper 2013),
  • Pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo (1. izvedba - 2017; nosilka UP FAMNIT, vključenih 7 študentov UP FAMNIT, partner: Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci),
  • Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske (nosilka UP FVZ, vključenih 5 študentov UP FAMNIT),
  • Holistični pristopi k aktivnemu in zdravemu staranju: Gibalna in kognitivna aktivnost ter prehrana (nosilka UP FVZ, vključenih 6 študentov UP FAMNIT),
  • Branje za (dediščinsko) opismenjevanje: (I)itinerarji po slovenskih mestih (nosilka UP FHŠ, vključen 1 študent UP FAMNIT),
  • Poti v zgodovino: antične delavnice za otroke brez počitnic (nosilka UP FHŠ),
  • Razvoj učne baze študentov za vodenje karier oseb s posebnimi potrebami (nosilka UP PEF),
  • Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v Mestni občini Koper (nosilka UP PEF, vključenih 7 študentov UP FAMNIT),
  • Možnost uporabe koristnih zavržkov hrane in odpadkov primarne predelave za pripravo funkcionalnih živil (nosilka UP FVZ, vključen 1 študent UP FAMNIT).

V okviru drugega odpiranja razpisa je UP FAMNIT pridobil še en projekt, ki je potekal v prvi polovici leta 2018:

V okviru tretjega odpiranja razpisa je UP FAMNIT pridobil še dva projekta, ki pa se izvajata od konca junija 2018:

Z naštetimi projekti imajo študenti možnost nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Ob tem spomnimo, da v tekočem študijskem letu študenti UP že pridobivajo dragocene izkušnje na projektih Po kreativni poti do znanja.